Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.08.2022/Pykälä 140


# Liite Strategialuonnos 2022

 

Lausunto Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän strategialuonnoksesta

 

Kunnanhallitus 08.08.2022 § 140  

374/00.04.01/2022  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän strategia on tullut 14.6.2022 lausuttavaksi omistajakuntiin.

 

Strategiapäivitystä vuosille 2023-2027 on ollut valmistelemassa koulutuskuntayhtymän koko henkilöstö neljän strategiatyöpajan kautta. Strategiaa on valmisteltu myös liike- toimintaneuvottelukunnan, opiskelijakunnan sekä yhtymähallituksen strategiatyöpajoissa.

 

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän strategiset tavoitteet 2023-2027

 

  Arvot

 

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän toimintaa ohjaavat arvot ovat luottamus ja vastuullisuus.

 

Luottamuksella tarkoitamme lupausten pitämistä kaikessa toiminnassamme ja sellaista toimintaa, että asiakas voi luottaa tuottamamme palvelun tasoon. Vastuullisuudella tarkoitamme vastuun kantamista omasta tekemisestämme ja kehittymisestämme sekä vastuuta muista. Koko henkilöstö toimii työssään vastuullisesti strategisten päämäärien saavuttamiseksi. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä on vastuullinen osaamisen kehittymisen edesauttaja, toimintaamme luotetaan aina.

 

 Visio 2027

 

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän päämääränä on olla asiakaslähtöinen ja resilientti organisaatio. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelutuotantomme vastaa opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin kansallisesti ja kansainvälisesti. Toimimme ennakoidusti, toimintamme on joustavaa sekä uudistuvaa nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

 

Strategiset kehittämisohjelmat 2023-2027

 

Uudet palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin, asiakkaan hyöty edellä

.          ennakointitieto ohjaa uusien palvelujen kehittämistä sekä toteuttamistapaa

.          uusissa palveluissa hyödynnetään verkostoja ja sidosryhmiä

.          työ- ja koulutusperusteinen maahanmuutto huomioidaan YSAOn koulutustoiminnassa kaikilla tasoilla

.          olemme aktiivisesti mukana TE2024 uudistuksen valmistelussa

.          henkilökohtaista oppimispolkua tuetaan koko opintojen ajan

.          varmistamme kaikkien palveluiden ja palveluiden tuottamisen vaatimuksen mukaisuuden toteutumisen, yhteisten pelisääntöjen mukaisesti

 

Uudistumme digitaaliseksi koulutusympäristöksi

.          opetustarjontamme ja opiskelijan tukipalvelut ovat ensisijaisesti digitaalisia (eKampus) ja opiskelijan henkilökohtaisen opintopolun mukaisesti opetusta toteutetaan lisäksi kampuksillamme tai työelämän oppimisympäristöissä

.          sisäiset, henkilöstöllemme tukipalvelut tarjoamme ensisijaisesti digitaalisissa kanavissa (ePalvelut)

.          kehitämme henkilöstömme ja opiskelijoidemme osaamista digitaalisen koulutusympäristön vaatimustason mukaiseksi (eOsaaminen)

 

Osaamisen johtamisella vastataan joustavasti ja nopeasti asiakastarpeisiin

. kehitämme osaamisen ja resurssien hallintaa

.          osaajaverkoston rakentaminen osana Ylä-Savon osaamisen kehittämisen mallia

 

Käynnistetään YSAOn vihreä siirtymä

  • kokonaiskuvasta laaditaan alakohtaiset ja koulutuskohtaiset sisällöt
  • sosiaalisesti vastuullinen YSAO
  • aloitetaan vihreän siirtymän osaamisen kehittäminen henkilöstölle

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän strategiset kehittämisohjelmat ovat  ajanhermolla olevia ja hyviä strategisia valintoja. Digitalisuuden kehittäminen on tärkeää ja siihen tulee panostaa, mutta rinnan digitaalisuuden tulee myös huomioida opiskelijoiden ja myös henkilökunnan läsnäolon ja -tuen tarve.

 

Päätös Kunnanhallitus totesi lausuntonaan, että Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän strategiset kehittämisohjelmat ovat  ajanhermolla olevia ja hyviä strategisia valintoja. Digitalisuuden kehittäminen on tärkeää ja siihen tulee panostaa, mutta rinnan digitaalisuuden tulee myös huomioida opiskelijoiden ja myös henkilökunnan läsnäolon ja -tuen tarve.