Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 13.06.2022/Pykälä 22


henkilöstötilinpäätös_2021

 

Henkilöstötilinpäätös 2021

 

HKJAO 09.05.2022 § 24 

 

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Vuoden 2021 henkilöstötilinpäätös sisältää Lapinlahden kunnan henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja. Henkilöstötilinpäätös on myös kuvaus Lapinlahden kunnasta työnantajana. Vuoden 2021 tietojen ohessa kertomus sisältää myös vuosien 2016, 2017, 2018, 2019 ja 2020 henkilöstötietoja.

 

Kunnan henkilöstömäärä oli 744 vuoden 2021 viimeisenä päivänä. Heistä vakituisia oli 610 ja määräaikaisia 134. Henkilöstömäärä laski hieman yli 1 % vuonna 2021. Henkilöstömäärän väheneminen ei kuitenkaan näkynyt henkilötyövuosien vähenemisenä vaan loivana kasvuna sekä todellisten työssä olo päivien lisääntymisenä. Henkilöstöstä 88 % oli naisia ja 12 % miehiä.

 

Keskimääräinen henkilöstömeno/työntekijä kasvoi vuodesta 2020 noin 2 600 euroa eli 5,52 %. Kasvu johtuu yleisistä palkankorotuksia ja muista lakisääteisistä lisistä sekä vuoden 2020 henkilöstömeno/työntekijä kasvoi normaalia vähemmän lomautusten vuoksi. Kasvuun vaikutti myös koronan ja henkilöstövajeen vuoksi maksetut erilliskorvaukset.

 

Sairauspoissaoloja oli vuonna 2021 keskimäärin 15,0 kalenteripäivää/ työntekijä, mikä oli 0,5 päivää enemmän/henkilö kuin vuonna 2020. Sairauspoissaolot painottuivat lyhyisiin 1-4 pv tai 4-29 päivän poissaoloihin.

 

Työkykyä ja työssä jaksamista tuettiin sekä lakisääteisen työterveyshuollon kautta että harkinnanvaraisin taloudellisin panoksin henkilöstöön. Vuonna 2021 otettiin käyttöön hyvinvointipassi, joka lisäsi merkittävästi työantajan panosta henkilöstön työhyvinvoinnin parantamisessa. Työterveyshuollon palvelut järjestettiin ns. laajana palveluna.

 

Henkilöstötilinpäätös on osa kunnan vuoden 2021 tilinpäätöskokonaisuutta.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Henkilöstöjaosto keskustelee henkilöstötilinpäätöksestä ja esittää sitä kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. 

 

Päätös Henkilöstöjaosto keskustelihenkilöstötilinpäätöksestä ja päätti esittää sitä kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.   

 

 

Kunnanhallitus 30.05.2022 § 106 

 

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus   Kunnanhallitus hyväksyy henkilöstötilinpäätöksen ja esittää sitä edelleen    valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi henkilöstötilinpäätöksen ja esitti sitä edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.  

 

 

KVALT 13.06.2022 § 22  

277/01.00.02/2022  

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Valtuusto hyväksyy vuoden 2021 henkilöstötilinpäätöksen.

 

Päätös Hallintojohtaja Ulla Nikulainen esitteli henkilöstötilinpäätöksen.
Valtuusto hyväksyi vuoden 2021 henkilöstötilinpäätöksen.