Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Palvelulautakunta
Pöytäkirja 28.09.2021/Pykälä 119


Lisätalousarvio 2021 sivistysosasto

 

Talousarvion 2021 muutos sivistysosastolla

 

PALVLTK 28.09.2021 § 119  

600/02.02.00/2020  

 

 

Valmistelija Sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen, 040 4883 221, rainer.leskinen@lapinlahti.fi

 

1.8.2021 tilinpäätösennusteen perusteella sivistysosaston toimintatulot ja toimintamenot eivät toteudu kaikilta osin talousarvion mukaisesti. Tulot jäävät ennusteen mukaan 14 000 euroa alle ennakoidun ja menot tulevat ennusteen mukaan kasvamaan 200 000 eurolla. Talousarviota tulee muuttaa sivistysosaston osalta siten, että tilikauden toimintakatetta joudutaan kasvattamaan 214 000 eurolla. 

Perusopetuksen tuloalueella tuloja on kertynyt ennakoitua vähemmän ja tulot tulevat ylittymään. Palkkakustannusten suurentuminen tulee tasoittumaan syyslukukauden aikana, kun ryhmien väheneminen tulee vaikuttamaan palkkakustannuksiin. Erityisesti ICT-palvelut tulevat ylittämään merkittävästi talousarvion. ICT kustannuksissa vaikuttaa erityisesti Matin ja Liisan koulun Viisun AV-laitteiston leasing-kustannukset. Matin ja Liisan koulun osalta menoja on kasvattanut uudelle alakoululle hankitut oppimateriaalit ja tavarat. Perusopetuksen osalta tulot tulevat alittumaan 21 000 eurolla ja menot kasvavat 135 000 eurolla. Lapinlahden kunta on järjestänyt yhdelle ryhmällä perusopetusta Sassikodit Oy yksikössä 12.8.2021 alkaen. Yksikön kustannukset kasvattavat samassa suhteessa talousarvion tuloja sekä menoja. 

Lukion tulosalueella ei otettu huomioon talousarviota laadittaessa oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Talousarviota laadittaessa oletuksena oli, että valtio korvaa oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuneet kustannukset. Valtion korvaus ei kuitenkaan kata todellisia kustannuksia. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla hankitut laitteet sekä oppimateriaalikustannukset kasvattavat lukion menoja 36 000 euroa. 

Kulttuuri- ja nuorisopalveluiden osalta toimintatuotot toteutuvat ennusteen mukaan 17 000 euroa talousarviota suurempina. Menot eivät toteudu myöskään talousarvion mukaisesti. Sekä kirjastolla että nuorisotoimessa on ollut avoimia toimia, jotka ovat olleet osan talousarviovuodesta täyttämättä. Toimintamenot alittuvat

Varhaiskasvatuksen tulosalueella tulot alittavat ennusteen mukaan talousarvion 24 000 eurolla. Tuloissa erityisesti palkkakustannukset ovat olleet alkuvuodesta ennustettua suuremmat. Palkkakustannusten nousu tasaantuu syksyn aikana, sillä henkilöstön määrä on vähempi kuin keväällä. Toimintamenojen ennustetaan kasvavan 64 000 euroa.

Tukipalveluiden tulosalueella toimintatulot ylittyvät hankkeiden johdosta 14 000 eurolla. Hankkeiden seurauksena myös maksetut palkat ylittyvät. Toimintamenot ylittyvät 54 000 euroa. Tukipalvelujen talousarvion valmistelussa ei ollut tiedossa Koppi ja kiinni-harrastamisen Suomen malli/Lapinlahti hankkeelle haettavan rahoituksen suuruutta.  

 

Esittelijä Sivistysosaston osastopäällikkö

 

Päätösehdotus Palvelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se
muuttaa sivistysosaston vuoden 2021 talousarviota liitteen mukaisesti.

 

Päätös Palvelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se
muuttaa sivistysosaston vuoden 2021 talousarviota liitteen mukaisesti.