Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.09.2021/Pykälä 88


Kokoomuksen valtuustoaloite, aloitteen uudelleen käsittely

 

Kunnanhallitus 30.11.2020 § 248  

  

 

 

Valmistelija Hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt 20.10.2020 aloitteen 11.12.2017 tehdyn valtuustoaloitteen uudelleen käsittelyyn ottamisesta.

 

11.12.2017 tehdyssä valtuustoaloitte koskien 1) ensilumen ladun vapaaehtoisten käyttömaksujen keräämisestä. Samassa aloitteessa oli myös kaksi muuta kohtaa:

2) Kaskikuusen tuottavien piirien osittaista takaisinmaksujärjestelmää (palvelultk käsitellyt 20.2.2018) ja 3) yhdistyksille muodostettavaa infopankkia linkkeineen kunnan nettisivuille

 

Koska aloitteen kaikki osa-alueet eivät ole tulleet käsitellyksi oikealla tavalla, kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että ne otetaan uudelleen käsittelyyn.

 

Tehty uudelleen käsittelyyn ottoaloite on kokouksen oheismateriaalina.

 

Kunnanhallitus on käsitellyt 11.12.2017 tehdyn aloitteen 8.1.2018 § 10 ja päättänyt seuraavaa:

 

1)      Vuoden -18 talousarvio ei sisällä liikuntapaikkamaksuja. Kunnanhallitus lähettää aloitteen tekniselle lautakunnalle tiedoksi. Teknisen lautakunnan tulee ottaa liikuntapaikkamaksuihin kantaa valmistellessaan vuoden -19 talousarviota.

Teknisen lautakunnan tulee selvittää ennen sitä mahdollisuus vapaaehtoisten maksujen keräämiseen. Esimerkiksi ensilumenladun lähtöpaikalle voitaisiin tehdä "sponsoritaulu", jossa olisi mainittuna ladun ylläpitoon osallistuneet tahot.

2)      Palvelulautakunta selvittää aloitteessa mainitun mahdollisuuden kansalaisopiston osalta. Selvitys on annettava kunnanhallitukselle 31.5.2018 mennessä (selvitys annettu KH:lle 4.6.2020 § 98). 

3)      Yhdistyksille laaditaan kunnan kotisivuille tietopankki.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus ottaa 11.12.2017 tehdyn aloitteen uudelleen käsittelyyn kohdan 1 osalta ja antaa sen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

 

Päätös  Kunnanhallitus otti 11.12.2017 tehdyn aloitteen uudelleen käsittelyyn kohdan 1 osalta ja antaa sen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

 

Kokoomuksen valtuustoaloite, aloitteen uudelleen käsittely

 

TEKLA 16.09.2021 § 88  

700/02.09.00.02/2020  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Rami Linna, 040 4883701, rami.linna@lapinlahti.fi

 

Vanha ja uudistettu valtuustoaloite käsittelee ensilumen ladun vapaaehtoisen käyttömaksun keräämistä ja kunnanhallitus on ohjeistanut -19 vuoden talousarvion laadinnan yhteydessä teknisen lautakunnan ottamaan kantaa liikuntapaikkojen maksullisuudesta.

 

Lapinlahdella on historiaa ilmaisista liikuntapaikoista ja se on monelle kuntalaiselle iso käden ojennus. Aikaisemmassa 2011-2017 kuntastrategiassa on kirjattu "kunnan  liikuntapaikat ja tilat ovat kuntalaisten käytössä", joka ainakin liikuntapaikkojen osalta on ilmeisesti tarkoittanut ilman korvausta tapahtuvaa käyttöä. Jos katsotaan vain teknisen osaston omaa talousarviota ja sitä kautta tietysti myös koko kunnan talousarviota, voitaisiin toki liikuntapaikkamaksuilla mahdollistaa montaa muuta hyvää asiaa, jos käyttöasteet pysyisivät samalla tasolla. Todennäköisesti käyttöasteet liikuntapaikoissa putoaisivat maksullisuuden myötä ja vaikutus voisi jollain toisella sektorilla näkyä negatiivisena. Monenkin liikuntapaikan ylläpitokustannukset nykyisen käyttäjämäärän mukaan arvioituna ovat noin 2-5 euroa/hlö/krt. Liikuntapaikka maksujen tulisi olla siis tuota luokkaa kun ei huomioida investointien kustannuksia.

 

Ensilumen latua erikseen tarkastellen on sen vuotuiset kustannukset vaihdelleet 15 000 eurosta 28 000 euroon. Kustannuksiin vaikuttaa tykitetyn lumen määrä  ja olosuhteet ja millaisella henkilöresurssilla kulloinkin on pystytty toimimaan. Hinta/käyntikerta/henkilö määrittyy sitten lumen teon hinnasta, käyttöpäivistä (riippuu taas olosuhteista) ja kävijämääristä. Hinta on vaihdellut alle neljästä eurosta kuuteen euroon per/käyttökerta vuosien aikana.

 

Ulkopaikkakuntalaisilta henkilöiltä tai seuroilta peritään ensilumenladun käytöstä maksuja, joko kausi- tai kertamaksua. Maksu perustuu pitkälti vapaaehtoisuuteen sen hankalan valvonnan suhteen, joten voidaan olettaa, että joukossa on henkilöpuolella toisinaan myös vapaamatkustajia. Samalla periaatteella voi Lapinlahtelainenkin aktiivi osallistua ensilumenladun tekemisen ja ylläpitämisen kustannuksiin.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että liikuntapaikkojen maksullisuudesta linjaaminen kuntalaisten osalta tulisi arvioida uuden kuntastrategian puitteissa ja ensilumen ladun vapaaehtoisten käyttömaksujen maksamisen osalta tekninen lautakunta toteaa, että se on jo mahdollista.

 

Päätös Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että liikuntapaikkojen maksullisuudesta linjaaminen kuntalaisten osalta tulisi arvioida uuden kuntastrategian puitteissa ja ensilumen ladun vapaaehtoisten käyttömaksujen maksamisen osalta tekninen lautakunta toteaa, että se on jo mahdollista.