Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 27.07.2021/Pykälä 66

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Haminamäen maisemapolku ja kuntoportaat

 

Valtuustoaloite kuntoportaista Haminamäelle/ sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä

 

KHALL 17.12.2018 § 191

 

 Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen 6.11.2018.

 

 Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä esittää, että liikuntatoimi selvittäisi kuntoportaiden kustannukset. Jos ne ovat kohtuulliset, niin toivomme myös, että liikuntatoimi ryhtyisi toimenpiteisiin hankkeen toteuttamiseksi.

 

Haminamäki on keskeinen paikka liikunnan ja ulkoilun harrastamiseen kotikunnassamme. Haminamäen urheilualueeseen ovat sijoittuneet myös liikuntahalli, urheilukenttä ja jäähalli. Lukuisat kuntalaiset ovat toivoneet, että alueelle olisi hyvä saada myös kuntoportaat. Ne lisäisivät sekä omaehtoisesti omaa terveyttään vaalivien kunnon kohentamista, että myös kilpaurheilijoiden mielekästä harjoittelua.

 

Vastaavanlaiset portaat löytyvät Iisalmen Paloisvuorelta ja Nilsiän Tahkolta, joissa niiden käyttö kuntoilumuotona on saanut suuren suosion. Kuntoportaiden paikaksi kävisi hyvin esim. junamontun rinne.

 

Tehty valtuustoaloite on kokouksen oheismateriaalina.

 

Valmistelija: hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 4883 211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

 

Kunnanjohtajan ehdotus 

 Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tietoonsa saaduksi. Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen tiedoksi tekniselle lautakunnalle. Teknisen lautakunnan tulee selvittää kustannukset ja mikäli kustannukset ovat kohtuulliset huomioida aloite, kun se valmistelee vuoden 2020 talousarviota ja investointisuunnitelmaa.

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

TEKLA 24.10.2019 § 71    

Valtuustoaloitteessa esitetään kuntoportaiden rakentamista Haminanmäen urheilualueelle. Naapurikunnissa on vastaavanlaisia toteutettu erilaisin tavoin.

Teknisellä osastolla on laadittu alustavaa suunnitelmaa ja kustannusarviota Haminanmäen alueelle sijoitettavista kuntoportaista.  Alustavaksi kustannusarvioksi on laskettu 60 000 euroa. Hankkeeseen tulee selvittää ulkopuolisen avustuksen mahdollisuuksia.

Tarkempi suunnitelma laaditaan lähempänä toteutus ajankohtaa, jolloin myös kustannusarvio tarkentuu.

Lisätietoja: tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi.

  

 Teknisen johtajan ehdotus

 Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hanketta investointikohteeksi tuleville talousarvion suunnitteluvuosille alustavalla kustannusarviolla 60 000 euroa.

 

 Tekninen johtaja muutti esitystä, että hanke sisällytetään Haminamäen kokonaisvaltaiseen suunnitelmaan.                                            

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin

 

 

 

TEKLA 04.03.2021 § 23 

 

 

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

 

 

Monien erilaisten aloitteiden ja asiakokonaisuuksien pohjalta talousarvion 2021 investointi osaan esitettiin hankkeita Kuntoportaat ja puistokuntosali sekä Lapinlahden kirkonkylän ulkoilureittien rakentaminen. Kokouksessaan 8.12.2020 kunnanvaltuusto hyväksyi määrärahat hankkeille Kuntoportaat ja puistokuntosali sekä Lapinlahden kirkonkylän ulkoilureittien rakentaminen. Yhteensä näille hankkeille on varattu bruttomenoina 135 000 euroa ja hankkeiden toteutuksen ehtona olleiden avustusten saamisten jälkeen nettomenona 81 000 euroa. Syksyllä valmistelun aikana oli mahdollisuus hakea erityistä korona-ajan ylimääräistä avustusta ko. hankkeisiin vuodelle 2021.  Hakutilanteessa tuli kuitenkin esiin, ettei puistokuntosalia hyväksytä avustuskelpoiseksi osaksi ja osan jo mietitystä ulkoilureittikokonaisuudesta esteeksi tuli maanomistajien suostumukset, joita ei saatu alueille, joissa kaava kyllä mahdollistaisi toiminnan, mutta maata ei ole lunastettu kunnalle. Reittisuunnitelmaa jouduttiin typistämään tämän takia. Hankkeet sisältyvät Haminamäen alueen kokonaisvaltaisen tarkastelun alle. Haminamäen alueen toiminnoista laadittiin yleissuunnitelma, joka oli nähtävillä 8.9.-9.10. 2020 ja lisäksi järjestettiin kuulemistilaisuus 7.10.2020 kuntalaisille ja järjestöille. Yleissuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2020 § 58.

