Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 13.06.2022/Pykälä 24 

Kuntastrategia vuosille 2022-2025

 

Kunnanhallitus 30.05.2022 § 99 

 

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa

valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin

tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon

-          kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen

-          palvelujen järjestäminen ja tuottaminen

-          kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet

-          omistajapolitiikka

-          henkilöstöpolitiikka

-          kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

-          elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

 

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä

tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista

kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä

myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntastrategian

ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman

laatimisessa säädetään uuden kuntalain 110 §:ssä. Kuntastrategia

tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

 

Kuntastrategian laadinta aloitettiin syksyllä 2021 johtoryhmän työpajalla, työpajan työskentelyn pohjalta laadittiin kuntalaisille suunnattu kysely.

Kuntalaiskysely oli auki 13.12.21 - 23.1.22

Kuntalais- ja yhdistysten työpaja järjestettiin 8.2.22

Yrityksille suunnattu työpaja järjestettiin 21.2.22

Valtuustolle pidettiin kaksi strategiatyöpajaa 22.2.22 ja 1.3.22

Kuntastrategian ensimmäinen luonnos oli valmis 14.3.22

Luonnosta testattiin kyselyllä yhdistyksille ja kunnan työntekijöillä ja järjestettiin yrittäjien kanssa tapaaminen 28.4.2022

Tehtiin strategian visualisointi

 

Strategian valmistelussa käytettiin ulkopuolista konsultointiyritys Paulos Oy.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle uuden kuntastrategian hyväksymistä vuosille 2022-2025.

Toimenpideohjelmat laaditaan syksyn 2022 aikana vuoden 2023 talousarvioon.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle uuden kuntastrategian hyväksymistä vuosille 2022-2025.

 

 Toimenpideohjelmat päätettiin laatia syksyn 2022 aikana vuoden 2023 talousarvioon.  

 

 

KVALT 13.06.2022 § 24  

301/00.01.02.00/2022  

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Valtuusto hyväksyy uuden kuntastrategian vuosille 2022-2025.  

 

Päätös Yleiskeskustelun aikana ryhmäpuheenvuoron käytti Jarmo Tikkanen (keskusta) ja valtuutetut Yrjö Ronkainen, Ossi Martikainen, Marko Rahkola, Matti Kojo ja Jouni Majala sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Virranta.

Valtuusto hyväksyi uuden kuntastrategian vuosille 2022-2025.