Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.05.2022/Pykälä 98


 

Valtuuston päätösten täytäntöönpano

 

Kunnanhallitus 30.05.2022 § 98  

245/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Kuntalain (410/2015) 39 §:n mukaan kunnanhallituksen on huolehdittava valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuustoon uudelleen käsiteltäväksi.

 

Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi, taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

 

Kunnanhallituksen tulee tehdä täytäntöönpanopäätös valtuuston kokouksesta 11.4.2022, jossa valtuusto on tehnyt seuraavat päätökset:

 

13 § Selvitys Pohjois-Savon hyvinvointialueelle

14 § Istekin osakassopimuksen päivittäminen

15 § Syvärin rantaosayleiskaavan muutos Vipumäki

16 § Erityisluokan opettajan viran perustaminen

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 11.4.2022 tekemät päätökset §:t 13- 16 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna todetut valtuuston päätökset täytäntöön.

 

Päätös Kunnanhallitus totesi, että valtuuston 11.4.2022 tekemät päätökset §:t 13- 16 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättipanna todetut valtuuston päätökset täytäntöön.