Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.09.2021/Pykälä 87


 

Kuntalaisaloite Paavon polun kunnostamisesta

 

Kunnanhallitus 30.08.2021 § 209 

 

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Helena Aalto on tehnyt 22.7.2021 kuntalaisaloitteen Paavon polun kunnostamisesta retkeilykäyttöön.

 

Aloitteessa todetaan, että paikallisen herätysliikkeen, Paavo Ruotsalaisen silloisen Varpaisjärven ja Lapinlahden kuntien alueelle rakennetun vaellusreitin "Paavon polun" rakentamiseen käytettiin aikoinaan kunnan ja vapaaehtoistyöntekijöiden voimavaroja runsaasti. Reitin varrelle on rakennettu laavuja ja korostettu arvokkaita maisemakohteita. Tällä hetkellä on reitti heinittynyt ja pajuttunut kunnossapidon puutteen vuoksi.

 

Aloitteessa esitetään reitin kunnostamista retkeilytarpeen tyydyttämiseksi turvallisella lähireitillä ja oman kunnan tarjoamien vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien ja luontoelämysten lisäämiseksi myös nuorisolle, esimerkiksi retkipyöräilyreittinä.

 

Kuntalaisaloite on kokouksen oheismateriaalina.

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää sen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi 30.10.2021 mennessä.  

 

Päätös Kunnanhallitus merkitsi aloitteen tiedoksi ja lähetti sen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi 30.10.2021 mennessä.

 

 

TEKLA 16.09.2021 § 87  

563/10.03.01.00/2021  

 

 

Valmistelija tekninen johtaja Rami Linn, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

 

Kunnanhallitus on 9.6. 2014 § 110 päättänyt, että Lapinlahden kunta luopuu Paavonpolun ylläpidosta.

 

Paavon polku on ollut lähes 100 kilometriä pitkä vaellusreitti Lapinlahden kunnan alueella. Polun ylläpidon näkökulmasta polku on turhan pitkä kokonaisuus hallita ja huollon kustannukset ovat suuret. Polku sisältää myös vesistön ylityksiä, jotka tulisi tapahtua veneellä. Aikaisemmin käyttö osissa polkua on saadun tiedon mukaan ollut niin vähäistä, että polku ehti umpeutua. Polun varrella on kyläyhdistysten tai seurojen ylläpitämiä laavuja ja tulipaikkoja tai erityisiä luontokohteita.

 

Liikunnan ja luontomatkailun tarpeet ja ihmisten aktiivisuus muuttuvat kausittain. Aloitteen tekijä saattaa hyvinkin olla oikeassa siinä, että retkeilytarpeille kaivataan lisää kohteita juuri nyt, mutta nykyisten jo suunnitelmissa olevien liikuntahankkeiden rinnalle toteutettavaksi ja erityisesti ylläpidon osalta nykyisten myönnettyjen resurssien puitteissa Paavon polku hanketta voidaan pitää mahdottomana toteuttaa.  Ilman tarkempaakin laskentaa voidaan kunnostamiskustannukset arvioida useiksi kymmeniksituhansiksi euroksi, jopa sadoiksituhansiksi riippuen millaiselle käytölle "polku" parannettaisiin ja vuotuinen ylläpito ehkä jopa useammaksi kymmeneksi tuhanneksi. Maanomistus/vuokraus kysymykset ovat vielä oma juttunsa tällaisessa mittavassa hankkeessa.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, ettei Paavon polun kunnostaminen ja ylläpitäminen ole nyky resursseilla mahdollista.

 

Päätös Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, ettei Paavon polun kunnostaminen ja ylläpitäminen ole nyky resursseilla mahdollista.