Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.05.2022/Pykälä 111 

Lausunto kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturin paikallisen kehittämisen strategiasta

 

Kunnanhallitus 30.05.2022 § 111  

300/00.04.01/2022  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi on valmistellut paikallisen kehittämisen strategiaa vuosille 2023-2027. Strategialuonnoksesta pyydetään lausunto kunnilta 8.6.2022 mennessä.

 

Ylä-Savon Veturi on toteuttanut maaseudun kehittämistyötä neljällä ohjelmakaudella. Sen rooli alueen elinvoimatyössä on tukea ruohonjuuritason toimintaa sekä pito- ja elinvoimatekijöitä: yhteisöllisyyttä, osallisuutta, viihtyisää asumista, harrastusmahdollisuuksia, mikroyritysten toimintaedellytyksiä ja lähipalveluja. Veturin toiminta-alue on Ylä-Savon seitsemän kuntaa: Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä. Ylä-Savossa koko toiminta- alue kaupungin keskustoineen sisältyy Leader-rahoituksen piiriin.

 

Täyttä höyryä! -strategian päämääränä on turvata asuminen, eläminen ja yrittäminen Ylä- Savossa. Kantavana ajatuksena on olla yhdessä ylpeästi yläsavolainen. Strategialla tuetaan alueen vahvaa elinkeinotoimintaa ja yhteisöllisyyttä sekä kannustetaan vahvasti yhdessä tekemiseen, luovuuteen, teknologian hyödyntämiseen sekä ympäristöä ja ilmastoa tukeviin toimiin. Nuoret ja ikäihmiset painottuvat tärkeinä kohderyhminä.

 

Strategian visio vuoteen 2030 on: Menestyvä, kestävä ja uudistuva Ylä-Savo.

 

Pitkän aikavälin (5-10 v) tavoitteena on:

-          Maaseutu on houkutteleva ja hyvä asuinpaikka

-          Yritystoiminta on monipuolista ja kestävää

-          Alueen harrastusmahdollisuudet ovat monipuoliset ja saavutettavat

 

Lyhyen aikavälin tavoitteena on:

-          Alueella on uusia harrastamisen paikkoja ja -muotoja

-          Nuorille on uutta toimintaa

-           

 Strategiset painopisteet ovat:

-          Luovat ja toimivat yhteisöt

-          Menestyvä ja uudistuva yrittäjyys

-          Osaavat ja osallistuvat nuoret

 

Poikkileikkaavat teemat ovat yhdessä tekeminen sekä ilmasto- ja ympäristövastuullisuus.

 

Kullekin painopisteelle on määritelty tavoitteita ja toimenpiteitä. Strategia on mahdollistava, mutta poikkileikkaavat teemat ohjaavat hanketoteuttajia sisällyttämään hankkeisiin kestävää kehitystä ja yhteistyötä edistäviä elementtejä.

 

Veturin paikallisen kehittämisen strategiaa toteutetaan Leader-rahoituksella, joka muodostuu Euroopan maaseutuosaston rahasta sekä valtion ja alueen kuntien rahoitusosuuksista. Kuntarahan osuus rahoituskehyksestä on 20 %, johon kaikki alueen kunnat ovat sitoutuneet vuonna 2020 tekemillään päätöksillä. Kuntaraha on keskimäärin 2,93 €/asukas, jossa korotusta edelliseen rahoituskauteen 0,5 €.

 

Julkista rahoitusta haetaan 3,9 miljoonaa euroa, josta hankkeisiin 3 miljoonaa ja loput hallintoon. Vuosittain hankkeisiin kohdistuva rahoituskehys on 0,6 milj.€, mistä edelliseen kauteen korotusta 0,1 milj.€. Julkisen rahoituksen lisäksi tarvittavan yksityisen rahoituksen tavoite on 35 % koko rahoituskehyksestä.

 

Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on vahvistaa Leader-ryhmien rahoituskehykset 2022 loppuun mennessä. Uusi kausi alkaa 1.1.2023.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

 

Päätösehdotus  Lapinlahden kunta toteaa lausuntonaan, että Ylä-Savon Veturin paikallisen kehittämisen strategiassa nostetaan esille myös Lapinlahden kunnan omassa strategiassa esille nostamat asiat, jotka tukevat maaseudun monipuolisuutta ja sen kehittämistä. Kehittämisen ja kehittymisen kannalta tärkeitä asioita ovat nuoret ja heihin panostaminen, harrastaminen ja sen tukeminen, yrittäjyys ja yrittämisen edellytysten parantaminen sekä yläsavolaisten osallisuus ja osallistaminen.

 

 

Päätös Lapinlahden kunta totesi lausuntonaan, että Ylä-Savon Veturin paikallisen kehittämisen strategiassa nostetaan esille myös Lapinlahden kunnan omassa strategiassa esille nostamat asiat, jotka tukevat maaseudun monipuolisuutta ja sen kehittämistä. Kehittämisen ja kehittymisen kannalta tärkeitä asioita ovat nuoret ja heihin panostaminen, harrastaminen ja sen tukeminen, yrittäjyys ja yrittämisen edellytysten parantaminen sekä yläsavolaisten osallisuus ja osallistaminen.