 

Hankkeista laadittiin kuitenkin avustushakemus vielä jäljelle jäävän kokonaisuuden osalta, hakuajan ollessa varsin lyhyt siitä hetkestä,  kun kyseinen avustusmahdollisuus tuli tietoisuuteen.  Kokonaisuudesta laadittiin toteuttamissuunnitelma, jossa yhdessä olivat niin Haminamäen maisemapolku kotineen ja näköalatasanteineen sekä kuntoportaat. Suunnitelma käsittää kaikkiaan noin 3,3 kilometriä polkuja, sisältäen koirapolun. Maisemapolun osalta vanhaa kunnostettavaa osuutta kaikkiaan on noin 70% kokonaisuudesta ja uutta osuutta 30% kokonaisuudesta. Osa uusista reiteistä sijoittuu kaavallisesti maa- ja metsätalousalueelle, sekä vesitornin läheisyyteen, jossa tullaan tekemään muutoksia vesitornin tulevan aitaamisen vuoksi. Maisemapolun varteen tehdään kota, rakennetaan näköalatasanne, kunnostetaan olemassa olevaa laavua sekä asetetaan uusia opasteita. Kuntoportaat on suunniteltu n. 190 metriä pitkiksi ja nousukorkeutta on 35 metriä. Suunnitelman kustannusarvion mukaan avustusta haettiin 78 937 euron hankkeelle (alv 0%).

 

Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle Haminamäen maisemapolku, sisältäen edellä mainitut osakokonaisuudet, avustusta 39 468,50 euroa, kuitenkin enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista suunnitelmassa esitettyjen toimien osalta. Hanke tulee aloittaa ennen 1.7.2021 tai päätös peruuntuu.

 

Toteutustapana esitetään seuraavaa: kuntoportaista ja jokaisesta muusta vaativammasta rakennelmasta laaditaan erilliset työpiirustukset ennen työn suorittamista. Materiaalit rakenteissa on teräs- ja kestopuurakenteita.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä laaditun toteuttamissuunnitelman ja toteutustavan.

 

Päätös Tekninen lautakunta päätti hyväksyä laaditun toteuttamissuunnitelman ja toteutustavan.

 

 

TEKLA 08.04.2021 § 32 

 

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

 

 

Teknisen lautakunnan kokouksen 4.3.2021 § 23 päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on päivätty ja saapunut Lapinlahden kunnan kirjaamoon sähköpostitse 26.3.2021.

Kuntalainen vaatii päätöksen kumoamista maisemapolun rakentamisen osalta vaatimuksessa esitettyjen perusteiden pohjalta.

 

Pöytäkirjan oikaisuvaatimusohjeessa todetaan seuraavaa kunnan jäsenen kohdalla: Oikaisuvaatimus on toimitettava Lapinlahden kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

 

Oikaisuvaatimusajaksi katsotaan 21 päivää.

 

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksen yhteydessä 4.3.2021 ja laitettu välittömästi tämän jälkeen 4.3.2021 kunnan kotisivulle nähtäväksi. Oikaisuvaatimusaika katsotaan täten alkavan 5.3.2021 ja täten viimeinen oikaisuvaatimuksen jättöaika on ollut 25.3.2021. Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan 4.3.2021 § 23 päätökseen on saapunut myöhässä.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että se ei ota oikaisuvaatimusta käsittelyyn, koska se on saapunut myöhästyneenä.

 

Päätös Tekninen lautakunta päätti, että se ei ota oikaisuvaatimusta käsittelyyn, koska se on saapunut myöhästyneenä.

 

 

TEKLA 27.07.2021 § 66  

153/10.03.01.00/2021  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

 

Teknisen lautakunnan 8.4.2021 § 32 päätöksestä tehtiin valitus Itä-Suomen hallintooikeuteen. Valittaja oli vaatinut päätöksen kumoamista kunnan kotisivulla olevan pöytäkirjat- osion etusivun tekstin pöytäkirja tarkastamatta perusteella, vaikka tarkemmin pöytäkirjaa luettaessa voitiin havaita, että pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa. Lisäksi asiasta oli kerrottu valittajalle ennen oikaisupyynnön laatimista, jolloin kokouksen pöytäkirjan tarkistuksesta laskettu oikaisuvaatimusaika on ollut tiedossa. Tietoteknisestä tai inhimillisestä virheestä johtuen on kuitenkin tullut mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen ja Itä-Suomen hallinto-oikeus on asettunut valittajan kannalle 10.6.2021 päätöksellään ja kumonnut edellä mainitun teknisen lautakunnan päätöksen. Oikaisuvaatimus teknisen lautakunnan kokouksen 4.3.2021 § 23 päätöksestä tulee siis käsitellä.

 

26.3.2021 päivätyssä oikaisuvaatimuksessa esitetään lautakunnan 4.3.2021 § 23 kumoamista maisemapolun rakentamisen osalta. Perusteena se, ettei suunnitelma liity mihinkään aikaisemmin esitettyihin suunnitelmiin Haminamäen alueen investoinneista ja kehittämissuunnitelmista. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo,että kuntalaisilla ja käyttäjillä on oikeus osallistua maisemapolun suunnitelman laadintaan ja ottamaan aidosti kantaa Haminamäen alueen kehittämiseen.

