Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 27.09.2021/Pykälä 62


1891-sidonnaisuussuositus-2017

 

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

 

TARKA 27.09.2021 § 62  

661/00.03.00.01/2021  

 

 

Valmistelija asianhallintasihteeri Sanna Nissinen, 040 4883 048, sanna.nissinen@lapinlahti.fi

 

Kuntalain 84 §:ssä säädetään kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee seuraavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita:

 

- Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet

- Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista valmistelutehtävistä kunnassa vastaavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet

- Valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajistot

- Kunnanjohtaja, pormestari ja apulaispormestari

- Kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät

 

Ilmoittamisvelvollisuus koskee lisäksi myös seuraavia:

 

- Kunnanhallituksen jaostoa (myös varajäseniä)

- Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jaostoa (myös varajäseniä)

- Muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajia sekä jaostojen esittelijöitä

- Valiokuntamallissa velvollisuus sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen koskee jokaisen valiokunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan valiokunnan kaikkia jäseniä. Velvollisuus koskee myös valiokunnan esittelijää.

 

Säännöstä ilmoittamisvelvollisuudesta sovelletaan 1.8.2021 alkavan valtuustokauden alusta lukien. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai tehtäväänsä. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

 

Sidonnaisuuksista on pidettävä rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä tai tietoverkosta.

 

Sidonnaisuusilmoitukset muodostavat henkilörekisterin, johon sovelletaan henkilötietolakia. Rekisterinpitäjänä toimii tarkastuslautakunta. Oheismateriaalina Kuntaliiton ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisteristä.

 

Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta perustaa sidonnaisuusilmoituksista henkilörekisterin, johon kerätään kuntalain 84 §:n mukaisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kunnan kotisivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä ja kotisivuilta.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Sidonnaisuusilmoitus pyyntö on lähetetty ilmoitusvelvollisille sähköpostitse. Ilmoitukset on pyydetty toimittamaan 16.10.2021 mennessä.