Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 10.01.2022/Pykälä 7


 

Vaalikelpoisuuden menettäminen / ero luottamustehtävistä

 

Kunnanhallitus 10.01.2022 § 7  

832/00.00.01.00/2021  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Valtuutettu Tuomo Lyytikäinen (PS) on 14.12.2021 ilmoittanut luopuvansa Lapinlahden kunnan luottamustehtävistä 1.1.2021 alkaen

paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

 

Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on

sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi

päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto.

 

Valtuuston jäsenyyden lisäksi Tuomo Lyytikäinen on valtuuston vaalilautakunnan varajäsen, ympäristölautakunnan jäsen, kunnanhallituksen varajäsen (Pave Hirvonen) ja Siilinjärven ympäristölautakunnan jäsen.

 

Kuntalain (410/2015) 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

  1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
  2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
  3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Valtuuston vaalilautakunnan kokoonpano tällä hetkellä:

 

varsinainen jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Ruotsalainen Terttu

Tuovinen Heidi

Väisänen Marjo

Lyytikäinen Tuomo

Mustonen Seppo

Majala Jouni

Ruotsalainen Jorma

Rannio Jorma

Turunen Ari

Heikkinen Tiina

 

 

Kunnanhallituksen kokoonpano tällä hetkellä:

varsinainen jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Virranta Kari

Tikkanen Jarmo

Ruotsalainen Terttu

Rönkkö Jenni

Tuovinen Heidi

Rusanen Paula

Martikainen Ossi

Ukkonen Markku

Hirvonen Pave

Lyytikäinen Tuomo

Majala Jouni

Mustonen Seppo

Heikkinen Tiina

Komulainen Heidi

Rannio Jorma

Ruotsalainen Jorma

Sorjonen Anu

Kuutsa Satu

 

Ympäristölautakunnan kokoonpano tällä hetkellä:

varsinainen jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Rönkkö Jenni

Pelkonen Leena

Niiranen Anne

Toikkanen Merja

Heikkinen Mikko

Heikkinen Pertti

Ukkonen Markku

Hänninen Tatu

Lyytikäinen Tuomo

Ruotsalainen Jussi

Rovio Kirsi

Miettinen Anni

Mantsinen Antti

Leskinen Miika

 

Siilinjärven ympäristöterveyslautakunta; Lapinlahden kunnan edustajat

 

varsinainen jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Tuomo Lyytikäinen

Harri Väänänen

   

 

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

1) valtuusto toteaa Tuomo Lyytikäisen menettäneen 1.1.2022 alkaen vaalikelpoisuutensa Lapinlahden kunnan luottamustehtäviin paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

2) valtuusto valitsee valtuuston vaalilautakunnan varajäseneksi Santtu Väisäsen, kunnanhallitukseen Pave Hirvosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kari Rissasen, ympäristölautakunnan ja  Siilinjärven ympäristöterveyslautakunnan jäseneksi Riku Räsäsen.

3) Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi perussuomalaisten valtuustoryhmän ensimmäisen varavaltuutetun Kari Rissasen nousemisen uudeksi valtuutetuksi.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että

1) valtuusto toteaa Tuomo Lyytikäisen menettäneen 1.1.2022 alkaen vaalikelpoisuutensa Lapinlahden kunnan luottamustehtäviin paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

2) valtuusto valitsee valtuuston vaalilautakunnan varajäseneksi Santtu Väisäsen, kunnanhallitukseen Pave Hirvosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kari Rissasen, ympäristölautakunnan ja  Siilinjärven ympäristöterveyslautakunnan jäseneksi Riku Räsäsen.

3) Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi perussuomalaisten valtuustoryhmän ensimmäisen varavaltuutetun Kari Rissasen nousemisen uudeksi valtuutetuksi.