Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.09.2021/Pykälä 79


 

Talousarvion määrärahojen muutos 2021/käyttötalous

 

TEKLA 16.09.2021 § 79  

598/02.02.00/2021  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

 

31.8.2021 tilinpäätösennusteen perusteella teknisen osaston toimintamenot eivät toteudu kaikilta osin talousarvion mukaisesti. Talousarviota tulisi muuttaa teknisen osaston osalta siten, että tilikauden toimintakatetta muutetaan 135 000 euroa heikommaksi. Keväällä 30.4.2021 tilanteessa arvioitiin ennusteeksi ilman toimenpiteitä noin 200 000 euroa talousarviota 2021 heikompaa toimintakatetta.

 

Teknisen toimen ja pelastustoimen osalta arvioidaan toimintakatteen olevan talousarvion 2021 mukainen.

 

Rakennusvalvonnan ja ympäristösuojelun osalta arvioidaan pysyttävän talousarvion 2021 mukaisessa toimintakatteessa tai hiukan arvioitua heikommassa tilanteessa.

 

Liikuntatoimen toimintakate on ennusteen mukaan noin 15000 euroa heikompi kuin talousarviossa 2021. Urheilukentälle tehtiin puhdistus ja ratamaalaustoimenpiteitä kesän aikana yleisurheilukilpailujen takia, joita ei oltu huomioitu talousarviossa. Joiltain osin pyritään tasoittamaan tilannetta vielä loppuvuoden aikana.

 

Kiinteistökeskuksen arvioidaan edellisen loppuvuoden kustannusrakenteen mukaan tehdyn ennusteen mukaan pääsevän lähes talousarvion mukaisiin toimintakate lukuihin. Edellytyksenä tässä onnistumiseen on leuto ja lumeton alkutalvi. 30.4.2021 tilanteessa kiinteistökeskuksen osalta ennuste näytti noin 100 000 euron ylitystä ja 31.8.2021 tilanteessa noin 50 000 euron ylitystä.

 

Liikenneväylät ja yleiset alueet tulosyksikössä keväällä oltiin tilanteessa noin 100 000 euroa ylitystä ja 31.8. 2021 tilanteessa n. 130 000 euroa ylitystä. Talven lumitöiden jälkeen kesäaikanakin tuli yllättäviä ei talousarviossa huomioituja menoja tulosyksikölle. Ennusteen mukaan Liikenneväylät ja yleiset alueet tulosyksikkö ylittäisi  talousarvion mukaisen toimikatteen noin 125 000 eurolla, edellyttäen leutoa ja lumetonta alkutalvea.

 

Toimintatulot saattavat olla etupainotteisia myyntitulojen osalta. Tulojen katsotaan toteutuvan täysimääräisenä.

 

Yhteenvetona todetaan, että lisämäärärahaa tarvitaan liikenneväylät ja yleiset alueet tulosyksikölle 125 000 euroa ja liikuntatoimelle 10 000 euroa.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa teknisen osaston vuoden 2021 talousarviota edellä mainituin mukaisesti.

 

Päätös Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa teknisen osaston vuoden 2021 talousarviota edellä mainituin mukaisesti.