Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 10.01.2022/Pykälä 10


 

Hallintokeskuksen sisäisen valvonnan selonteko 2021

 

Kunnanhallitus 10.01.2022 § 10  

542/00.03.01/2021  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Lapinlahden kunnan hallintosäännön § 107 mukaan lautakunta/kunnanhallitus vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä kaksi kertaa vuodessa.

 

Osastopäällikkö on valmistellut yhdessä taloussihteerin kanssa selonteon hallintokeskuksen sisäisen valvonnan järjestämisestä ajalla 1.1. -31.12.2021. Selonteko on kokouksen oheismateriaalina.

 

Kunnanhallitus on hyväksynyt 2.10.2017 § 195 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. Sen mukaan selonteossa on käytävä läpi seuraavat kohdealueet:

 

1. Jatkuvan sisäisen valvonnan järjestäminen osastolla

2. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

-          yhteenveto viranhaltija ja toimielinpäätöksistä: kokousten ja päätösten määrät, oikaisuvaatimukset, valitukset, otto-oikeuden käyttämiset, vireillä olevat oikeusprosessit sekä eri oikeusasteiden päätökset, tehdyt kantelut sekä kanteluihin annetut ratkaisut.

3. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

-          tavoitteiden toteutumisen, määrärahojen käytön ja tuloksellisuuden valvonta osastolla, mahdolliset ongelmat valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisessa, muut ongelmat palvelutuotannossa, määräaikojen ja palveluvelvoitteiden toteutuminen

4. Riskienhallinnan järjestäminen

-          Strategiariski

-          Toiminnan riskit

-          Taloudelliset riskit

-          Vahinkoriskit

5.Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

-          merkittävät hankinnat ja omaisuuden luovutukset

6. Sopimustoiminta

-          merkittävät sopimukset sekä voimassa olevien sopimusten mahdolliset ongelmatilanteet.

-           

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy hallintokeskuksen selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä ajalla 1.1. - 31.12.2021.  

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi hallintokeskuksen selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä ajalla 1.1. - 31.12.2021.