Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.08.2022/Pykälä 148


 

Talousarvioraami vuodelle 2023

 

Kunnanhallitus 22.08.2022 § 148  

420/02.02.00/2022  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Janne Airaksinen, 040 488 3011, janne.airaksinen@lapinlahti.fi, hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 4883 211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi, taloussihteeri Eeva Saarelainen, 040 488 3031, eeva.saarelainen@lapinlahti.fi

 

Lapinlahden kunnan tilinpäätökset olivat vuosina 2017, 2018 ja 2020 ylijäämäisiä ja alijäämäisiä vuosina 2019 sekä 2021. Vuoden 2021 lopussa kunnan taseessa oli kumulatiivista ylijäämää noin 1,7 M€.

 

Hyvinvointialueuudistuksella on merkittävät vaikutukset kuntien toimintaan ja talouteen vuodesta 2023 alkaen. Lapinlahden osalta uudistuksen myötä kunnan talousarviosta poistuvat vuodesta 2023 alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen menot. Vastaavasti valtionosuusjärjestelmä ja verotus muuttuvat palvelujen järjestämisvastuun siirron myötä. Kunnilta siirrettävä valtionosuus- ja verotulorahoitus kohdistetaan hyvinvointialueille.

 

Tuloveroprosentti muuttuu, kun kaikkien kuntien veroprosenttia lasketaan 12,64 yksikköä. Myös yhteisöverotulo vähenee, koska kuntaryhmän jako-osuutta pienennetään. Kiinteistöverotuloihin ei kohdistu muutosta sote-uudistuksessa.

 

Valtionosuudet on ennakoitu kuntaliiton ennakkotietojen mukaan. Valtionosuuksia päivitetään syksyllä 2022 ja lopulliset päätökset vuoden 2023 valtionosuuksista saadaan loppuvuodesta 2022.

 

Toimintatuotot sisältävät sote-kiinteistöistä saatavat vuokratulot.

 

Toimintakuluissa on huomioitu palkkojen korotuksia (1,8 %). Osastokohtaisessa raamissa on huomioitu tekniselle toimelle varaus energian hinnan nousuun ja  määrärahavaraus kiinteistösalkku C mukaisiin toimenpiteisiin. Sivistysosastolle on lisätty määrärahaa ateriapalvelujen ostoon (ulkoinen meno vuonna 2023) sekä varaus Sireenin AV-laitteisiin sekä tietokonehankintoihin luokille 1, 4 ja 7. Muutoin raamissa on huomioitu kuluvan vuoden talousarvio ja tämänhetkinen tilinpäätösennuste sekä hyvinvointialueuudistuksen muutokset.

 

Toimintojen muutos tuo talousarvion suunnitteluun tiettyjä epävarmuustekijöitä/riskejä, joita ei voida täsmällisesti arvioida raamia laadittaessa. 

 

Kokouksen oheismateriaalina on esityksen mukaisen raamin pohjalta laadittu tuloslaskelma vuodelle 2023. Tuloslaskelma osoittaa ylijäämää 815 000 euroa.

 

Osasto

TA 2022

RAAMI 2023

Hallintokeskus

3 977 987

4 153 000 

ei HVA:lle siirtyvät

   2 615 165

0*

Sivistys

13 647 510

15 066 000

Tekninen

  3 766 068

  1 011 000

Ympäristö

    877 749

    160 000

Yhteensä

24 884 479

20 390 000

 

*) työterveyshuolto, ruokapalvelut ja ympäristöterveydenhuolto. Työterveys- ja ympäristöterveydenhuollon menot huomioitu hallintokeskuksen raamissa. Ruokapalvelujen osalta aterioiden ostot lisätty sivistysosaston raamiin.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus antaa oheisen raamin lautakunnille vuoden 2023 talousarvion valmistelun pohjaksi. Raami annetaan nettomääräisenä (ulkoiset nettomenot) ja siinä on esitetty vertailutietona vuoden 2022 talousarviosummat. Talousarvioihin tulee sisällyttää henkilöstökulujen (1,8 %) ja osastokohtaisissa esityksissä tulee huomioida raamissa huomioidut määrärahavaraukset ja hyvinvointialueuudistuksen muutokset.

Lisäksi kunnanhallitus määrittelee syksyn aikana vuoden 2023 investoinneille oman raamin.

 

Päätös Kunnanhallitus antoi oheisen raamin lautakunnille vuoden 2023 talousarvion valmistelun pohjaksi. Raami annetaan nettomääräisenä (ulkoiset nettomenot) ja siinä on esitetty vertailutietona vuoden 2022 talousarviosummat. Talousarvioihin tulee sisällyttää henkilöstökulujen (1,8 %) ja osastokohtaisissa esityksissä tulee huomioida raamissa huomioidut määrärahavaraukset ja hyvinvointialueuudistuksen muutokset.

Lisäksi kunnanhallitus päätti määrittellä syksyn aikana vuoden 2023 investoinneille oman raamin.