Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.10.2022/Pykälä 173


1 Toteutumaraportti_310822

 

Toiminnan ja talousarvion seuranta ajalta 1.1. -31.8.2022

 

Kunnanhallitus 03.10.2022 § 173  

224/02.02.02/2022  

 

 

Valmistelija taloussihteeri Eeva Saarelainen, 040 488 3031, eeva.saarelainen@lapinlahti.fi

 

Lapinlahden kunnan hallintosäännön 87 §:n mukaan osastopäälliköiden on laadittava neljän ja kahdeksan kuukauden määrärahojen ja tavoitteiden toteutumisvertailut ja saatettava ne välittömästi tiedoksi seuraavaan omaan lautakunnan kokoukseen, sekä suoraan kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukseen.

 

Tasaisen kertymän mukaan määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuma tulisi olla 66,67 % raportointiajankohtana. Käyttötalouden ulkoisten toimintatuottojen toteutumaprosentti on 62,0 % ja toimintakulujen 72,0 %.  Toimintatuotot sisältävät arvioita tulojen kertymistä ja ne oikaistaan, kun maksatus saadaan. Vuoden 2021 alusta lukien kuntien taloustietojen raportointi automatisoitui ja taloustietoja lähetetään neljännesvuosittain Valtiokonttorille. Mikäli   kaikki tuotot ja/tai kulut eivät ole kirjautuneet määräaikaan mennessä, ne arvioidaan.

 

Menojen kehityksessä on elokuun lopun tilanteen mukaisesti kasvua palvelujen ostoissa (3,9 %), avustuksissa (0,6 %) ja muissa toimintakuluissa (17,3 %). Vähennystä on henkilöstökuluissa 1,2 % sekä aineissa, tavaroissa ja tarvikkeissa 5,3 %. Kokonaisuutena menot ovat 1,1 %:a suuremmat kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Vuoden 2022 elokuun lopussa ulkoisten tulojen kertymä oli 63,0 % ja menojen 72,0 %.

 

Kun tarkastellaan osastojen toteutumia elokuun lopun mukaisesti, ovat toteutumat seuraavat: hallintokeskus 68,8 %, sosiaali- ja terveysosasto 72,8 %, sivistysosasto 70,1 % ja tekninen osasto 67,5 %.  Tasaisen kertymän mukaisesti laskettuna suurimmat poikkeamat ovat sosiaalityössä (97,3 %), vammais- ja kehitysvammapalveluissa (83,2 %), perusterveydenhuollossa (73,3 %) ja vanhuspalveluissa (74,7 %) eli nämä tulosalueet ovat ylittäneet talousarvion.  Investointiosan menojen toteutuma on 80,0 %. 

 

Verotulojen toteutuma on 71,8 % ja valtionosuuksien 67,3 %. Verotuloissa kunnallisverojen kertymä on 71,1 %, yhteisöverojen 103,7 % ja kiinteistöverojen 52,2 %. Kunnallisverokertymässä on kasvua 2,7 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yhteisöveroissa on kasvua 2,9 %.  Kunnallisverojen ennakoidaan kasvavan 0,5 %. Yhteisöverot sen sijaan vähenevät 10 %. Kiinteistöverot toteutuvat lähes suunnitellusti.  Valtionosuuksia arvioidaan saatavan 33,6 milj. €, mikä on 0,4 milj. € enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Vuosikate on 1,7 milj. €.

 

Talousarvion toteutumaraportti 31.8.2022 tilanteen mukaisesti on koottu osastopäälliköiden antamien tietojen perusteella.

 

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumasta

 

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä noin 0,7 milj. € enemmän kuin, mitä talousarviossa ennakoitiin. Myös valtionosuuksia kertyy noin 0,4 milj. € ja rahoitustuottoja 0,5 milj. € enemmän kuin, mitä talousarviossa ennakoitiin.

 

Toimintamenot ovat tällä hetkellä 3,9 % suuremmat kuin ajankohdan tasaisen kertymän mukaan tulisi olla.  Suurin menojen ylityspaine kohdistuu sosiaali- ja terveysosastoon.  Palvelulautakunta on tehnyt esityksiä toimenpiteistä, joilla sosiaali- ja terveysosasto saataisiin pysymään talousarviossa, mutta näillä toimenpiteillä ei ole saatu kustannuskehitystä  riittävästi pysäytettyä raportointiajankohtaan mennessä. Sosiaali- ja terveysosaston talousarvio on ylittymässä noin 1,6 milj. €:lla. Tilinpäätöksen tuloksen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi noin 230 000 €.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumavertailun 31.8.2022 tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. Raportti toimitetaan myös tarkastuslautakunnan jäsenille.

 

Päätös Kunnanhallitus merkitsi talousarvion toteutumavertailun 31.8.2022 tiedoksi ja päätti antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle. Raportti toimitetaan myös tarkastuslautakunnan jäsenille.