Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.10.2022/Pykälä 185


 

Selvitys vuoden 2021 arviointikertomukseen havaintoihin

 

Kunnanhallitus 03.10.2022 § 185  

237/00.03.00.00/2022  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Janne Airaksinen, 040 488 3011, janne.airaksinen@lapinlahti.fi ja hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 4883 211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, miten

valtuuston asettamat tavoitteet ovat toteutuneet sekä laatia valtuustolle

vuosittain arviointikertomus. Valtuusto on kokouksessaan 13.6.2022 § 21 hyväksynyt tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen vuodelta 2021 ja velvoittanut kunnanhallituksen antamaan valtuustolle selvityksen siinä esitetyistä havainnoista lokakuun 2022 loppuun mennessä.

 

Tarkastuslautakunta on esittänyt seuraavat havainnot:

 

  1. Millä keinoin Lapinlahden kunnan vetovoimaisuutta voitaisiin lisätä asukkaille ja yrittäjille.
  2. Konkreettisia toimia sosiaali- ja terveysosaston kulurakenteen ja kulukehityksen hillitsemiseksi.
  3. Millä tavalla kunta valmistautuu velanhoitoon, kun hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuonna 2023.
  4. Kunnan taseessa olleen ylijäämän supistuttua 1,7 miljoonaan euroon, kuinka voitaisiin edistää talouden tasapainon hallintaa taloussuunnittelukaudella.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus antaa valtuustolle seuraavan selvityksen arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista:

1. Millä keinoin Lapinlahden kunnan vetovoimaisuutta voitaisiin lisätä asukkaille ja yrittäjille.

Lapinlahden kunnan uudessa strategiassa kiinnitetään erityistä huomiota viestinnän kehittämiseen, intohimoiseen palveluun, hyvinvoinnin edistämiseen, yritysten tarpeiden tunnistamiseen ja talouden tasapainoon. Näillä kaikilla toimilla pyritään kunnan vetovoimaisuuden lisäämiseen.

2. Konkreettisia toimia sosiaali- ja terveysosaston kulurakenteen ja kulukehityksen hillitsemiseksi.

Kunnanhallitus käsittelee säännöllisesti kokouksessaan sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteuttamista ja on tehnyt useita toimenpiteitä vuoden 2022 talousarviossa pysymiseksi.  Soten kuukausikokousten lisäksi sen taloutta tarkastellaan kahden viikon välein tulosyksikkötason esimiesten kesken kunnanjohtajan johdolla. Hankintoihin kiinnitetään erityistä huomiota.

3. Millä tavalla kunta valmistautuu velanhoitoon, kun hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuonna 2023

Taloudenseurantaan kiinnitetään jatkossakin erityistä huomiota. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueelle helpottaa ja vakauttaa taloudenhallintaa merkittävästi. Haasteita siihen tuovat mm. Ukrainan sodan vaikutukset, energian kallistuminen, koronan jälkivaikutukset, verotulojen kehitys, kunta-alan ennakoitua korkeampi palkkojen kehitysohjelma ja nouseva korkotaso. Investointien tarkalla suunnittelulla pystytään myös vaikuttamaan velka- ja poistokuorman kasvuun.

4. Kunnan taseessa olleen ylijäämän supistuttua 1,7 miljoonaan euroon, kuinka voitaisiin edistää talouden tasapainon hallintaa taloussuunnittelukaudella.

Lapinlahden kuntastrategian yhtenä kärkitavoitteena on tasapainoinen talous, joka tarkoittaa mm. sitä, että lainakanta käännetään laskuun. Laskeva lainakanta vaikuttaa positiivisesti mm. kunnan rahoituskulujen kehitykseen ja poistotasoon.

 

Päätös Kunnanhallitus päätti antaa valtuustolle seuraavan selvityksen arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista:

1. Millä keinoin Lapinlahden kunnan vetovoimaisuutta voitaisiin lisätä asukkaille ja yrittäjille.

Lapinlahden kunnan uudessa strategiassa kiinnitetään erityistä huomiota viestinnän kehittämiseen, intohimoiseen palveluun, hyvinvoinnin edistämiseen, yritysten tarpeiden tunnistamiseen ja talouden tasapainoon. Näillä kaikilla toimilla pyritään kunnan vetovoimaisuuden lisäämiseen.

2. Konkreettisia toimia sosiaali- ja terveysosaston kulurakenteen ja kulukehityksen hillitsemiseksi.

Kunnanhallitus käsittelee säännöllisesti kokouksessaan sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteuttamista ja on tehnyt useita toimenpiteitä vuoden 2022 talousarviossa pysymiseksi.  Soten kuukausikokousten lisäksi sen taloutta tarkastellaan kahden viikon välein tulosyksikkötason esimiesten kesken kunnanjohtajan johdolla. Hankintoihin kiinnitetään erityistä huomiota.

3. Millä tavalla kunta valmistautuu velanhoitoon, kun hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuonna 2023

Taloudenseurantaan kiinnitetään jatkossakin erityistä huomiota. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueelle helpottaa ja vakauttaa taloudenhallintaa merkittävästi. Haasteita siihen tuovat mm. Ukrainan sodan vaikutukset, energian kallistuminen, koronan jälkivaikutukset, verotulojen kehitys, kunta-alan ennakoitua korkeampi palkkojen kehitysohjelma ja nouseva korkotaso. Investointien tarkalla suunnittelulla pystytään myös vaikuttamaan velka- ja poistokuorman kasvuun.

4. Kunnan taseessa olleen ylijäämän supistuttua 1,7 miljoonaan euroon, kuinka voitaisiin edistää talouden tasapainon hallintaa taloussuunnittelukaudella.

Lapinlahden kuntastrategian yhtenä kärkitavoitteena on tasapainoinen talous, joka tarkoittaa mm. sitä, että lainakanta käännetään laskuun. Laskeva lainakanta vaikuttaa positiivisesti mm. kunnan rahoituskulujen kehitykseen ja poistotasoon