Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.09.2021/Pykälä 86


 

Kuntalaisaloite Ransunpellon leikkikentän säilyttämisestä

 

Kunnanhallitus 30.08.2021 § 208 

 

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Kirsi Leppänen ja 61 allekirjoittanutta ovat tehneet 2.8.2021 kuntalaisaloitteen Ransunpellon leikkikentän säilyttämisen puolesta.

 

Kuntalaisaloite on kokouksen oheismateriaalina.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää sen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi 30.10.2021 mennessä.

 

Päätös Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja lähetti sen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi 30.10.2021 mennessä.

 

 

TEKLA 16.09.2021 § 86  

564/10.03.01.00/2021  

 

 

Valmistelija Rakennusmestari Kimmo Karoluoto, 040 488 3711, kimmo.karoluoto(at)lapinlahti.fi

 

Lapinlahden kunnan ylläpitämille leikki- ja uimapaikoille on tehty vuonna 2017 tarvearviointi. Arvioinnin tavoitteena on ollut selvittää kunnan ylläpitämien kohteiden kunto, käyttöaste ja tarpeellisuus ylläpitoon käytettävissä olevat toiminnalliset ja taloudelliset resurssit sekä tulevaisuuden näkymät huomoiden. Aiemmin tehtyä selvitystä on päivitetty kuluvana vuonna 2021. Tekninen lautakunta on hyväksynyt päivitetyn arvioinnin ja siinä esitetyt leikkipaikkaluokitukset kokouksessaan 27.5.2021 § 58.

 

Uuden arvioinnin perusteella Ransupellon leikkipaikka on luokiteltu hiljentyväksi ja myöhemmin poistettavaksi leikkipaikaksi. Kyseinen luokitus tarkoittaa, että kohteen rikkinäiset tai muutoin turvattomat leikkivälineet poistetaan ja kohteeseen ei investoida uutta kalustoa. Kohteen leikkivälineiden nykyinen kunto, nykyajan leikkipaikkojen kalusto- ja turvallisuusvaatimukset, lähitulevaisuuden investointitarpeet, leikkipaikkojen ylläpitäjän taloudelliset ja toiminnalliset resurssit, leikkipaikan välittömässä läheisyydessä asuvan väestön ikärakenne ja määrä, perhepäivähoitajien sijainti sekä taajaman kehitettävien leikkipaikkojen kokonaisuus huomioiden Ransunpellon leikkipaikan palauttaminen leikkipaikkakohteiden kehitettäviin kohteisiin ei ole perusteltua. Kokonaisuutena tarkastellen Lapinlahden kunnan leikkipaikkojen palvelutasoa voidaan pitää varsin kattavana leikkipaikkojen määrällisestä vähentämisestä huolimatta.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Ransunpellon leikkipaikka säilyy luokitukseltaan hiljentyvänä ja myöhemmin poistettavana leikkipaikkana.

 

Päätös Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että Ransunpellon leikkipaikka säilyy luokitukseltaan hiljentyvänä ja myöhemmin poistettavana leikkipaikkana.