Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.09.2021/Pykälä 75 

Syvärin rantaosayleiskaavan muutos Vipumäki

 

Kunnanhallitus 31.05.2021 § 129 

 

 

 

Valmistelija maanmittausinsinööri Päivi Silsten, 040 488 3705 paivi.silsten@lapinlahti.fi

 

------------- hakee rantaosayleiskaavan muutosta kiinteistölle ------------- -------- Syvärinpäässä. Muutoksen tarkoituksena on osoittaa tilalle ---------------------- rakennuspaikka etelärajan ja Syvärin järven läheisyyteen. Rakennuspaikan käyttötarkoitus tulisi palvelemaan matkailutoimintaa.

 

Kaavamuutoksen laatijana toimii FCG Finnish Consulting Group Oy. Hakija maksaa kaikki kaavamuutoksesta aiheutuvat kustannukset.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että Lapinlahden kunta käynnistää rantaosayleiskaavan muutoksen ko. kiinteistölle Syvärinpäässä.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti, että Lapinlahden kunta käynnistää rantaosayleiskaavan muutoksen ko. kiinteistölle Syvärinpäässä.  

 

 

TEKLA 16.09.2021     

367/10.02.04/2021  

 

 

Valmistelija Maanmittausinsinööri Päivi Silsten, 040 4883 705, paivi.silsten@lapinlahti.fi

 

Kunnanhallitus on käsitellyt kaavamuutosta 31.05.2021 pitämässään kokouksessa. Kunnanhallitus on päättänyt käynnistää Syvärin rantaosayleiskaavan muutoksen kiinteistön ---------------------- alueella Syvärinpäässä. Kaavaprosessin aloittamispäätöksen jälkeen kaavamuutoksen prosessointi siirtyy tekniselle lautakunnalle.

 

Syvärin rantaosayleiskaavan muutoksesta on valmistunut 15.6.2021 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2021 päivätty kaavaluonnos ja 17.8.2021 päivätty kaavaselostus.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy Syvärin rantaosayleiskaavan muutoksesta 15.6.2021 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä 17.8.2021 päivätyn kaavaluonnoksen ja 17.8.2021 päivätyn kaavaselostuksen liitteiden mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen sekä kaavaselostuksen yleisesti nähtäville ajalle 20.9-11.10.2021 ja pyytää siitä lausunnot seuraavilta:

Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
Paloisten osakaskunta

 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi Syvärin rantaosayleiskaavan muutoksesta 15.6.2021 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä 17.8.2021 päivätyn kaavaluonnoksen ja 17.8.2021 päivätyn kaavaselostuksen liitteiden mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen sekä kaavaselostuksen yleisesti nähtäville ajalle 20.9-11.10.2021 ja pyytää siitä lausunnot seuraavilta:

Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
Paloisten osakaskunta