Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.05.2022/Pykälä 104


# vertailutaulukko_394800
# Työterveyspalvelusopimus_malli

 

Työterveyspalveluiden kilpailuttaminen

 

Kunnanhallitus 14.03.2022 § 52 

 

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Kunnanhallitus keskusteli 7.12.2021 § 282 tukipalveluiden uudelleen järjestelyiden aloittamisesta, koska hyvinvointialueen muodostumisella on merkittävä vaikutus niiden tuottamiseen kunnassa jatkossa.  Johtavat viranhaltijat saivat oikeudet valmistella mm. työterveyshuoltopalveluiden kilpailuttamista.

 

Kilpailutusta on valmisteltu yhdessä Sansia Oy:n kanssa. Tarjouspyyntö julkaistaan kunnanhallituksen päätöksen teon jälkeen 15.3., tarjouskilpailutukseen osallistuvilla on mahdollisuus tarkentavien kysymysten esittämiseen 28.3. asti, jonka jälkeen tarjous tulee jättää 8.4. mennessä. Kunnanhallituksen vahvistettavaksi asia tulee 30.5. tai viimeistään 20.6.2022. Uusi toimia aloittaa palveluiden tuottamisen 1.1.2023.

 

Liitteenä tarjouspyyntö ja oheismateriaalina Sansia Oy ja valittavan työterveyspalveluiden tuottajan kanssa solmittava sopimus.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy työterveyshuoltopalveluiden kilpailuttamisen liitteenä olevan tarjouspyynnön mukaisesti.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi työterveyshuoltopalveluiden kilpailuttamisen liitteenä olevan tarjouspyynnön mukaisesti

 

 

Kunnanhallitus 30.05.2022 § 104  

789/00.01.00/2021  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Sansia Oy julkaisi työterveyspalveluiden tarjouskilpailutuksen16.3.2022, johon kilpailutukseen osallistuvilla toimijoilla oli mahdollisuus tarkentavien kysymysten esittämiseen 28.3. asti. Tarjouspyynnön kysymysajalla kävi ilmi, että mm. toimittajan velvoitteisiin liittyvää kohtaa oli korjattava, minkä vuoksi kilpailutus jouduttiin keskeyttämään. Tarjouspyyntöön lisättiin tietosuojaan liittyvät aineistot sekä sopimusluonnos kunnan kanssa tehtävästä sopimuksesta.

 

Kilpailutus avattiin uudelleen 11.4.2022 ja viimeinen tarjousten jättöaika oli 27.4.2022.

 

Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous ja sen teki Järviseudun Työterveys Oy.

 

Saapuneesta tarjouksesta on tehty liitteenä oleva vertailutaulukko, jonka pohjalta Järviseudun Työterveys Oy esitetään työterveyspalveluiden tuottajaksi 1.1.2023 alkaen.

 

Hankinnan päätöksenteon perusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus ja vertailuperusteena oli hinta. Palvelun laadulliset ominaisuudet olivat vaatimuksia, joita ei pisteytetty, vaan ne on toteuduttava koko sopimuskauden ajan. Laadulliset näkökohdat oli huomioitu hankinnassa vähimmäisvaatimuksina, kuten esimerkiksi henkilöstön koulutus- ja pätevyysvaatimuksina, referenssitietoina ja tarjoajan soveltuvuusvaatimuksina (luvat ja vakuutukset).

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa, että hankintapäätös on jätetyn tarjouksen pohjalta oikea. 

Kunnanhallitus valtuuttaa johtavat viranhaltijat allekirjoittamaan kunnan ja palveluntuottajan välisen sopimuksen.

 

Päätös Kunnanhallitus totesia, että hankintapäätös on jätetyn tarjouksen pohjalta oikea. 

Kunnanhallitus valtuutti johtavat viranhaltijat allekirjoittamaan kunnan ja palveluntuottajan välisen sopimuksen.