Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.09.2021/Pykälä 74 

Onkiveden ja Nerkoon rantaosayleiskaavan muutos

 

Kunnanhallitus 19.04.2021 § 95 

 

 

 

Valmistelija maanmittausinsinööri Päivi Silsten, 040 488 3705 paivi.silsten@lapinlahti.fi

 

-------------- hakee rantaosayleiskaavan muutosta kiinteistölle --------------------- Ulmansaaressa. Muutoksen tarkoituksena on osoittaa tilalle ------------ rakennuspaikka. Kaavamuutoksen laatijana toimii FCG Finnish Consulting Group Oy. Hakija maksaa kaikki kaavamuutoksesta aiheutuvat kustannukset.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus  Kunnanhallitus päättää, että Lapinlahden kunta käynnistää rantaosayleiskaavan muutoksen ko. kiinteistölle Ulmansaaressa.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti, että Lapinlahden kunta käynnistää rantaosayleiskaavan muutoksen ko. kiinteistölle Ulmansaaressa.  

 

 

TEKLA 27.05.2021 § 52 

 

 

 

Valmistelija maanmittausinsinööri Päivi Silsten, 040 488 3705, paivi.silsten@lapinlahti.fi

 

Kunnanhallitus on käsitellyt kaavamuutosta 19.4.2021 pitämässään kokouksessa. Kunnanhallitus on päättänyt käynnistää Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen kiinteistön ------------ alueelle Ulmansaaressa. Kaavaprosessin aloittamispäätöksen jälkeen kaavamuutoksen prosessointi siirtyy tekniselle lautakunnalle.

 

Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksesta on valmistunut 26.4.2021 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 26.4.2021 päivätty kaavaluonnos ja 26.4.2021 päivätty kaavaselostus.

 

 

 

Esittelijä  

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksesta 26.4.2021 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä 26.4.2021 päivätyn kaavaluonnoksen ja 26.4.2021 päivätyn kaavaselostuksen liitteiden mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen sekä kaavaselostuksen yleisesti nähtäville ajalle 31.5-21.6.2021 ja pyytää siitä lausunnot seuraavilta:

Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
Karvasalmen osakaskunta

 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksesta 26.4.2021 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä 26.4.2021 päivätyn kaavaluonnoksen ja 26.4.2021 päivätyn kaavaselostuksen liitteiden mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen sekä kaavaselostuksen yleisesti nähtäville ajalle 31.5-21.6.2021 ja pyytää siitä lausunnot seuraavilta:

Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
Karvasalmen osakaskunta

 

 

TEKLA 16.09.2021 § 74  

254/10.02.04/2021  

 

 

Valmistelija maanmittausinsinööri Päivi Silsten, 040 488 3705, paivi.silsten@lapinlahti.fi.

 

Lapinlahden kunnassa Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos sekä kaavaselostus on ollut yleisesti nähtäville ajalle 31.5-21.6.2021 ja siitä on pyydetty lausunnot seuraavilta:

 

Pohjois-Savon ELY-keskus

Pohjois-Savon Liitto

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

Lapinlahden ympäristölautakunta

Savon Voima Verkko Oy

Karvasalmen osakaskunta

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksesta sekä kaavaselostuksesta on jätetty yhteensä 5 lausuntoa ja niihin annetut vastineet ovat kaavaselostuksessa sivulla 6.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen 26.4.2021 päivätystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksesta sekä kaavaselostuksesta annettujen lausuntojen vastineet. Lisäksi tekninen lautakunta päättää asettaa 10.8.2021 päivätyn kaavaehdotuksen, merkinnät ja määräykset, 10.8.2021 päivätyn kaavaselostuksen sekä 26.4.2019 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville ajalle 20.9 - 26.10.2021 ja pyytää siitä lausunnot seuraavilta:

 

 Pohjois-Savon ELY-keskus

 Pohjois-Savon Liitto

 Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

 Lapinlahden ympäristölautakunta

 Savon Voima Verkko Oy

 Karvasalmen osakaskunta

 

Päätös  Tekninen lautakunta hyväksyi Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen 26.4.2021 päivätystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksesta sekä kaavaselostuksesta annettujen lausuntojen vastineet. Lisäksi tekninen lautakunta päättää asettaa 10.8.2021 päivätyn kaavaehdotuksen, merkinnät ja määräykset, 10.8.2021 päivätyn kaavaselostuksen sekä 26.4.2019 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville ajalle 20.9 - 26.10.2021 ja pyytää siitä lausunnot seuraavilta:

Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
Karvasalmen osakaskunta