Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.09.2021/Pykälä 85


 

Metsästysalueiden vuokrauksen periaatteet

 

TEKLA 16.09.2021 § 85  

293/14.03.05.00/2021  

 

 

Valmistelija Rakennusmestari Kimmo Karoluoto, 040 488 3711, kimmo.karoluoto(at)lapinlahti.fi

 

Lapinlahden kunnan hallintosäännön (KVALT 21.4.2020 § 11)  mukaan tekninen lautakunta päättää kunnan metsätilojen käyttöperusteista ja edelleen vuokraamisesta niiltä osin kuin vuokrasopimuksen kesto on alle kymmenen vuotta.

 

Lapinlahden kunta on vuokrannut omistamiaan metsätiloja täydentämään paikallisten metsästyseurojen metsästysalueita. Aiemmin sopimukset on laadittu tapauskohtaisesti hieman eri sisältöisinä kunkin metsästysseuran ja kunnan tarpeet huomioiden. Sopimuskäytänteet ovat olleet kirjavia. Osa metsästysvuokrasopimuksista on laadittu määräaikaisena ja osa toistaiseksi voimassa olevana. Osaan sopimuksista on sisällytetty oikeus kaiken riistan metsästykseen ja osa on koskenut ainostaan hirvi- ja/tai petoeläinten metsästystä. Sopimuksia on laadittu eri vuosikymmenillä, joten myös perittävissä vuokrahinnoissa on esiintynyt vaihtelua vuosittaisten vuokrien ollessa 0,00 - 0,84 € / ha. Pitkäaikaisten vuokrasopimusten hallinta on koettu haasteelliseksi muun muassa tilanteissa, joissa kunnan metsätilojen ja niihin kuuluvien palstojen tai määräalojen omistussuhteet ovat muuttuneet. Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten kohdalla määrävälein tehtävä maa-alueiden omistussuhteiden päivitys ja tarkastelu voi helposti jäädä tekemättä.

 

Metsästyskäyttöön vuokrattavien kunnan metsätilojen vuokrauksen periaatteet ja käytettävät sopimuskäytänteet on tarpeen yhtenäistää. Jatkossa Lapinlahden kunnan metsätilojen vuokrauksessa metsästyskäyttöön noudatetaan seuraavia yleisiä periaatteita:

 

-          Kaikki uudet metsästysvuokrasopimukset laaditaan määräaikaisena.

-          Vuokrasopimusten kesto on viisi vuotta.

-          Kunnan metsätiloilla sallitaan kaiken riistan metsästys. Vuokra-alueella noudatetaan metsästyslakia sekä valtakunnallisia, alueellisia ja seurakohtaisesti päätettyjä rauhoitusaikoja.

-          Metsästysseurat voivat liittää vuokraamansa alueen hirven ja petoeläinten yhteislupa-alueeseen.

-          Vuokraajat velvoitetaan tekemään vuokra-alueella riistanhoitotyötä sekä metsästyksen valvontaa siten kuin omilla alueillaankin.

-          Kaikki uudet metsästysvuokrasopimukset laaditaan vastikkeettomina.

-          Vuokrasopimukset laatii ja allekirjoittaa vuokranantajan puolesta tekninen johtaja tai hänen valtuuttamansa viranhaltija.

-          Lapinlahden kunta voi tarjota henkilöstölleen mahdollisuuden kunnan omistaman maa-alueen käyttöön pienriistan metsästystä varten.

-          Edellä mainittuun tarkoitukseen osoitettavat alueet määritetään ennakkoon metsätilan koko, sijainti ja yleinen soveltuvuus huomioiden.

-          Mikäli edellä mainittu ennakkoon määritelty metsätila tai sen osa kuuluu metsästysseuran vuokra-alueeseen, tehdään siitä merkintä vuokrasopimukseen. Metsästäessään tällaisella metsätilalla, henkilöstöön kuuluva sitoutuu noudattamaan metsästyslakia sekä kullakin alueella toimivan metsästysseuran asettamia rajoituksia ja pelisääntöjä.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy kunnan omistamien metsästysalueiden vuokrauksen periaatteet edellä esitetyn mukaisesti. Nykyinen sopimustilanne ja niihin sisällytetyt vuokra-alueet kartoitetaan talvikaudella 2021-2022 siten, että tarvittavat muutokset voimassa olevien sopimusten maa-alueisiin on tehty ja vanhentuneet sopimukset on päivitetty 31.3.2022 mennessä.

 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi kunnan omistamien metsästysalueiden vuokrauksen periaatteet edellä esitetyn mukaisesti. Nykyinen sopimustilanne ja niihin sisällytetyt vuokra-alueet kartoitetaan talvikaudella 2021-2022 siten, että tarvittavat muutokset voimassa olevien sopimusten maa-alueisiin on tehty ja vanhentuneet sopimukset on päivitetty 31.3.2022 mennessä.