Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.05.2022/Pykälä 100


# Toteutumaraportti_300422

 

Toiminnan ja talousarvion seuranta 1.1. - 30.4.2022

 

Kunnanhallitus 30.05.2022 § 100  

224/02.02.02/2022  

 

 

Valmistelija taloussihteeri Eeva Saarelainen, 040 488 3031, eeva.saarelainen@lapinlahti.fi

 

Lapinlahden kunnan hallintosäännön 87 §:n mukaan osastopäälliköiden on laadittava neljän ja kahdeksan kuukauden määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisvertailut ja saatettava ne välittömästi tiedoksi seuraavaan omaan lautakunnan kokoukseen, sekä suoraan kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukseen

 

Tasaisen kertymän mukaan määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuma tulisi olla 33,33 % raportointiajankohtana. Käyttötalouden ulkoisten toimintatuottojen toteutumaprosentti on 33,1 % ja toimintakulujen 34,9 %.  Toimintatuotot sisältävät arvioita tulojen kertymistä ja ne oikaistaan, kun maksatus saadaan. Kuntien taloustietojen raportointi automatisoitui vuoden 2021 alusta lukien ja taloustietoja lähetetään neljännesvuosittain Valtiokonttorille. Mikäli   kaikki tuotot ja/tai kulut eivät ole kirjautuneet ko. määräaikaan mennessä, ne arvioidaan.

 

Menojen kehityksessä on huhtikuun lopun tilanteen mukaisesti kasvua palvelujen ostoissa (1,5 %), avustuksissa (21,1 %) ja muissa toimintakuluissa (26,6 %). Vähennystä on henkilöstökuluissa 1,3 % sekä aineissa, tavaroissa ja tarvikkeissa 4,68 %. Kokonaisuutena menot ovat 0,8 %:a suuremmat kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Vuoden 2021 huhtikuun lopussa ulkoisten tulojen kertymä oli 34,2 % ja menojen 35,7 %.

 

Kun tarkastellaan osastojen toteutumia huhtikuun lopun mukaisesti, ovat toteutumat seuraavat: hallintokeskus 39,8 %, sosiaali- ja terveysosasto 34,6 %, sivistysosasto 34,0 % ja tekninen osasto 38,7 %.  Tasaisen kertymän mukaisesti laskettuna suurimmat poikkeamat ovat sosiaalityössä (46,7 %), vammais- ja kehitysvammapalveluissa (38,8 %) ja perusterveydenhuollossa (35,5 %) eli nämä tulosalueet ovat ylittäneet talousarvion.  Investointiosan menojen toteutuma on 33,0 %. 

 

Verotulojen toteutuma on 38,0 % ja valtionosuuksien 33,6 %. Verotuloissa kunnallisverojen kertymä on 38,1 %, yhteisöverojen 67,9 % ja kiinteistöverojen 10,4 %. Kunnallisverokertymässä on kasvua 4,9 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yhteisöveroissa on kasvua 12,3 %.  Yhteisöverotulojen hyvän kehityksen taustalla löytyy pääosin verovuoden 2021 parantunut maksuunpanoarvio ja alkuvuoden lisäennakot. Kunnallisverojen ennakoidaan kasvavan 0,8 %. Yhteisöverot sen sijaan vähenevät 15,2 %. Kiinteistöverot toteutuvat lähes suunnitellusti.  Valtionosuuksia arvioidaan saatavan 33,3 milj. €, mikä on 0,2 milj. € enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Vuosikate on 1,3 milj. €.

 

Talousarvion toteutumaraportti 30.4.2022 tilanteen mukaisesti on koottu osastopäälliköiden antamien tietojen perusteella.

 

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumasta

 

Toimintatuottojen arvioidaan toeutuvan talousarvion mukaisesti. Verotuloja ja valtionosuuksia arvioidaan kertyvän yhteensä noin 0,4 milj. € enemmän kuin, mitä talousarviossa ennakoitiin. Toimintamenot ovat tällä hetkellä 1,6 % suuremmat kuin ajankohdan tasaisen kertymän mukaan tulisi olla. Mikäli tulo- ja menokehitys jatkuu ensimmäisen kolmanneksen mukaisesti, tilinpäätöksen tuloksen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi noin -285 000 euroa.

Koronasta aiheutuvia ylimääräisiä kuluja on ollut noin 150 000 €, mutta se on vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Polttoaineiden, energian ja elintarvikkeiden hintojen nousu aiheuttaa suurempia menopaineita, kuin mitä talousarviossa on ennakoitu.

Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutumaa on seurattu kuukausittain, koska suurin ylityspaine kohdistuu sinne. Kunnanhallitus pyysi palvelulautakunnalta konkreettisia esityksiä toimenpiteistä, joilla sosiaali- ja terveysosasto saataisiin pysymään talousarviossa.  Selvitys on annettava 30.5. mennessä. 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteumavertailun 30.4.2022 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Raportti toimitetaan myös tarkastuslautakunnan jäsenille.

 

Päätös Kunnanhallitus merkitsi talousarvion toteumavertailun 30.4.2022 tiedoksi ja antoi sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Raportti toimitetaan myös tarkastuslautakunnan jäsenille.