Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.09.2021/Pykälä 76 

Asemakaavan muuttaminen Varpaisjärven taajamassa

 

Kunnanhallitus 10.08.2020 § 144 

 

 

 

Valmistelija maanmittausinsinööri Päivi Silsten, 040 488 3705, paivi.silsten@lapinlahti.fi

 

Varpaisjärven kirkonkylän alueella kortteleissa 28, 42, 53, 59, 63, 127 ja 134, sekä uimaranta-, leikkipuisto- ja puistoalueella (VV, VK ja VP) on tullut tarpeelliseksi tarkastaa voimassa olevaa asema- ja yleiskaavaa. Korttelissa 42 sijaitsee entinen kunnantupa, joka on asemakaavassa ja yleiskaavassa esitetty merkinnällä SR, joka on luokiteltu maakunnallisesti merkittävän arvokkaaksi rakennuskohteeksi.

 

Asema- ja yleiskaavan muutos on todettu tarpeelliseksi korttelissa 42 kiinteistösalkku C:n yhteydessä. Kiinteistösalkku C:ssä entinen kunnantupa on luokiteltu purettavaksi 2020-2021. Salkussa on esitetty, että alueen uudelleen käyttöä tulee miettiä ja huomioida kaavallisessa tarkastelussa. Ennen rakennuksen mahdollista purkamista laillisesti edellytetään asema- ja yleiskaavan muutosta suojelumerkinnän poistamiseksi. Muiden esitettyjen kortteleiden ja yleistenalueiden osalta asemakaavan ajantasaistaminen vastaamaan voimassa olevaa yleiskaavaa ja tämänhetkistä tilannetta on todettu myös tarpeelliseksi. Kaavamuutokset tehdään Lapinlahden kunnan omistamille maa-alueille.

 

Korttelissa 28 olevien tonttien 1 ja 2 käyttötarkoitukset TY (ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueen), LH (huoltoaseman korttelialue), ja LP (yleinen pysäköinti alue) on tarkoitus päivittää yleiskaavan mukaiseksi. Korttelissa 53 tontti 1 on tarkoitus muuttaa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueesta (AL) merkinnälle AO, sekä korttelissa 59 osa tonttia 2 muuttaa rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialueesta (AR) merkinnällä AO. Korttelissa 63 oleva pysäköinti alue (LP) on tarkoitus korvata yleiskaavan mukaisella merkinnällä AO. Korttelissa 134 oleva erillispientalojen alue (AO) on tarkoitus korvata yleiskaavan mukaisilla merkinnöillä T ja VL. Korttelin 127 alueella tonttien numeroinnin päivittäminen. Syrjälammen rannan alueella oleva (VV) uimarata merkintä on tarkoitus korvata yleiskaavan mukaisella merkinnällä VL. Niittyläntien vieressä olevat (VK) leikkipuisto ja (VP) puisto merkinnät on tarkoitus korvata yleiskaavan mukaisella merkinnällä AO.

 

Lapinlahden kunnan hallintosäännön 21 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kaavoituksen aloittamisesta.

 

Päätöksen yritysvaikutusten arviointi on kokouksen oheismateriaalina.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että Lapinlahden kunta käynnistää Varpaisjärven taajamassa  yleis- ja asemakaavan muuttamisen.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti, että Lapinlahden kunta käynnistää Varpaisjärven taajamassa  yleis- ja asemakaavan muuttamisen.

 

 

TEKLA 04.03.2021 § 17 

 

 

 

Valmistelija maanmittausinsinööri Päivi Silsten, 040 488 3705, paivi.silsten@lapinlahti.fi             

Kunnanhallitus on käsitellyt Varpaisjärven kirkonkylän asemakaavan muutosta 10.8.2020 pitämässään kokouksessa. Kunnanhallitus on päättänyt käynnistää asemakaavan muutoksen laadinnan Varpaisjärven kirkonkylän alueelle. Kaavaprosessin aloittamispäätöksen jälkeen kaavan muutoksen prosessointi siirtyy tekniselle lautakunnalle.

 

Varpaisjärven kirkonkylän asemakaavan muutoksesta on valmistunut 1.2.2021 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1.2.2021 päivätty kaavaluonnos ja 1.2.2021 päivätty kaavaselostus.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus  

Tekninen lautakunta hyväksyy Varpaisjärven kirkonkylän asemakaavan muutoksesta 1.2.2021 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä 1.2.2021 päivätyn kaavaluonnoksen ja 1.2.2021 päivätyn kaavaselostuksen liitteiden mukaisesti.

