Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Palvelulautakunta
Pöytäkirja 28.09.2021/Pykälä 118


 

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen sivistysosastolla 31.8.2021

 

PALVLTK 28.09.2021 § 118  

304/02.02.02/2021  

 

 

Valmistelija Sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen, 040 4883 221, rainer.leskinen@lapinlahti.fi

 

Osastopäällikön on laadittava kolmannesvuosittain (1-4, 5-8 ja 9-12) talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisvertailut ja saatettava ne välittömästi tiedoksi seuraavaan oman lautakunnan kokoukseen, sekä suoraan kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukseen. Tarkemmat ohjeet raportoinnista antaa taloussihteeri.

 

Mikäli talousarvion toteutumisseuranta tai ennusteet osoittavat, että jonkin yksikön toiminta ei pysy määrärahojen puitteissa, tulee osastopäällikön ja ao. lautakunnan ryhtyä sopeuttamistoimenpiteisiin hallintokunnan sisällä.

 

Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista kuvaava raportti on oheismateriaalina. Raportissa on esitetty tavoitteiden toteutuminen elokuun lopun tilanteesta.

Yleisesti ottaen sivistysosaston eri tulosalueet ovat edenneet valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Koronapandemia on edelleen vaikuttanut tavoitteiden toteutumiseen erityisesti kulttuuripalveluissa, koska tapahtumien järjestäminen ei ole ollut mahdollista tarkastelukauden aikana. Muissa yksiköissä toiminta on ollut normaalin kaltaista.  

Elokuun alusta alkaen toiminta on ollut kaikissa yksiköissä normaalin kaltaista. Kaikissa yksiköissä on noudatettu THL, OKM, OPH, Avin ja opetuksen järjestäjän antamia ohjeistuksia koronaan liittyen.  

Raportin taulukossa on esitetty sivistysosaston tulosalueiden määrärahojen käyttö elokuun lopun 2021 tilanteen mukaisesti.  

1.8.2021 tietojen perusteella laaditun ennusteen mukaan talousarvion määrärahat eivät tule toteutumaan talousarvion mukaisesti. Tulot alittuvat ennusteen mukaan 14 000 eurolla ja menot kasvavat 200 000 eurolla 

Perusopetuksen tuloalueella tuloja on kertynyt ennakoitua vähemmän ja tulot tulevat ylittymään. Palkkakustannusten suurentuminen tulee tasoittumaan syyslukukauden aikana, kun ryhmien väheneminen tulee vaikuttamaan palkkakustannuksiin. Erityisesti ICT-palvelut tulevat ylittämään merkittävästi talousarvion. ICT kustannuksissa vaikuttaa erityisesti Matin ja Liisan koulun Viisun AV-laitteiston leasing-kustannukset. Matin ja Liisan koulun osalta menoja on kasvattanut uudelle alakoululle hankitut oppimateriaalit ja tavarat. Perusopetuksen osalta tulot tulevat alittumaan 21 000 eurolla ja menot kasvavat 135 000 eurolla. Lapinlahden kunta on järjestänyt yhdelle ryhmällä perusopetusta Sassikodit Oy yksikössä 12.8.2021 alkaen. Yksikön kustannukset kasvattavat samassa suhteessa talousarvion tuloja sekä menoja. 

Lukion tulosalueella talousarviota laadittaessa ei otettu huomioon oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Talousarviota laadittaessa oletuksena oli, että valtio korvaa oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuneet kustannukset. Valtion korvaus ei kuitenkaan kata todellisia kustannuksia. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla hankitut laitteet sekä oppimateriaalikustannukset kasvattavat lukion menoja 36 000 euroa. 

Kulttuuri- ja nuorisopalveluiden osalta toimintatuotot toteutuvat ennusteen mukaan 17 000 euroa talousarviota suurempina. Menot eivät toteudu myöskään talousarvion mukaisesti. Sekä kirjastolla, että nuorisotoimessa on ollut avoimia toimia, jotka ovat olleet osan talousarviovuodesta täyttämättä. Toimintamenot alittuvat 89 000 eurolla. 

Varhaiskasvatuksen tulosalueella tulot alittavat ennusteen mukaan talousarvion 24 000 eurolla. Menoista erityisesti palkkakustannukset ovat olleet alkuvuodesta ennustettua suuremmat. Palkkakustannusten nousu tasaantuu syksyn aikana, sillä henkilöstön määrä on vähempi kuin keväällä.  

Tukipalveluiden tulosalueella toimintatulot ylittyvät hankkeiden johdosta 14 000 eurolla. Hankkeiden seurauksena myös maksetut palkat ylittyvät. Toimintamenot ylittyvät 54 000 euroa. Tukipalvelujen talousarvion valmistelussa ei ollut tiedossa Koppi ja kiinni-harrastamisen Suomen malli/Lapinlahti hankkeelle haettavan rahoituksen suuruutta. 

 

 

 

Esittelijä Sivistysosaston osastopäällikkö

 

Päätösehdotus Palvelulautakunta merkitsee taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisvertailut tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

 

Päätös Palvelulautakunta merkitsi taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisvertailut tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.