Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Palvelulautakunta
Pöytäkirja 28.09.2021/Pykälä 120


 

Ilmoitus yksityisen sosiaalipalvelun tuottamisesta/ Kotihoiva Maija Oy

 

PALVLTK 28.09.2021 § 120  

650/05.00.00/2021  

 

 

Valmistelija Sosiaali- ja trveysosaston osastopäällikkö Anne Waldèn

 anne.walden@lapinlahti.fi, p. 040 4883022

 

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11§:n mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia palveluja on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on annettava lain § 8:n 2 monentissa edellytetyt tiedot palveluntuottajasta ja palvelutoiminnasta.

 

Lapinlahden kuntaan on 28.8.2021 saapunut tieto yksityisen sosiaalipalvelun tuottamisesta Lapinlahden kunnan alueella. Toiminnan suunniteltu aloittamispäivä on 1.12.2021.

 

Kotihoiva Maija Oy tuottaa ilmoituksen mukaan kotipalvelua, henkilökohtaista apua ja hoivapalveluja erilaisille kohderyhmille kattaen kaikki ikäryhmät ja erilaisten palvelujen tarvitsijat. Palvelun kohderyhmänä ovat kotihoivan tarvitsijat kunnan alueella.

 

Ilmoitus täyttää ykityisistä sosiaalipalveluista annetun lain § 8:n vaatimukset. Kotihoiva Maija Oy:n vastuuhenkilön ------------ koulutus on sairaanhoitaja AMK.

 

Saatujen asiakirjojen perusteella ei ole estettä sille, että Kotihoiva Maija Oy voidaan merkitä yksiyisen sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin ilmoituksen- varaiset, rekisteröitävät palvelut Lapinlahden kunnan alueella (laki yksityisistä palvelutuottajista 922/2011 §139).

 

Esittelijä Sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkö

 

Päätösehdotus Palvelulautakunta merkitsee ilmoituksen tiedoksi ja toimittaa sen Itä-Suomen aluehallintoviranomaiselle rekisteröitäväksi.

 

Päätös Palvelulautakunta merkitsi ilmoituksen tiedoksi ja toimittaa sen Itä-Suomen aluehallintoviranomaiselle rekisteröitäväksi.