 

Lisäksi lautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen sekä kaavaselostuksen yleisesti nähtäville ajalle 8 - 29.3.2021 ja pyytää siitä lausunnot seuraavilta:

 

Pohjois-Savon ELY-keskus

Pohjois-Savon Liitto

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

Lapinlahden ympäristölautakunta

Savon Voima Verkko Oy

Kaukolämpöyhtiö

Ylä-Savon evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi Varpaisjärven kirkonkylän asemakaavan muutoksesta 1.2.2021 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä 1.2.2021 päivätyn kaavaluonnoksen ja 1.2.2021 päivätyn kaavaselostuksen liitteiden mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen sekä kaavaselostuksen yleisesti nähtäville ajalle 8 - 29.3.2021 ja pyytää siitä lausunnot seuraavilta:

Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
Kaukolämpöyhtiö
Ylä-Savon evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

 

 

TEKLA 27.05.2021 § 50 

 

 

 

Valmistelija maanmittausinsinööri Päivi Silsten, 040 488 3705, paivi.silsten@lapinlahti.fi

 

Lapinlahden kunnassa Varpaisjärven kirkonkylän asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos sekä kaavaselostus on ollut yleisesti nähtävillä ajalla 8 - 29.3.2021 ja siitä on pyydetty lausunnot seuraavilta:

 

Pohjois-Savon ELY-keskus

Pohjois-Savon Liitto

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

Lapinlahden ympäristölautakunta

Savon Voima Verkko Oy

Kaukolämpöyhtiö

Ylä-Savon evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta ja kaavaselostuksesta on jätetty 5 lausuntoa ja 3 mielipidettä. Näihin annetut vastineet ovat liitteenä.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy Varpaisjärven kirkonkylän asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, sekä kaavaluonnoksesta ja kaavaselostuksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet liitteen mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päättää asettaa 11.5.2021 päivätyn kaavaehdotuksen, merkinnät ja määräykset, 11.5.2021 päivätyn kaavaselostuksen sekä 11.5.2021 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville ajalle 31.5 - 30.6.2021 ja pyytää siitä lausunnot seuraavilta:

Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
Kaukolämpöyhtiö
Ylä-Savon evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi Varpaisjärven kirkonkylän asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, sekä kaavaluonnoksesta ja kaavaselostuksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet liitteen mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päättää asettaa 11.5.2021 päivätyn kaavaehdotuksen, merkinnät ja määräykset, 11.5.2021 päivätyn kaavaselostuksen sekä 11.5.2021 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville ajalle 31.5 - 30.6.2021 ja pyytää siitä lausunnot seuraavilta:

Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon Liitto
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lapinlahden ympäristölautakunta
Savon Voima Verkko Oy
Kaukolämpöyhtiö
Ylä-Savon evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

 

 

TEKLA 16.09.2021 § 76  

477/10.02.03/2020  

 

 

Valmistelija Maanmittausinsinööri Päivi Silsten, 040 4883 705, paivi.silsten@lapinlahti.fi

 

Lapinlahden kunnassa Varpaisjärven kirkonkylän asemakaavan muutoksen kaavaehdotus, merkinnät ja määräykset sekä kaavaselostus, että osallistumis- ja arviointisuunnitelman on ollut yleisesti nähtävillä ajalla 31.5 - 30.6.2021 ja siitä on pyydetty lausunnot seuraavilta:

 

Pohjois-Savon ELY-keskus

Pohjois-Savon Liitto

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

Lapinlahden ympäristölautakunta

Savon Voima Verkko Oy

Kaukolämpöyhtiö

Ylä-Savon evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, sekä kaavaehdotuksesta ja kaavaselostuksesta on jätetty 5 lausuntoa ja 1 muistutus. Näihin annetut vastineet ovat liitteenä.

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy Varpaisjärven kirkonkylän asemakaavan muutoksesta 11.5.2021 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä 17.8.2021 päivätyn kaavaehdotuksen ja kaavaselostuksen ja niistä annettujen lausuntojen ja muistutuksen vastineet, sekä esittää kaavaehdotusta kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi Varpaisjärven kirkonkylän asemakaavan muutoksesta 11.5.2021 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä 17.8.2021 päivätyn kaavaehdotuksen ja kaavaselostuksen ja niistä annettujen lausuntojen ja muistutuksen vastineet, sekä esittää kaavaehdotusta kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.