Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.10.2022/Pykälä 182 

Sopimus Ylä-Savon alueen maahan muuttaneiden ohjaus- ja neuvontapalveluista

 

Kunnanhallitus 08.08.2022 § 139 

 

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Vuoden aikana tapahtuneet muutokset maahanmuuton toimintaympäristössä ovat

tuoneet esille tarpeen päivittää toistaiseksi voimassa oleva Ylä-Savon kuntien välistä yhteistyösopimusta maahan muuttaneiden ohjaus- ja neuvontapalvelujen osalta. Palvelun nimi muutetaan vuoden 2023 alusta maahanmuutto- ja pakolaispalveluista kansainväliset palvelut-nimikkeen alle, ja palveluntarjontaa pyritään tämän ja ensi vuoden aikana laajentamaan enemmän myös asettautumispalvelujen osalta kaikissa yhteistyökunnissa.

 

Aikaisempi sopimus on kattanut ainoastaan työn, opiskelun ja perhesiteen perusteella tulleet maahan muuttaneet, pakolaistaustaisten osalta on joidenkin kuntien osalta ollut erillinen sopimus. Uusi sopimus sisältää kaikki laki kotoutumisen edistämisestä piiriin kuuluvat maahan muuttaneet, sekä mahdollisuuden neuvotella erikseen siihen kuulumattomien (kuten esim. ukrainalaiset tilapäistä suojelua saavat) osalta erillisiä toimenpiteitä.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy uuden sopimusehdotuksen.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi uuden sopimusehdotuksen

 

 

Kunnanhallitus 03.10.2022 § 182  

373/05.11.00/2022  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Ylä-Savon kuntien välinen yhteistyö on ollut kustannustehokas ja laadukas tapa järjestää pakolaisten/turvapaikan saaneiden kotouttaminen. Kunnat ovat tehneet yhteistyötä maahan muuttaneiden ohjaukseen ja neuvontaan liittyvissä toimenpiteissä vuodesta 2008 saakka ja ovat osallisina voimassa olevassa Ylä-Savon kuntien yhteisessä kotouttamisohjelmassa.

 

Kuntien yhteistoiminnasta aiheutuvat kustannukset jaetaan kahden periaatteen mukaisesti:

 

-          Maahanmuuttoneuvonnan osalta kuntien kesken kussakin kunnassa asuvien ulkomaan kansalaisten määrän perusteella suhteessa ulkomaan kansalaisten kokonaismäärään yhteistyöalueella, uusimman saatavilla olevan virallisen tilaston mukaan.

 

-          Pakolaistyön osalta kuntien kesken kussakin kunnassa asuvien pakolaisasiakkaiden määrän perusteella suhteessa pakolaisasiakkaiden kokonaismäärään yhteistyöalueella. Jos kunnassa ei asu kiintiöpakolaisia tai oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita, ei kustannuksia kerry. Pakolaistyön asiakkaiksi lasketaan ne pakolaiset, joista ko. kunnalla on vastaanottosopimus ELY-keskuksen kanssa.

 

Muut mahdolliset kustannukset jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

 

Kustannukset Lapinlahden kunnalle sopimuksesta ovat olleet noin 7 000 euroa/vuosi. Sopimus ei suoraan lisää kunnan kuluja.

 

Uusi sopimus kumoaa aikaisemman Ylä-Savon alueen yhteistyösopimuksen maahanmuuttoneuvonnasta Iisalmen, Kiuruveden, Lapinlahden, Sonkajärven, Vieremän, Pielaveden ja Keiteleen kesken, sekä erillisen kiintiöpakolaisia ja oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita koskevan sopimuksen Iisalmen, Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän kesken.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää,
1) että Lapinlahden kunta hyväksyy sopimuksen Ylä-Savon kuntienyhteisestä maahan muuttaneiden neuvontapalvelusta ja

2) valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti,
1) että Lapinlahden kunta hyväksyy sopimuksen Ylä-Savon kuntienyhteisestä maahan muuttaneiden neuvontapalvelusta ja

2) valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.