Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.08.2022/Pykälä 137


 

Kaavoitusaloite tuulivoimayleiskaavan laatimisesta Tielammen alueelle

 

Kunnanhallitus 08.08.2022 § 137  

404/10.02.02/2022  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Eurowind Energy Oy (EWE) on jättänyt Lapinlahden kunnalle kaavoitusaloitteen, jossa esitetään seuraavaa:

 

Lapinlahden kunta käynnistää tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laadinnan Lapinlahden Tielammen tuulivoimapuiston suunnittelualueelle. Osayleiskaavaa esitetään laadittavaksi MRL 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena.

 

EWE rakentaa Tielammen alueelle enintään 17 tuulivoimalaa, joiden teho on

n. 6-9 MW/tuulivoimala. Tavoite on rakentaa mahdollisimman monta tuulivoimalaa, kuitenkin ottaen huomioon ympäristönäkökohdat, sekä Lapinlahden kunnan käsitykset alueen ekologisesta ja sosiaalisesta kantokyvystä.

 

Tuulivoimaloita suunnitellaan rakennettavaksi kahden kiinteistön alueelle. EWE on solminut maa-alueen käyttöoikeus - ja vuokrasopimukset ko. kiinteistönomistajien kanssa.

 

Kaavan sisältöä koskevat kysymykset ratkaistaan lopullisesti maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa osayleiskaavamenettelyssä, jossa yhteydessä myös lopullinen hankealue tarkentuu.

 

Osayleiskaavan tulee mahdollistaa Tielammen tuulivoimapuiston kehittämisen ja rakentamisen alueen ympäristön luontoarvot huomioon ottaen. Suunnittelun lähtökohtana on yhteensä n. 1000 ha hankealue. Tässä kokonaisuudessa osa hankealueesta n. 180 ha, rajoittuu Iisalmen kaupungin alueelle, jonka kanssa solmitaan erillinen sopimus kaavoituksesta ja siihen liittyvistä yksityiskohdista.

 

Lapinlahden kunta laatii suunnittelualueelle osayleiskaavan yhteistyössä EWE:n kanssa.

 

Osayleiskaavan laadinnasta vastaa EWE:n toimeksiannosta ulkopuolinen kaavakonsultti, jonka Lapinlahden kunta hyväksyy EWE:n esityksestä.

 

EWE vastaa kaikista Tielammen tuulivoimahankkeen kaavoituksen ja sitä varten tehtävien ympäristöselvitysten ja mahdollisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kustannuksista, sekä kunnalle kaavoituksesta aiheutuvista hallintokustannuksista.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Eurowind Energy Oy:n kaavoitusaloitteen osayleiskaavan laatimiseksi Lapinlahden Tielammen tuulivoimapuiston suunnittelualueelle.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti hyväksyä Eurowind Energy Oy:n kaavoitusaloitteen osayleiskaavan laatimiseksi Lapinlahden Tielammen tuulivoimapuiston suunnittelualueelle.