Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.08.2022/Pykälä 134


 

Valtuuston päätösten täytäntöönpano

 

Kunnanhallitus 08.08.2022 § 134  

245/00.02.01/2022  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Kuntalain (410/2015) 39 §:n mukaan kunnanhallituksen on huolehdittava valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 96 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuustoon uudelleen käsiteltäväksi.

 

Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi, taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

 

Kunnanhallituksen tulee tehdä täytäntöönpanopäätös valtuuston kokouksesta 13.6.2022, jossa valtuusto on tehnyt seuraavat päätökset:

 

20 § Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021

21 § Arviointikertomus vuodelta 2021

22 § Henkilöstötilinpäätös 2021

23 § Toiminnan ja talousarvion seuranta 1.1. - 30.4.2022

24 § Kuntastrategia vuosille 2022-2025

25 § Ravitsemuspalveluiden tuottaminen

26 § Äänestysaluejaon muuttaminen vuodelle 2023

27 § Eronpyyntö luottamustehtävästä

28 § Eronpyyntö luottamustehtävästä

29 § Virkanimikkeen muutos

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston 13.6.2022 tekemät päätökset §:t 20- 29 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna todetut valtuuston päätökset täytäntöön.

Pykälää 30 (Vaalijalan kuntayhtymän jakautuminen sote-uudistuksen johdosta ja uuden kuntayhtymän perustaminen) ei panna täytäntöön, koska kuntayhtymän varallisuuden jakaantumisesta  ei ole kaikissa omistajakunnissa yhtenevää näkemystä ja osa omistajakunnista ei ole hyväksynyt jakaantumissopimusta. Asia viedään tarvittaessa uudelleen valtuuston käsittelyyn, mikäli jakaantumissopimusta muutetaan oleellisesti tai kunnanhallitus päättää täytäntööpanosta asian ratkettua.

 

Päätös Kunnanhallitus totesi, että valtuuston 13.6.2022 tekemät päätökset §:t 20- 29 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna todetut valtuuston päätökset täytäntöön.

Pykälää 30 (Vaalijalan kuntayhtymän jakautuminen sote-uudistuksen johdosta ja uuden kuntayhtymän perustaminen) ei pantu täytäntöön, koska kuntayhtymän varallisuuden jakaantumisesta  ei ole kaikissa omistajakunnissa yhtenevää näkemystä ja osa omistajakunnista ei ole hyväksynyt jakaantumissopimusta. Asia viedään tarvittaessa uudelleen valtuuston käsittelyyn, mikäli jakaantumissopimusta muutetaan oleellisesti tai kunnanhallitus päättää täytäntööpanosta asian ratkettua.