Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.09.2021/Pykälä 70


 

Teknisen lautakunnan kokouksen koollekutsuminen

 

TEKLA 16.09.2021 § 70  

601/00.02.04/2021  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

 

Lapinlahden kunnan hallintosäännön 154 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Kokouskutsu lähetetään toimielimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

 

Hallintosäännön 158 §:n mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen käsittelemään kyseessä olevaa asiaa.

 

Laissa tai hallintosäännössä ei ole määräyksiä lautakunnan kokouskutsun lähettämisen ajankohdasta.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että kutsu lautakunnan kokoukseen lähetetään jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille ja tai velvoitetuille henkilöille viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos kokouspäivä on tiistai, kokouskutsu toimitetaan viimeistään torstaina (kokouspäivää ei lasketa mukaan). Kokouskutsu lähetetään pääsääntöisesti sähköisenä.             

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, hän ilmoittaa esteestä varajäsenelle sekä ensisijaisesti teknisen osaston palvelusihteerille tai teknisen osaston osastopäällikölle, jotta varajäsenelle voidaan lähettää kokouskutsu.

 

Päätös Tekninen lautakunta päätti, että kutsu lautakunnan kokoukseen lähetetään jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille ja tai velvoitetuille henkilöille viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos kokouspäivä on tiistai, kokouskutsu toimitetaan viimeistään torstaina (kokouspäivää ei lasketa mukaan). Kokouskutsu lähetetään pääsääntöisesti sähköisenä.             

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, hän ilmoittaa esteestä varajäsenelle sekä ensisijaisesti teknisen osaston palvelusihteerille tai teknisen osaston osastopäällikölle, jotta varajäsenelle voidaan lähettää kokouskutsu.