Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 27.09.2021/Pykälä 59


 

Tarkastuslautakunnan talousarvio ja laskujen hyväksyjät 2021-2025

 

TARKA 27.09.2021 § 59  

659/02.06.01/2021  

 

 

Valmistelija asianhallintasihteeri Sanna Nissinen, 040 4883 048, sanna.nissinen@lapinlahti.fi

 

Valtuusto on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion 8.12.2020. Tarkastuslautakunnan menojen loppusumma on 29 640.

 

Lapinlahden kunnan hallintosäännön 95 §:n mukaan toimielimen tulee määrätä viran- /toimenhaltijat, jotka sen puolesta hyväksyvät ja tarkastavat tositteet. Laskujen hyväksyjistä ja tarkastajista tulee päättää vähintään valtuuston toimikauden alkaessa ja aina, kun organisaatiossa tapahtuu muutoksia tai hyväksyjänä olevan viran- /toimenhaltijan tehtävänkuva muuttuu. Hyväksyjällä tulee olla myös varahenkilö.

Hyväksyjän tulee tarkistaa, että menon suorittamiseen on määräraha ja merkittävä talousarvion menokohta, ellei tarkastaja ole sitä jo merkinnyt. Tarkastajan on tarkistettava, että lasku on muodollisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelus on vastaanotettu ja on tilatun mukainen.

Kunnanjohtajalla, hallintojohtajalla ja taloussihteerillä on oikeus hyväksyä tositteet koko talousarvion alueelta silloin, kun varsinainen hyväksyjä on estyneenä tai muuta hyväksyjää ei ole määrätty

 

Esittelijä Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunnan talousarvio merkitään tiedoksi.
 
Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnanhallituksen 23.8.2021 päätöksen mukaisesti tilintarkastuksen laskut valtuustokaudelle 2021-2025 hyväksyy hallintojohtaja, varalla taloussihteeri ja laskut tarkastaa asianhallintasihteeri, varalla ICT-asiantuntija.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tilintarkastaja poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.