Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 29.09.2021/Pykälä 49


 

Aidan rakentaminen

 

YMPLTK 29.09.2021     

596/10.03.00.00/2021  

 

 

Valmistelija rakennustarkastaja Raimo Haverinen, 040 488 3751, raimo.haverinen@lapinlahti.fi

 

Kiinteistön 402-412------ omistaja hakee toimenpidelupaa  lauta-aidan rakentamiselle kiinteistön 402-412------ väliselle rajalle n. 20 metrin matkalle. Aita tulisi sijaitsemaan noin 4 metriä rakentajan omasta rakennuksesta ja sekä noin 5 metriä päässä naapurin rakennuksesta.

Hakemuksessa esitetään puuaidan korkeudeksi 1,6 metriä ja väriksi puun väriä .

 

Perusteluina on naapureiden tarkkailu heidän puolelleen sekä yksityissuojan turvaaminen.

 

Rakennusjärjestyksen mukaan aidan rakentaminen asemakaava-alueelle vaatii toimenpideilmoituksen, naapurin poikkeavan kannan takia toimenpideilmoitus  käsitellään naapurin oikeusturvan vuoksi toimenpidelupana.

 

Rakennusjärjestyksen  33 § :n mukaan mutta aidan tulee materiaaleiltaan;

korkeudeltaan ja muulta ulkoasultaan soveltua ympäristöön. Katua tai muuta yleistä aluetta vastassa oleva pensas- tai kiinteä aita on tehtävä kokonaan tontin tai rakennuspaikan puolelle. Aita on tehtävä ja ylläpidettävä niin, ettei siitä aiheudu haittaa naapureille, liikenteelle eikä kadun tai tien kunnossapidolle.

 

Aidan, joka ei ole naapuritontin tai -rakennuspaikan rajalla, tekee ja pitää kunnossa tontin tai rakennuspaikan haltija.

Tonttien tai rakennuspaikkojen välisen aidan tekemiseen ovat kummankin tontin tai rakennuspaikan haltijat velvolliset osallistumaan puoleksi kumpikin, jollei velvollisuuden muunlaiseen jakamiseen ole erityistä syytä. Mikäli asiasta ei sovita, siitä päättää rakennusvalvontaviranomainen.

 

Mikäli syntyy erimielisyyttä tonttien välisen aidan tarpeellisuudesta, rakentamisesta tai kustannusten jakoperusteista, ratkaisee erimielisyyden rakennusvalvontaviranomainen.

 

Hakemuksen johdosta on kuultu naapuria  20.7.2021 lähetetyllä kirjeellä. Naapurin kuulemiskirjeestä pyydettiin hakijalta vastine, joka saatiin 1.8.2021. 

 

Naapurin vastineessa tuodaan esille aidan rakentamiseen liittyvät  yksityiskohdat.

Naapuri haluaa aidan rajalle n. 30 metrin matkalle sekä hän esittää luettelon mitä ympäristölautakunnan tulee päätöksessään huomioida. Luvan hakija esittää vastineessaan yksityiskohtaisesti naapurin heitä vastaan kohdistaman häirinnän laadun sekä millä tavoin naapurin toiminta on vaikuttanut heidän elämäänsä.

 

Naapureilla on aidan korkeudesta, pituudesta ja värityksestä eriävät mielipiteet.. Ympäristölautakunta käyttää sille kuuluvaa oikeutta määrittää aidan laatu, sijoitus sekä kustannusten jakautumisesta naapurien kesken.

 

Oheismateriaalina toimenpidelupahakemus liitteineen sekä naapurin kuuleminen sekä hakijan vastine siihen.

 

 

Esittelijä Rakennustarkastaja

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta päättää MRA 82 §:n mukaisesti, että kiinteistön  402-412------ omistaja saa rakentaa puisen aidan kiinteistöjen 402-412------ rajalle 28 metrin pituisena, alkaen rajapyykistä nro 29 rajapyykin 65 suuntaisesti. Aidan  korkeus saa olla enitään 1,5 metriä. Väritys maisemaan soveltuva; tupapunainen, harmaa tai ruskean vävyinen. Aidan tulee olla niin tiivisrakenteinen.

 Kustannukset aidan rakentamisesta ja ylläpidosta jaetaan kiinteistöjen  402-412------ ja 402-412------ kesken tasan. Aidasta tulee laatia sunnitelma, joka on hyväksytettävä rakennusvalvonnassa ennen aidan rakentamista. Tästä päätöksestä velvoitetaan rakennusvalvonnan taksan mukainen maksu 15 §:n mukaan 200 euroa.

 

 Perustelut:

 Pitkään jatkuuneen naapuririidan johdosta on syntynyt ilmeinen tarve rakentaa aita kiinteistöjen välille. Kiinteistön omistajien väliset erimielisyydet ovat tässä tapauksessa ilmeisiä.

 

 Luvanhakija kokee, että kotirauhaa ei kunnioiteta, vaan häntä suorastaan vainotaan ja kiusataan. On siis tarpeen vahvistaa kyseisten kiinteistöjen kotirauhaa. Raja-aidan rakentaminen ratkaisisi osin kummankin kiinteistön kotirauhan tarpeen.

 

 Sovelletut oikeusohjeet:

 Lapinlahden kunnan rakennusjärjestys 33 §

 Maankäyttö- ja rakennusasetus 82 §

 

 

 

 

 

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.