Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Palvelulautakunta
Pöytäkirja 26.10.2021/Pykälä 133 

Lukion opetussuunnitelma

 

PALVLTK 22.06.2021 § 90 

 

 

 

Valmistelija Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukion rehtori Juhani Sammallahti, 040 488 3251 tai juhani.sammallahti@opedu.lapinlahti.fi ja koulutussuunnittelija Kati Sammallahti, 040 488 3212 tai kati.sammallahti@lapinlahti.fi

 

 

Eduskunta hyväksyi uuden lukiolain kesäkuussa 2018 ja laki tuli voimaan 1.8.2019 (503/2019). Osana uutta lukiolakia päätettiin uudistaa lukion opetussuunnitelman perusteet. Opetushallitus julkaisi uudet lukion opetussuunnitelman perusteet 7.11.2019 (OPS-2263-2019).

 

Opetussuunnitelmat ohjaavat lukiossa annettavaa opetusta. Opetussuunnitelmajärjestelmä sisältää kaksi eri opetussuunnitelmaa: ns. opetussuunnitelman perusteet ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman.  Opetussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jossa määrätään laaja-alaisen osaamisen, oppiaineiden sekä muun lukiolaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt ja se sitoo kaikkia koulutuksen järjestäjiä. Opetussuunnitelman perusteilla varmistetaan koulutuksellisten perusoikeuksien, tasa-arvon, opetuksellisen yhtenäisyyden, laadun ja oikeusturvan toteutuminen koko maassa. Koulutuksenjärjestäjät laativat paikalliset opetussuunnitelmat näiden määräysten pohjalta. Paikallisessa opetussuunnitelmassa käsitellään mm. opetuksen toteuttamista, opiskelijan ohjausta ja tukemista sekä opiskelijan oppimisen arviointia. Lukion opetussuunnitelman mukainen lukiokoulutus antaa opiskelijoille valmiuksia jatkuvaan oppimiseen, itsensä kehittämiseen, elämänhallintaan ja vastuulliseen vaikuttamiseen.

 

Uuden opetussuunnitelman keskeisiä muutoksia ovat esimerkiksi seuraavat asiat:

- Lukion kurssit muuttuvat opintojaksoiksi, joiden laajuus määritellään opintopisteissä.

- Lukiokoulutuksen oppimäärän vähimmäismäärä on 150 opintopistettä aikaisemman 75 kurssin sijaan.

- Lukio-opintoja yhdistäväksi tekijäksi määritellään laaja-alaisen osaamisen osa-alueet. Kaikissa oppiaineissa ja opintojaksoissa määritellään, kuinka laaja-alainen osaaminen niissä toteutuu.

 

Lapinlahden kunnan hallintosäännön 23§ mukaan palvelulautakunta päättää toimialueensa suunnitelmista. Lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2021 alkaen ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan.

 

Lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaneelle annetaan lukion päättötodistus. Opiskelijalle, jonka opiskeluoikeus on päättynyt kesken lukiokoulutuksen, annetaan erotodistus. Aineopiskelijalle ja lukion oppimäärän erityisessä tutkinnossa osittain suorittaneelle annetaan todistus suoritetuista oppiaineiden oppimääristä ja muista opinnoista. Lukion uuden opetussuunnitelman mukaiset todistuspohjat laaditaan myöhemmin ja tuodaan lautakunnan hyväksyttäviksi syyslukukauden aikana.

 

 Lukion opetussuunnitelma on liitteenä.

 

 

 

Esittelijä Sivistysosaston osastopäällikkö

 

Päätösehdotus Palvelulautakunta hyväksyy lukion opetussuunnitelman perusteet. Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 1.8.2021 alkaen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin  

 

 

PALVLTK 26.10.2021 § 133  

302/12.00.01.00/2021  

 

 

Valmistelija Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukion rehtori Juhani Sammallahti, 040 488 3251 tai juhani.sammallahti@opedu.lapinlahti.fi ja koulutussuunnittelija Kati Sammallahti, 040 488 3212 tai kati.sammallahti@lapinlahti.fi

 

Palvelulautakunta on hyväksynyt lukion uuden opetussuunnitelman 22.6.2021 90§. Lukiolain mukaan (Lukiolaki 714/2018, 39§) lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan päättötodistus. Opiskelijalle, jonka opiskeluoikeus on päättynyt kesken lukiokoulutuksen, annetaan todistus suoritetuista opinnoista. Aineopiskelijalle ja lukion oppimäärän erityisessä tutkinnossa osittain suorittaneelle annetaan todistus suoritetuista oppiaineiden oppimääristä ja muista opinnoista. Lukiossa käytetään opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH-2263-2019) seuraavia todistuksia:

  1. Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion koko oppimäärän.
  2. Todistus oppimäärän suorittamisesta annetaan, kun opiskelija on suorittanut yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän.
  3. Todistus lukiosta eroamisesta annetaan opiskelijalle, joka eroaa lukiosta ennen lukion koko oppimäärän suorittamista.

 

Opetussuunnitelman perusteissa (OPH-2263-2019) määrätään mitä tietoja lukion todistusten tulee sisältää, mutta koulutuksen järjestäjä saa päättää todistusten ulkoasusta. Kokouksen liitteenä on seuraavat uuden opetussuunnitelman mukaiset todistuspohjat:

- lukion erotodistus

- todistus oppimäärän suorittamisesta.

 

 

 

 

Esittelijä Sivistysosaston osastopäällikkö

 

Päätösehdotus Palvelulautakunta hyväksyy liitteenä olevat lomakkeet lukion opetussuunnitelman liitteiksi.

 

Päätös Palvelulautakunta hyväksyi liitteenä olevat lomakkeet lukion opetussuunnitelman liitteiksi.