Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.09.2022/Pykälä 161 

Kaavoitusaloite tuulivoima osayleiskaavan laatimisesta Iso-Petäjämäen alueelle

 

Kunnanhallitus 12.09.2022 § 161  

468/10.02.02/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

 

ABO Wind Oy on jättänyt Lapinlahden kunnalle kaavoitusaloitteen 31.8.2022, jossa esitetään seuraavaa:

 

Lapinlahden kunta käynnistää tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laadinnan Lapinlahden Iso-Petäjämäen tuulivoimapuiston suunnittelualueelle. Osayleiskaavaa esitetään laadittavaksi MRL 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena.

 

ABO Wind Oy suunnittelee rakentavansa Iso-Petäjämäen alueelle enintään 18 tuulivoimalaa. Kaavamenettelyssä määrä tarkentuu.

 

Tuulivoimaloita suunnitellaan rakennettavaksi useiden kiinteistöjen alueelle.  ABO Wind Oy on solminut maa-alueen käyttöoikeus - ja vuokrasopimukset tilanteessa 8/2022 useiden suunnittelualueella olevien kiinteistöjen kanssa. Vuokrasopimukset eivät kata koko suunnittelualuetta.

 

Kaavan sisältöä koskevat kysymykset ratkaistaan lopullisesti maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa osayleiskaavamenettelyssä, jossa yhteydessä myös lopullinen hankealue tarkentuu.

 

Osayleiskaavan tulee mahdollistaa Lapinlahden Iso-Petäjämäen tuulivoimapuiston kehittämisen ja rakentamisen alueen ympäristön luontoarvot huomioon ottaen.

 

Lapinlahden kunta laatii suunnittelualueelle osayleiskaavan yhteistyössä ABO Wind Oyn kanssa.

 

Osayleiskaavan laadinnasta vastaa ABO Wind Oyn toimeksiannosta ulkopuolinen kaavakonsultti, jonka Lapinlahden kunta hyväksyy ABO Wind Oyn esityksestä.

 

ABO Wind Oy vastaa kaikista Lapinlahden Iso-Petäjämäen tuulivoimahankkeen kaavoituksen ja sitä varten tehtävien ympäristöselvitysten ja mahdollisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kustannuksista, sekä kunnalle kaavoituksesta aiheutuvista hallintokustannuksista.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä ABO Wind Oy:n kaavoitusaloitteen osayleiskaavan laatimiseksi Lapinlahden Iso-Petäjämäen tuulivoimapuiston suunnittelualueelle.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti hyväksyä ABO Wind Oy:n kaavoitusaloitteen osayleiskaavan laatimiseksi Lapinlahden Iso-Petäjämäen tuulivoimapuiston suunnittelualueelle.