Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.09.2021/Pykälä 84


# Mäntylahti valaistuskartta 2021

 

Mäntylahden tievalaistuksen ylläpidon lakkauttaminen

 

TEKLA 16.09.2021 § 84  

295/10.03.01.03/2021  

 

 

Valmistelija Rakennusmestari Kimmo Karoluoto, 040 488 3711, kimmo.karoluoto(at)lapinlahti.fi

 

Yksityistielain (560/2018) mukaan yksityistiellä tarkoitetaan ensisijaisesti yksityistä liikennetarvettava palvelevaa väylää; tiealueella aluetta, johon tieoikeus kohdistuu ja jolle tietä varten tarvittavat alueet, rakenteet ja laitteet kuten ajorata, jalkakäytävä ja pyörätie sekä piennar, luiska, pengermä, oja, väli- ja rajakaista, kohtaamis- ja kääntymispaikka, tiehen liittyvää tienpitoa varten tarvittava varastoimispaikka, valaistuslaitteet ja liikenteenohjauslaitteet, silta rumpu, melueste, lautta laitureineen ja väylineen, kaide ja tiemerkki voidaan sijoittaa; tienpidolla tien rakentamista ja kunnossapitoa. Lain mukaan tienpidosta vastaa tiekunta tai, jos sellaista ei ole perustettu, tieosakkaat keskenään sopivalla tavalla. Yksityistien valaistuksen rakentaminen ja ylläpito kuuluu ensisijaisesti tienpidosta vastaavalle taholle.

 

Lapinlahden kunta on toistaiseksi ylläpitänyt Lapinlahden Mäntylahdessa sijaitsevien Tervapuron yksityistien sekä Sahanlahden yksityistien tievalaistusta. Molemmat tiekunnat ovat olleet myös kunnan vuosittaisen yksityisteiden kunnossapitoavustuksen piirissä. Lapinlahden kunnan ylläpitämä valaistus sisältää yhteensä 23 valaisinpistettä. Valaisimet on sijoitettu Tervapurontielle (n. 550 m), Mäntylahdentielle (n. 400 m) sekä Sahanmäentielle (n. 170 m). Valaistusverkko on rakennettu 80-luvulla.

 

Mäntylahden tievalaistuksen sähkönkulutus on vuositasolla noin 24 000 kWh. Vuonna 2020 valaistuksen sähkökustannukset sisältäen siirron, kuukausimaksut, käytetyn energian sekä verot ovat olleet 3 313,81 euroa. Sähkökustannukset eivät sisällä valaistuksen huoltokustannuksia (polttimot, kuristimet, sulakkeet, asennus- ja nostotyöt, johtokorjaukset sekä vianetsintä) niiden tarpeiden vaihdellessa hieman vuodesta riiippuen. Edellä mainitut huoltotoimenpiteet ja tarvikkeet huomioiden valaistuksen vuosittaiset ylläpitokustannukset asettuvat keskimäärin noin 4 000 - 4 300 euroon.

 

Käytössä olevat elohopeahöyryvalaisimet edustavat vanhentunutta tekniikkaa. Ne kuluttavat paljon energiaa ja niiden ylläpito on nykymittapuulla kallista. Verkon kunto ja niin ikään valaistusteho ovat heikkoja. Lisäksi varaosien saatavuus on jo tällä hetkellä epävarmaa. Edellä kuvatut seikat huomioiden valaistus tulisi päivittää nykyaikaiseen energiatehokkaaseen LED-tekniikkaan.

 

Savon Voima Verkko Oy on toteuttanut alueella verkoston muutos- ja korjaustöitä. Alueen vanhat ilmajohdot tulevat poistumaan käytöstä ja alueella vuonna 2021 rakennetut uudet maakaapelit otetaan käyttöön loppuvuoden aikana. Uuden verkon käyttöönoton jälkeen vanhat ilmajohdot pylväineen puretaan pois talvikauden 2021-2022 aikana. Osa kunnan ylläpitämästä valaistuksesta on sijoitettu ns. yhteiskäyttöpylväisiin sähköverkon omistajan kanssa.

 

Ilman erityistä perustetta kunnan ylläpitämä tievalaistus vain osalla yksityistieverkostoa asettaa tiekunnat selkeästi eriarvoiseen asemaan. Erityisen perusteen voidaan katsoa syntyvän merkittävän yleisen edun, julkisen alueen tai rakennuksen tai suunnitellun maankäytön myötä.

 

Lapinlahden kunnanvaltuuston vuosille 2020-2025 hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaan kunta voi nimetä yhden tai useamman alueen kehittämisalueeksi enintään 10 vuodeksi. Kehittämisalueeksi voidaan nimetä sellainen rakennettu alue, jonka uudistamista, suojelemista, elinympäristön parantamista, käyttötarkoituksen muuttamista tai muuta yleistä tarvetta koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi erityiset kehittämis- tai toteuttamistoimenpiteet ovat tarpeen. Mäntylahtea ei ole nimetty sellaiseksi erityiseksi kehittämisalueeksi, jonka myötä Tervapurontien, Mäntylahdentien ja Sahanmäentien yksityistievalaistuksen uusiminen ja ylläpidon jatkaminen kunnan rahoittamana olisi perusteltua. Kyseisillä valaistuilla yksityistieosuuksilla ei sijaitse merkittäviä julkisia alueita tai rakennuksia.

 

Kuopiontieltä Mäntylahteen vievän maantien mt 5585 valaistusta (n. 750 m) hallinnoi ELY-keskus.

 

Karttakuva alueen valaistuksesta ja nykyisistä ylläpitovastuista on kokouksen liitteenä.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että Lapinlahden kunnan ylläpitämä yksityistievalaistus (yhteensä 23 valaisinpistettä) lakkautetaan ja Tervapuron yksityistien sekä Sahanlahden yksityistien vanha valaistusverkko rakenteineen puretaan pois Savon Voiman vanhan sähköverkon purkutöiden yhteydessä.

 

Päätös Tekninen lautakunta päätti, että Lapinlahden kunnan ylläpitämä yksityistievalaistus (yhteensä 23 valaisinpistettä) lakkautetaan ja Tervapuron yksityistien sekä Sahanlahden yksityistien vanha valaistusverkko rakenteineen puretaan pois Savon Voiman vanhan sähköverkon purkutöiden yhteydessä.