Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.09.2021/Pykälä 77 

Teknisen osaston sisäisen valvonnan raportti 1.1 - 30.6.2021

 

TEKLA 16.09.2021 § 77  

542/00.03.01/2021  

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi ja tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

 

Lapinlahden kunnan hallintosäännön §105 mukaan lautakunta vastaa

toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä,

toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi

kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

ja keskeisistä johtopäätöksistä kaksi kertaa vuodessa.

 

Osastopäällikkö on valmistellut yhdessä yksiköiden päälliköiden kanssa

selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä ajalla 1.1.-30.6.2021

Selonteko on kokouksen oheismateriaalina.

 

Kunnanhallitus on hyväksynyt 2.10.2017 §195 Sisäisen valvonnan ja

riskienhallinnan ohjeen. Sen mukaan selonteossa on käytävä läpi

seuraavat kohdealueet:

 

  1. Jatkuvan sisäisen valvonnan järjestäminen osastolla
  2. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

-          yhteenveto viranhaltija ja toimielinpäätöksistä: kokousten ja päätösten määrät, oikaisuvaatimukset, valitukset, otto-oikeuden käyttämiset, vireillä olevat oikeusprosessit sekä eri oikeusasteiden päätökset, tehdyt kantelut sekä kanteluihin annetut ratkaisut.

  1. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

-          tavoitteiden toteutumisen, määrärahojen käytön ja tuloksellisuuden valvonta osastolla, mahdolliset ongelmat valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisessa, muut ongelmat palvelutuotannossa, määräaikojen ja palveluvelvoitteiden toteutuminen

  1. Riskienhallinnan järjestäminen

-          Strategiariski

-          Toiminnan riskit

-          Taloudelliset riskit

-          Vahinkoriskit

  1. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

-          merkittävät hankinnat ja omaisuuden luovutukset

  1. Sopimustoiminta

-          merkittävät sopimukset sekä voimassa olevien sopimusten mahdolliset ongelmatilanteet.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen osaston selonteon sisäisen valvonnan
järjestämisestä ajalla 1.1.-30.6.2021 ja antaa sen edelleen
taloussihteerille liitettäväksi kunnanhallitukselle annettavaan yhteenvetoon,
joka sisältää osastojen raportit sisäisen valvonnan järjestämisestä ajalla
1.1.-30.6.2021.

 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen osaston selonteon sisäisen valvonnan
järjestämisestä ajalla 1.1.-30.6.2021 ja antaa sen edelleen
taloussihteerille liitettäväksi kunnanhallitukselle annettavaan yhteenvetoon,
joka sisältää osastojen raportit sisäisen valvonnan järjestämisestä ajalla
1.1.-30.6.2021.