Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 27.09.2021/Pykälä 58


 

Lautakunnan tietojensaantioikeus, salassapitovelvollisuus ja jäsenille säännönmukaisesti toimitettavat asiakirjat

 

TARKA 27.09.2021 § 58  

652/00.02.02/2021  

 

 

Valmistelija asianhallintasihteeri Sanna Nissinen, 040 4883 048, sanna.nissinen@lapinlahti.fi

 

Kuntalain 124 §:n mukaan tarkastuslautakunnalla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita tarkastuslautakunta pitää tarpeellisena arviointitehtävän hoitamiseksi.

 

Tilintarkastajalla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada kunnan viranomaisilta ja kuntakonserniin kuuluvilta yhteisöiltä ja säätiöiltä tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita hän pitää tarpeellisena tarkastustehtävän hoitamiseksi.

 

Tarkastuslautakunnan jäsenille ja tilintarkastajalle toimitetaan talousarvion toteutumisen sekä sisäisen valvonnan raportit heti kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen. Kunnan keskeiset asiakirjat, kuten talousarvio ja -suunnitelma, toimintakertomus ja tasekirja, kuntastrategia sekä säännöt ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa Lapinlahden kunnan verkkosivuilla.

 

Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Lautakunta pyytää, että sille ja tilintarkastajalle toimitetaan säännönmukaisesti
- talousarvion toteutumisen raportit heti kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen sekä
- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä koskevat raportit kaksi kertaa vuodessa.

Lautakunnan jäsenet ja tilintarkastaja seuraavat valtuuston ja kunnanhallituksen sekä lautakuntien työskentelyä pöytäkirjoista kunnan kotisivuilta sovittavan jaon mukaisesti. Mikäli pöytäkirjan liitettä ei ole voitu sen koon tai muun seikan vuoksi liittää kotisivuille, on ko. toimielimen sihteerin toimitettava liite sovitulle lautakunnan jäsenelle.

Lautakunnan jäsenten on tarpeen tehdä tilikauden aikaisista havainnoistaan muistiinpanoja, jotka auttavat lautakunnan työskentelyä ja arviointikertomuksen laatimista.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.