Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 27.09.2021/Pykälä 55


 

Tarkastuslautakunnan kokousten koollekutsuminen vaalikaudella 2021-2025

 

TARKA 27.09.2021 § 55  

652/00.02.02/2021  

 

 

Valmistelija asianhallintasihteeri Sanna Nissinen, 040 4883 048, sanna.nissinen@lapinlahti.fi

 

Lapinlahden kunnan hallintosäännön 154 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Kokouskutsu lähetetään toimielimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

 

Hallintosäännön 158 §:n mukaan toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn.

 

Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää, että kutsu lautakunnan kokoukseen lähetetään viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta sähköpostilla lautakunnan jäsenille ja tilintarkastajalle. Tämä tarkoittaa sitä, että jos kokouspäivä on tiistai, kokouskutsu lähetetään viimeistään torstaina (kokouspäivää ei lasketa mukaan). Kokouskutsu ja esityslista julkaistaan kunnan luottamushenkilöiden verkkopalvelussa kohdassa: Tarkastuslautakunta

Mikäli varsinainen jäsen on estynyt, hän iloittaa esteestä varajäsenelle sekä tarkastuslautakunnan sihteerille, jotta varajäsenelle voidaan lähettää kokouskutsu.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.