Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Palvelulautakunta
Pöytäkirja 28.09.2021/Pykälä 117


SOTE TA muutos syyskuu ltk 2021

 

Talousarvion 2021 muutos sosiaali- ja terveysosastolla

 

PALVLTK 28.09.2021 § 117  

600/02.02.00/2020  

 

 

Valmistelija Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö Anne Waldèn, 0404883022

 anne.walden@lapinlahti.fi

 

Elokuun lopun tilanteen perusteella laaditun tilinpäätösennusteen mukaan sosiaali- ja terveysosaston talousarviota tulee muuttaa kaikilla osa-alueilla. Talousarviota tulee muttaa seuraavilta osin:

 

Sosiaalityön tulosalueella menoja arvioidaan kertyvän talousarviossa arvioitua enemmän henkilöstön sivukulujen, palvelujen oston ja avustusten osalta.

 

Vammais- ja kehitysvammapalvelujen tulosalueella tulot alittuvat asiakasmaksulain tuomien muutosten ja koronan vaikutusten vuoksi. Menot ylittyvät palkkojen ja henkilöstömenojen osalta, osin koronan aiheuttaman henkilöstön lisätarpeen ja osin asiakkaiden kuntoisuuden huononemisen vuoksi. Palvelujen ostot  ja avustukset ylittyvät asiakkaiden kasvaneen hoidon- ja palveluntarpeen lisääntymisen ja erityishoidon- ja huolenpidon tarpeen vuoksi.

 

Perusterveydenhuollon tulosalueella tulot alittavat talousarvion,sillä korona on yleisvaarallinen tauti, jonka tutkimus ja hoito ovat asiakkaalle maksuttomia ja asiakasmaksulain muutos pienentää tulokertymää. Menojen osalta ylitystä on palkoissa sekä palvelujen ja tarvikkeiden ostossa. Palkkojen ylitys johtuu osin siitä, että vuodeosaston paikkalukua ei päästy suunnitellusti laskemaan, potilaiden määrän ja hoitoisuuden vuoksi. Palkkojen ylitykseen on johtanut myös kasvanut hoidon tarve ja "hoitojonojen" ruuhkautuminen. Potilaat joutuivat odottamaan tarvitsemaansa hoitoa eri puolilla potilaan hoitoketjua. Lisäksi sijaismäärärahat ylittyvät yllättävien sijaistarpeiden vuoksi. Palvelujen oston ja hoitotarvikkeiden osalta menot ylittyvät.

 

Erikoissairaanhoidon tulosalueella menot ylittyvät hoitovelan purkamisen vuoksi.

 

Vanhuspalvelujen tulosalueella tuloihin vaikuttaa valtionkonttorin korvauksen laskeva suuntaus ja asiakasmäärän vaihtelu vuosittain. Menot ylittyvät henkilösivukulujen ja ostopalvelujen osalta. Vakinaisten palkkojen menot alittavat budjetoidun, mihin vaikuttaa  henkilöstön vaihtuvuus ja huono henkilöstön saatavuus. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta budjetti alittuu, koska osa kustannuksista on siirtynyt paikkatietojärjestelmän muutoksen vuoksi perusterveydenhuollon menoiksi.

 

Ruokapalvelujen tulosalueella hintojen nousu näkyy aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta menojen ylittymisenä ja lisäksi pientä ylitystä tulee myös palvelujen ostoissa ja tulot jäävät hieman arvioitua pienemmäksi.

 

Esittelijä Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

 

Päätösehdotus Palvelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2021 talousarviota liitteen mukaisesti.

 

Päätös Palvelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2021 talousarviota liitteen mukaisesti.