Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.10.2022/Pykälä 174 

Talousarviomuutosesitykset vuoden 2022 talousarvioon

 

Kunnanhallitus 03.10.2022 § 174  

588/02.02.00/2021  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi, sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Anne Waldén, 040 488 3022, anne.walden@lapinlahti.fi, sivistysosaston osastopäällikkö Jaana Suli, 040 488 3235, jaana.suli@opedu.lapinlahti.fi. tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi ja taloussihteeri Eeva Saarelainen, 040 488 3031, eeva.saarelainen@lapinlahti.fi

 

Palvelulautakunta on tehnyt kokouksessaan 27.9.2022 § 111 ja 113 kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esityksen vuoden 2022 talousarvion muuttamisesta. Lisäksi talousarviota tulee muuttaa hallintokeskuksen ja teknisen lautakunnan osalta sekä valtionosuuksien, verotulojen ja rahoitustuottojen osalta.

 

Lapinlahden valtuusto päätti 13.6.2022 § 25 siirtää kunnan ravitsemuspalvelut Servica Oy:lle 1.11.2022 alkaen. Siirtopäätöksellä on vaikutusta loppuvuoden 2022 talousarvion toteutumiseen ja muutokset on huomioitava talousarviossa osastojen välillä seuraavasti:

 

Ruokapalvelut menojen säästö ulkoistuksesta

 -289 000,00

Sivistysosaston ulkoiset ateriapalveluostot 11-12

  160 700,00

Sote-osaston ateriapalveluiden ostot 11-12

  154 300,00

Teknisen osaston vuokratulot Servica Oy 11-12

  -  26 000,00

Muutosten kokonaisvaikutus

             0,00

 

Työterveyshuolto kunnan omana toimintana lakkautui 21.3.2022 ja siirtyi ostopalveluksi Suomen Terveystalo Oy:lle. Yrittäjien osalta toiminta jatkui 10.5.2022 saakka. Työterveyshuoltoon varattu määräraha on terveysosastolla ja vastaavasti ostopalvelut kirjataan nyt hallintokeskukseen. Tämän vuoksi siirretään terveysosastolta käyttämättä oleva määräraha 247 000 € (sis. henkilöstökuluja ja palvelujen ostoa) hallintokeskukselle.

 

Lisäksi työllisyyspalveluiden henkilöstömenoihin tulee lisätä teknisen virheen vuoksi 100 000, lisäys edellytä lisätalousarviota vaan se katetaan työllisyyspalveluiden muita menoja vähentämällä (passiivinen työmarkkinatuki 50 000 euroa ja työllistämisen palkkamenot 50 000 euroa). Lisäksi Aktivoi-hankkeen kunnan omarahoitusosuus tulee lisätä muutettuun talousarvioon 5 000 euroa. Liikunta-avustuksiin lisätään 30 000 euroa ja ko. summa siirretään liikuntatoimesta (10 000 €) ja teknisestä toimesta (20 000 €).

 

Hallintokeskuksen toimintakate ylittyy 277 000 € eurolla talousarvioon nähden.

 

Sivistysosaston toimintakate ylittyy 160 700 eurolla talousarviosta. Sosiaali- ja terveysosaston toimintakate ylittyy noin 1 657 200 eurolla.

 

Tulosalueittain keskeisimmät muutokset ovat seuraavat:

 

Hallintokeskus

 

Työterveyshuolto

247 000 €

Avustukset

   30 000 €

Yhteensä

277 000 €

 

 

Sosiaali- ja terveysosasto

 

Sosiaalityö

 884 000 €

Vammais- ja keh.vammpalv

 640 900 €

Perusterveydenhuolto

 188 600 €

Erikoissairaanhoito

 -400 000 €

Vanhuspalvelut

  632 700 €

Ruokapalvelut

 -289 000 €

Yhteensä

1 657 200 €

 

 

Sivistysosasto

 

Perusopetus

108 300 €

Lukio

  19 000 €

Varhaiskasvatus

  33 400 €

Yhteensä

160 700 €

 

 

Tekninen osasto

 

 Tekninen toimi, tulot lisäys

- 26 000 €

 Tekninen toimi

- 20 000 €

  Liikuntatoimi

- 10 000 €

Yhteensä

-56 000 €

 

Muilta osin talousarviota tulee muuttaa seuraavasti:

-          Valtionosuuksien kertymä ylittää talousarvion 480 000 eurolla.

 

-          Verotulot ylittävät arvion noin 710 000 eurolla

 

-          Rahoitustuotot ylittävät talousarvion 540 000, mikä johtuu mm. arvioitua suuremmista Savon Energiaholding Oy:n maksamista osingoista.

 

-          Pitkäaikaisen velan lisäys 308 900 euroa.

 

Alkuperäinen talousarvio oli 80 618 euroa ylijäämäinen. Esitettyjen muutosten jälkeen talousarvio on 228 282 euroa alijäämäinen.

 

Liitteenä ovat osastokohtaisten talousarvion muutokset, muutettu tuloslaskelma 2022 ja muutettu rahoituslaskelma 2022.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se muuttaa vuoden 2022 talousarviota seuraavasti:

1. Verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustulot ja -menot tuloslaskelma liitteen mukaisesti.

2. Tulosalueiden määrärahamuutokset osastokohtaisten esitysten mukaisesti.

3. Kunnanhallitus edellyttää, että kaikki osastot kiinnittävät erityistä huomioita menojen hallintaa loppu vuoden osalta.

 

Päätös Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se muuttaa vuoden 2022 talousarviota seuraavasti:

1. Verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustulot ja -menot tuloslaskelma liitteen mukaisesti.

2. Tulosalueiden määrärahamuutokset osastokohtaisten esitysten mukaisesti.

3. Kunnanhallitus edellyttää, että kaikki osastot kiinnittävät erityistä huomioita menojen hallintaan loppu vuoden osalta.