Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 13.06.2022/Pykälä 26


 

Äänestysaluejaon muuttaminen vuodelle 2023

 

KVLTK 17.05.2022 § 18 

 

 

 

Valmistelija keskusvaalilautakunnan sihteeri Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Lapinlahden kunta on jaettu kolmeen äänestysalueeseen valtuuston 10.12.2019 § 51 päätöksen mukaisesti ja niissä on Väestörekisterikeskuksen viimeisten tietojen mukaan äänioikeutettuja seuraavasti:

 

Numero   Äänestysalue  Äänioikeutettujen määrä

001 Kirkonkylä itäinen 2 844

002 Kirkonkylä läntinen 2 616

003 Varpaisjärvi     2 027

  Äänioikeutettuja yhteensä 7 487

 

 

Muutoksessa yhdistettiin Alapitkän äänestysalue Kirkonkylä itäiseen, Nerkoon äänestysalue Kirkonkylä läntiseen sekä Varpaisjärvi yhdeksi äänestysalueeksi.

 

Muutos tuli voimaan ensimmäisen kerran vuoden 2021 kuntavaaleissa, ja vaikka eri vaalien äänestysaktiivisuutta ei voida suoraan verrata toisiinsa on äänestysaluemuutoksella ollut äänestysaktiivisuutta heikentävä vaikutus Kirkonkylä itäinen äänestysalueeseen. Äänestysprosentti on jäänyt sekä kunta- että aluevaaleissa merkittävästi alhaisemmaksi aiempiin vaaleihin verrattuna.

 

vaalit

äänestysalue

äänestysprosentti

presidentinvaalit 2018

Alapitkä

70,5 %

 

Kirkonkylä itäinen

57,5 %

 

Kirkonkylä läntinen

62,1 %

 

Nerkoo

69,7 %

 

Varpaisjärvi pohjoinen

53,7 %

 

Varpaisjärvi eteläinen

62,9 %

eduskuntavaalit 2019

Alapitkä

71,9 %

 

Kirkonkylä itäinen

58,6 %

 

Kirkonkylä läntinen

64,9 %

 

Nerkoo

74,7 %

 

Varpaisjärvi pohjoinen

66,7 %

 

Varpaisjärvi eteläinen

65,0 %

europarlamenttivaalit 2019

Alapitkä

40,2 %

 

Kirkonkylä itäinen

31,1 %

 

Kirkonkylä läntinen

32,8 %

 

Nerkoo

40,3 %

 

Varpaisjärvi pohjoinen

37,1 %

 

Varpaisjärvi eteläinen

32,4 %

kunnallisvaalit 2021

Kirkonkylä itäinen  

48,1 %

 

Kirkonkylä läntinen

48,2 %

 

Varpaisjärvi

53,5 %

aluevaalit 2022

Kirkonkylä itäinen

43,0 %

 

Kirkonkylä läntinen

42,4 %

 

Varpaisjärvi

43,3 %

 

Vaalilain 8 §:n mukaan päätös äänestysalueista tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta, jos päätös tehdään ja päätöksestä ilmoitetaan maistraatille viimeistään edellisen vuoden elokuussa. Vuoden 2023 huhtikuussa on eduskuntavaalit, joissa mahdollista uutta äänestysaluejakoa voidaan ensimmäisen kerran käyttää.

 

Esittelijä keskusvaalilautakunnan sihteeri

 

Päätösehdotus Keskusvaalilautakunta tarkastelee Lapinlahden kunnan nykyistä
äänestysaluejakoa ja tekee mahdollisen ehdotuksensa äänestysaluejaon
muuttamisesta kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

 

Päätös Kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Lapinlahdelle muodostettaisiin neljä äänestysaluetta. Äänestysalueet olisivat:

  

Nro

Äänestysalue

Äänioikeutettuja yhteensä

01

Alapitkä

909

02

Kirkonkylä itäinen

1 935

03

Kirkonkylä läntinen

2 616

04

Varpaisjärvi

2 027

 

 Keskusvaalilautakunta kävi myös keskustelun äänestyspaikkojen määräämisessä niin, että äänestyspaikkojen esteettömyyteen kiinnitetään erityistä huomiota esim. niin, että varsinaisen äänestyspäivän kirkonkylä itäinen ja kirkonkylä läntinen äänestyspaikkana toimisi lukio.

 

 

Kunnanhallitus 30.05.2022 § 107 

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Lapinlahdelle muodostetaan neljä äänestysaluetta kolmen sijaan seuraavasti:

 

 

Vanha äänestysalue

 

Uusi äänestysalue

01

Kirkonkylä itäinen

01

Alapitkä

02

Kirkonkylä läntinen

02

Kirkonkylä itäinen

03

Varpaisjärvi 

03

Kirkonkylä läntinen

 

 

04

Varpaisjärvi

 

 

Päätös Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että Lapinlahdelle muodostetaan neljä äänestysaluetta kolmen sijaan seuraavasti:

 

Vanha äänestysalue

 

Uusi äänestysalue

01

Kirkonkylä itäinen

01

Alapitkä

02

Kirkonkylä läntinen

02

Kirkonkylä itäinen

03

Varpaisjärvi 

03

Kirkonkylä läntinen

 

 

04

Varpaisjärvi

 

 

KVALT 13.06.2022 § 26  

287/00.00.00.00/2022  

 

 

 

 Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Valtuusto päättää muodostaa Lapinlahdelle neljä äänestysaluetta kolmen sijaan seuraavasti:

 

Vanha äänestysalue

 

Uusi äänestysalue

01

Kirkonkylä itäinen

01

Alapitkä

02

Kirkonkylä läntinen

02

Kirkonkylä itäinen

03

Varpaisjärvi 

03

Kirkonkylä läntinen

 

 

04

Varpaisjärvi

 

 

 

Päätös Yleiskeskustelun aikana puheenvuoron käyttivät valtuutettu Matti Kojo ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Virranta.

Valtuusto päätti muodostaa Lapinlahdelle neljä äänestysaluetta kolmen sijaan seuraavasti:

 

Vanha äänestysalue

 

Uusi äänestysalue

01

Kirkonkylä itäinen

01

Alapitkä

02

Kirkonkylä läntinen

02

Kirkonkylä itäinen

03

Varpaisjärvi 

03

Kirkonkylä läntinen

 

 

04

Varpaisjärvi