Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.09.2022/Pykälä 163


11 Lapinlahti rahoitussuunnitelma 2022-2023

 

Joukkoliikennepalveluiden rahoitussuunnitelma ajokaudelle 2022-2023

 

Kunnanhallitus 12.09.2022 § 163  

434/08.01.00/2022  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Lapinlahden kunnan välillä on solmittu

yhteistyösopimus henkilökuljetusten järjestämisestä, joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmästä ja joukkoliikenteen kustannusten jakamisesta. Sopimus on tullut voimaan 1.6.2020 ja se on voimassa toistaiseksi.

 

Yhteistyösopimukseen perustuvassa rahoitussuunnitelmassa sovitaan kunnan rahoitusosuudesta kuntalaisiaan palvelevissa ELY-keskuksen joukkoliikennehankinnoissa. Rahoitussuunnitelma tehdään vuosittain ja siinä sovitaan ajokaudelle kohdistuvien kustannusten jakamisesta.

 

Joukkoliikennepalveluiden rahoittaminen

 

Ajokaudella 6.6.2022- 4.6.2023 rahoitusosuudet pidetään edellisten vuosien tasolla.

 

Käyttöoikeussopimuksiin perustuvassa kuntarajat ylittävässä liikenteessä ELY-keskuksen rahoitusosuus on 80 % ja kuntien yhteenlaskettu rahoitusosuus 20 %. Kuntien rahoitusosuudesta keskuskaupungin osuus on 20 % ja jäljelle jäävä osuus jaetaan kaikille kunnille tasaosuuksin mukaan lukien keskuskaupunki. Kustannukset jaetaan kohdekohtaisesti niiden kuntien kesken, joita kohteen liikenne palvelee. Lisäksi voi olla edellisestä poikkeavia erikseen sovittuja kustannusosuuksia. Kuntien sisäisen liikenteen kustannuksista kunnat vastaavat kokonaan.

 

Bruttokorvaukseen perustuvassa kuntakeskusten välisessä liikenteessä

kustannukset on jaettu aikaisempien käyttöoikeussopimusliikenteiden mukaisesti siten, että ELY-keskuksen ja kuntien rahoitusosuuksiin ei tule merkittäviä muutoksia.

 

Kaupunkimaisen paikallisliikenteen kustannuksista kaupunkien kustannusosuus on 50 %. Palveluliikenteen ja muun kaupungin sisäisen liikenteen kustannuksista kaupungit vastaavat kokonaan.

 

Kunnan rahoitusosuutta koskeva rahoitussuunnitelma ajokaudelle 6.6.2022- 4.6.2023 on liitteenä. Rahoitusosuudet on laskettu indeksitarkistetuista hankintahinnoista. ELY-keskus laatii kunnan maksueräluettelot käyttöoikeussopimusten liitteeksi ja indeksi tarkistaa hinnat sopimusehtojen mukaisesti. Lisäksi vuonna 2022 tehdään kolme ylimääräistä indeksitarkistusta kompensoimaan polttoaineiden hinnannousua.

 

Lapinlahden kunnan bruttosopimuksiin perustuva rahoitusosuus on 7 342 euroa ja käyttöoikeussopimuksiin perustuva rahoitusosuus ELY-keskuksen liikenteen hankintojen osalta ajokaudella 6.6.2022 - 5.6.2023 on 41 431 euroa. Käyttöoikeuden rahoitusosuus sisältää kunnan sisäisen liikenteen rahoitusosuutta 18 644 euroa. Sisäisen liikenteen rahoitusosuus kasvaa 1 090 euroa edellisestä ajokaudesta. ELY-keskuksen liikenteen hankinnoilla järjestetään joukkoliikenne Varpaisjärveltä Iisalmeen ja Kuopioon.

 

 

Rahoitussuunnitelman hyväksyminen

 

Joukkoliikenteen palvelutaso voidaan turvata vuosille 2021-2025 asetettujen palvelutasotavoitteiden mukaisena vain yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Rahoitussuunnitelmassa esitetty kustannusjako perustuu nykyiseen ELY- keskuksen käytössä olevaan joukkoliikenteen valtion rahoituksen tasoon.

 

Pohjois-Savon ELY-keskus esittää liitteenä olevan rahoitussuunnitelman

hyväksymistä osaksi solmittua yhteistyösopimusta 19.9.2022 mennessä.

 

Esittelijä  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy ELY-keskuksen esityksen mukaisesti Lapinlahden kunnan rahoitusosuudeksi ELY-keskuksen hankkimaan liikenteeseen 50 920 euroa ajokaudella 6.6.2022 - 4.6.2023.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi ELY-keskuksen esityksen mukaisesti Lapinlahden kunnan rahoitusosuudeksi ELY-keskuksen hankkimaan liikenteeseen 50 920 euroa ajokaudella 6.6.2022 - 4.6.2023.