 

Oikaisuvaatimuksen laatija vetoaa siihen, ettei maisemapolkua Haminamäen osalta ole missään vaiheessa mainittu Haminamäen yleissuunnitelmassa, eikä Haminamäen maisemapolku toteutussuunnitelmaa ole missään vaiheessa tiedotettu kuntalaisille ja alueen käyttäjille. Hän katsoo, että maisemapolun rakentamisella on merkittäviä vaikutuksia Haminamäen alueen kokonaiskäyttöön kuntalaisten virkistysalueena.

 

Toteutussuunnitelmalla on haettu ja sille myönnetty kuntien lähivirkistysalueiden kunnostukseen ja kehittämiseen ELY-keskuksen myöntämää avustusta.

 

Tekninen osasto ja sen liikuntatoimi ovat olleet aktiviisia etsimään hankkeisiin ulkopuolista avustusta. Avustusten haku, hakuajat, hakukriteerit yms. eivät aina osu optimaalisesti erilaisiin aikatauluihin tai muodosta hyvää aikataulullista järjestetystä esimerkiksi tehtyjen hankesuunnitelmien tai hvyäksyttyjen talousarvioiden suhteen tai niissä esitettejyn hankenimien suhteen. Haettu ja sittemmin myönnetty avustus, jonka alkuperäisenä ehtona oli hankkeen aloitus viimeistään kesäkuun 2021 aikana, tuli haettavaksi siinä vaiheessa tai sen jälkeen kun Haminamäen alueen kehittämisestä on järjestetty yleisötilaisuus ja talousarviota vuodelle 2021 on oltu päättämässä.  Kuntoportaat nivoutuu merkittävänä osakokonaisuutena maisemapolkuhankkeeseen. Talousarvion investointiosassa on lisäksi mainittu Lapinlahden kirkonkylän ulkoilureitistöjen rakentaminen. Niin kuntoportaat kuin ulkoilureitit, "maisemapolut" kuuluvat monien Lapinlahtelaisten aloitteisiin ja toiveisiin. Vaikkei "maisemapolku" suunnitelmaa ole sellaisenaan esiteltykään on se saanut laajaa kannatusta ja hyväksyntää. Polkuverkosto on kuulunut jo merkittävänä osana Haminamäkeen vuosikymmenten ajan ja sen parantaminen ja kehittäminen nähdään positiviisena, merkittävänä asiana kuntalaisten virkistysalueella. 

 

Nykyisellään olemassaolevaan Haminamäen polkureitistöön ei suunnitelma toisi merkittävissä määrin lisäyksiä, vaan enemmän se olisi kunnostusta, kun taas puhtaasti uutta olisi näkyvä kuntoportaiden osuus, jonka toteuttamista oikaisuvaatimuksen tekijä ei kyseenalaista. Uutta polkureittiä maastoon on suunnitelman mukaan tulossa n. 550-600 metriä, jonka lisäksi uutta reittiä on kuntoportaiden osuus. Puuston osalta pyritään kierrättämään polkua, ettei tarpeettomia puunkaatoja syntyisi. Raivauksella, matalamman kasvuston poistolla,  voidaan joissain kohdin avartaa näkemiä.  Hankenimenä kokonaishankkeelle, on muodostunut hakuvaiheessa "maisemapolku", jonka toteutussuunnitelman sisältö ja kokonaisuus on täyttänyt avustuksen myöntäjän kriteerit. Ilman toista, kuntoportaat tai polku, olisi hanke ilmeisemmin jäänyt ilman avustusta, joka on ollut valtuuston näille investoinneille annetun päätöksen ehtona.

 

Teknisen osaston näkemys on että polkujen osalta muutokset, kunnostus ja uusien rakentaminen, alueella eivät ole niin merkittäviä toimia, euromääräisesti kustannusarvio reilu 9000 euroa n. 79 000 euron hankkeesta, että se vaatisi erikseen tiedottamista tai suunnitelmasta kuulemista ennen toteuttamispäätöksen tekoa. Koska uuden polun sijoittaminen/sijoittuminen metsässä ratkeaa pitkälti työn edetessä, puuston ja maaston mukaan, ei suunnitelman esittelyn tai nähtävilläolon katsota tuovan lisäarvoa hankkeeseen. Tekninen osasto katsoo toimet enemmän operatiiviseksi toiminnaksi polkujen osalta, vaikka hankkeet on avustushakumielessä nivottu yhteen, johon vaaleilla valitut kuntalaisten edustajat, valtuutetut ja lautakunnan jäsenet ovat ohjauksen antaneet.

 

Liikuntatoimi on selvittänyt avustuksen saamisen mahdollisuutta aikaisemman määräajan ylittämisen jälkeen ja avustuksen myöntäjä on ehdollisesti siihen suostunut. Hanke voi siis vielä toteutua, jos hankkeen toteuttamiseen ryhdytään nopeasti.

 

 

 

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta katsoo kaikkien kuntalaisten edunmukaisena olla
huomioimatta oikaisuvaatimusta ja päättää pitäytyä 4.3.2021 § 23 mukaisessa
päätöksessään.

 

Päätös Tekninen lautakunta päätti katsoa kaikkien kuntalaisten edunmukaisena olla huomioimatta oikaisuvaatimusta ja päätti pitäytyä 4.3.2021 § 23 mukaisessa päätöksessään.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa