Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 127


 

Osallistuminen suunnitelmallinen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon (SISU)-hankkeeseen

 

Kunnanhallitus 20.06.2022 § 127  

90/00.01.05/2022  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Pohjois-Savossa on valmisteltu maakunnallista ilmastohanketta yhteistyössä Ylä-Savon (Iisalmen kaupunki), Keski-Savon (Navitas Kehitys Oy), Kuopion seudun (Kuopion kaupunki) sekä Sisä-Savon (Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n) kanssa. Hankehakemus on suunniteltu jätettävän uuden Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelman Pohjois-Savon liiton EAKR-rahoitushakuun kesän 2022 aikana.

 

Hanke jatkaa aikaisempien kuntayhteistyöllä toteutettujen hankkeiden KierRe (Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa, 2016-2019) ja KESTO (Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullinen toimintasuunnitelma, 2020-2022) aloittamaa työtä. 

 

Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon (SISU)-hankkeessa seudulliset ilmastokoordinaattorit vastaavat oman alueensa ilmastotyön organisoinnista ja koordinoinnista sekä ilmastotiedon keräämisestä ja seurannasta. Ilmastotoimien vaikuttavuutta arvioidaan ja ilmastotyö tuodaan osaksi päätöksentekoa, talouden ja toiminnan suunnittelua. Hankkeessa käynnistetään suunnitelmallinen ilmastoviestintä ja kokeillaan erilaisia mahdollisuuksia parantaa asukkaiden osallistumista ilmastotyöhön. Hankkeessa tuetaan ilmasto-, vähähiilisyys- ja kiertotalousnäkökohtien sisällyttämistä hankintoihin ja hankintojen prosesseihin. Hankkeen avulla lisätään maakunnan ja kuntien elinvoimaa lisäämällä ilmastonmuutoksen hillintää ja tuetaan niiden sopeutumista ilmastonmuutokseen.  Hankkeessa tehdään laajaa yhteistyötä maakunnallisesti ja paikallisesti kuntaorganisaatioiden, asukkaiden ja sidosryhmien kanssa.

 

Hanke tuottaa tietoa kuntaorganisaatioille päätöksenteon tueksi ja sen avulla jalkautetaan strategisia ilmastopoliittisia ohjelmia käytäntöön. Lapinlahden kunta on sitoutunut ilmastotyöhön hyväksymällä Lapinlahden ilmastosuunnitelman vuoteen 2035 (valt. 15.6.2021 §11), ja siihen perustuvia toimenpiteitä on toimialoilla käynnissä ja suunnitteilla. Ilmastosuunnitelman seuraamista ja päivittämistä varten on nimettyseurantaryhmä (KJ 7.2.2022 § 2).  

 

Hankkeen päähakija ja -toteuttaja on Kuopion kaupunki, joka vastaa hankkeen kokonaisuudesta ja Kuopion seudun (Kuopio ja Siilinjärvi) osatoteutuksesta. Hankkeen muita toteuttajia ovat Ylä-Savon seudulla Iisalmen kaupunki (Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Sonkajärvi), Keski-Savon seudulla Navitas Kehitys Oy (Joroinen, Leppävirta, Varkaus) ja Sisä-Savon seudulla Kehitysyhtiö SavoGrow Oy (Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi ja Keitele). Jokainen osatoteuttaja vastaa itse omasta hankebudjetistaan ja -hakemuksestaan. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,3 miljoonaa euroa. Omarahoitusosuus on 25 % ja Pohjois-Savon liitolta haettava EAKR-tuki on 75 %.

 

Ylä-Savon seudullisen osatoteutuksen kustannukset ovat n. 244 000 euroa, johon Pohjois-Savon liitolta haettava EAKR-rahoitus on n. 183 000 eur ja Ylä-Savon kuntien omarahoitusosuus on n. 61 0000 euroa (20 000 eur/v. 2023-2025). Omarahoitusosuus sisältää myös osuuden Kuopion kaupungin hankeosiossa työskentelevän yhteisen sidosryhmä- ja viestintävastaavan omarahoitustarpeeseen. Lapinlahden kunnan omarahoitusosuus on n 5000 euroa/vuosi ja hankkeen kestoajalla noin 15 000 euroa.

 

Ylä-Savon seudullisen osatoteutukseen palkataan yksi kokoaikainen seudullinen ilmastokoordinaattori, joka työskentelee jalkautuen kaikkiin toteutusalueen kuntiin (Kiuruvesi, Lapinlahti ja Sonkajärvi). Ilmastokoordinaattori työskentelee Lapinlahdella, Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä kussakin 1 pv/vko ja Iisalmessa 2 pv/vko (huomioiden että henkilöllä on etätyömahdollisuus). Tällä perusteella kuntarahoituksen jakautumisperusteenakin on Iisalmi 2/5 ja muut kunnat 1/5.

 

Hankkeessa tehdään poikkihallinnollista työtä kuntien eri toimialojen ja kuntaomisteisten yhtiöiden kanssa ja luodaan uusia toimintamalleja ilmastonäkökohtien huomioimiseksi kaikessa toiminnassa.  Niihin kuntiin, joissa ilmasto-ohjelmaa ei vielä ole, se laaditaan hankkeen aikana.

 

Kolmevuotinen hanke on suunniteltu käynnistettävän vuoden 2023 alusta alkaen johtuen EU-ohjelmakauden ensimmäisen hakuajan viivästymisestä. 18.8.2022 päättyvän hakuajan jälkeen rahoituspäätös on odotettavissa vasta loppuvuodesta ja myös hankehenkilöstön rekrytointi huomioon ottaen realistinen aloitusaika on vasta vuoden 2023 alussa.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Lapinlahden kunta osallistuu Sisu-hankkeen toteuttamiseen ja hyväksyy kunnan omarahoitusosuudeksi 5 000 euroa/hankevuosi.

 

Päätös Lapinlahden kunta päätti osallistua Sisu-hankkeen toteuttamiseen ja hyväksyy kunnan omarahoitusosuudeksi 5 000 euroa/hankevuosi.