Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Palvelulautakunta
Pöytäkirja 26.10.2021/Pykälä 134


 

Kouluterveyskyselyn 2021 tulokset

 

PALVLTK 26.10.2021 § 134  

206/06.01.00/2021  

 

 

Valmistelija Sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen, 040 4883 221, rainer.leskinen@lapinlahti.fi

 

Lapinlahden kunta on osallistunut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyyn, joka toteutetaan joka toinen vuosi. kyselyyn vastaavat peruskoulussa oppilaat, jotka opiskelevat luokilla 4, 5, 8, ja 9. Lukiossa kyselyyn vastaavat 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista ja luotettavaa, maakunnallista ja paikallista seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaavuudesta.

 

Kaikki kouluterveyskyselyn tulokset löytyvät Terveyden ja hyvinvointilaitoksen verkkosivuilta osoitteesta:

 

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset

 

 

Osastopäällikkö on tehnyt oheismateriaalina olevan koonnin, jossa verrataan vuosiluokkien 4 ja 5 tuloksia koko maan tuloksiin sekä vuosiluokkien 8, 9 ja lukion tuloksia koko maan tuloksiin

Merkittävimmät poikkeukset vuosiloukilla 4 ja 5

 

Lapinlahtelaiset oppilaat kokevat, että he eivät ole yhtä tyytyväisiä elämäänsä kuin keskimäärin muualla maassa. Lapinlahdella oppilaat kokevat muuta maata vahvemmin olevansa osa luokka- ja kouluyhteisöä. Lapinlahtelaiset vastaajat kokevat, että he pääsevät osallistumaan koulun toiminnan ja tapahtumien suunnitteluun muuta maata enemmän. Lapinlahdella harrastetaan vähintään yhtenä päivänä viikossa saman verran kuin muualla Suomessa. Vähintään viisi kertaa viikossa harrastavia Lapinlahdella on muuta maata vähemmän. Vähintään tunnin päivässä liikkuvien määrä on lapinlahtelaisista vastaajista hiukan vähäisempi kuin keskimäärin.

99,5 prosentilla vastanneista lapinlahtelaisista on vähintään yksi kaveri, mutta silti 5 % tuntee itsensä yksinäiseksi. Terveyteen liittyvissä kysymyksissä ollaan valtakunnan keskitasolla. Hampaita harjataan kahdesti päivässä muuta maata vähemmän. Ruokatottumukset ovat osittain paremmat kuin muussa maassa. Pääruokaa vertailun lapinlahtelaisista syö 76,4 % vastanneista. Tupakkatuotteita käytetään keskimääräisesti, mutta aineiston keskimääräistä useampi lapinlahtelaisvanhempi tupakoi.

 

Lapinlahtelaiset vastaajat kokevat enemmän nettiriippuvuutta kuin keskimäärin. 76 prosenttia vastanneista pitää koulunkäynnistä. Lapinlahtelaiset vastaajat ovat keskimääräistä innostuneempia koulutyöstä, mutta koulutyötä ei koeta yhtä merkitykselliseksi kuin muualla.

 

Lapinlahtelaiset vastaajat kokevat keskimääräistä enemmän vaikeuksia lukemisessa, laskemisessa ja kirjoittamisessa. Perheen arjen toimivuudessa ei ole isoja eroja valtakunnalliseen tuloksiin. Aineiston mukaan koulukiusaamista esiintyy keskimääräistä enemmän ja puuttumisen vaikuttavuus on ollut keskimääräistä heikompaa.

 

Häirintä ja väkivalta ovat aineiston mukaan keskimääräisellä tasolla. Tapaturmia lapinlahtelaiset vastaajat kokevat harvemmin kuin muussa aineistossa.

 

Terveystarkastusta kuvaavissa kysymyksissä jäädään osittain valtakunnallisesta keskiarvosta. Koronavirustartunnan saamisesta lapinlahtelaiset vastaajat ovat keskimääräistä huolestuneempia, mutta kokevat kuitenkin, että korona on vaikuttanut keskimääräistä vähemmän heidän yhteydenpitoaan isovanhempiin ja kavereihin.

 

  

Merkittävimmät poikkeukset vuosiluokilla 8 ja 9 sekä lukion 1 ja 2 vuosiluokilla

 

Sekä yläkoulun että lukion oppilaat Lapinlahdella ovat vähemmän tyytyväisiä elämäänsä kuin muualla Suomessa. Myös kysymyksissä "ei koe olevansa tärkeä osa koulu- eikä luokkayhteisöä" ja "kokee terveydentilan keskinkertaiseksi tai huonoksi" lapinlahtelaisten vastaukset olivat keskimääräistä huonompia. Lukiolaiset hoitavat hampaitansa keskimäärin huonommin kuin muualla Suomessa.

 

Lapinlahtelaiset nuoret syövät koululounasta keskimääräistä useammin ja nukkuvat vertailuaineistoa enemmän. Sekä peruskoulussa että lukiossa tupakkatuotteita käytetään keskimääräistä vähemmän ja lapinlahtelaiset nuoret ovat keskimääräistä harvemmin tosi humalassa. Lukiolaisten alkoholin ja tupakkatuotteiden käyttö on vähentynyt merkittävästi edellisestä kyselystä. Kannabista kokeillaan Lapinlahdella keskimääräistä vähemmän.

 

Erityisesti lukiolaiset eivät pidä yhtä paljon koulunkäynnistä kuin muissa kunnissa, ja he kokevat muita enemmän ongelmia oppimisyhteisön ilmapiirissä. Kuitenkin lukiolaiset kokevat, että opettajalta saadaan välittävä ja oikeudenmukainen kohtelu. Lukiossa koetaan muuta maata merkittävästi enemmän, että perheen taloudellinen tilanne on kohtalainen tai sitä huonompi.

 

Sekä perusopetuksessa, että lukiossa koetaan vähemmän vanhempien tai muiden huoltapitävien aikuisten fyysistä väkivaltaa.

 

Oppilashuollon saavutettavuus peruskoulun oppilaiden osalta on keskimääräistä parempi. Lukion tulokset eivät ole näiltä osin kirjautuneet. Silti koetaan, että mahdollisuus keskustella koulussa aikuisen kanssa mieltä painavista asioista on kesimääräistä vähäisempi.

 

Yläkoulun ja lukion oppilaat ovat käyttäneet merkittävästi enemmän kuraattori-, kouluterveydenhoitaja-, koululääkäri- ja koulupsykologipalveluja kuin muualla Suomessa.

 

 

Esittelijä Sivistysosaston osastopäällikkö

 

Päätösehdotus Palvelulautakunta merkitsee kouluterveyskyselyn tulokset tietoonsa saaduksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle. 

 

Päätös Palvelulautakunta merkitsi kouluterveyskyselyn tulokset tietoonsa saaduksi ja saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.