Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.10.2022/Pykälä 177


 

Opetus- ja sivistysosaston virkajärjestelyt

 

HKJAO 12.09.2022 § 42 

 

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Varpaisjärven koulun rehtori ja sivistysosaston osastopäällikkö Rainer Leskinen on irtisanoutunut 1.9.2022 alkaen. Sivistyspalvelut muodostavat jatkossa kunnan merkittävimmän perustehtävän, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät 1.1.2023 Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Näiden muutoksien vuoksi on tarpeen tarkastella opetus- ja sivistysosaston nykyistä virkarakennetta. Virkajärjestelysuunnitelmista on käyty valtuustoryhmien puheenjohtajien sekä valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa keskustelu 9.8.2022 pidetyssä iltakoulussa.

 

Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (2003/304) antaa työantajalle oikeuden virantoimitusvelvollisuuden muuttamiseen (23 §) tai viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen (24 §). Viranhaltijalle on ennen virantoimitusvelvollisuuden muuttamista tai siirtämistä toiseen virkasuhteeseen varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

 

Virkajärjestelyinä esitetään:

 

1)      Lukion ja perusopetuksen rehtorin viran lakkauttamista.

2)      Lukion ja perusopetuksen rehtorin viranhaltijan siirtämistä Matin ja Liisan koulun rehtorin virkaan lain kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 24 §:n mukaisesti (hallintosääntö 69 § päätöksen tekee palvelulautakunta).

Virka on ollut täyttämättä 1.8.2015 alkaen.

Lukion ja perusopetuksen rehtorin virallinen kuuleminen on järjestetty 5.9.2022.

3)      Lukion rehtorin ja sivistysjohtajan yhdistelmäviran perustamista.

 

Hallintosäännön 61 § mukaan valtuusto voi virkaa perustaessaan määritellä ko. viran kelpoisuusvaatimukset.

 

Perustettavan viran kelpoisuudeksi esitetään:

 

Rehtori: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

Kelpoisuusehdot 14.12.1998/986

2 luku. Rehtori, 2 § Rehtorin kelpoisuus

 

Sivistysjohtaja: Ylempi korkeakoulututkinto, opettajan kelpoisuus ja eduksi katsotaan hallinnollinen kokemus.

 

Rehtori: Lukiolaki 21.8.1998/629 30 § Henkilöstö

 

Jokaisella oppilaitoksella, jossa järjestetään tässä laissa tarkoitettua

koulutusta, tulee olla toiminnasta vastaava rehtori.

 

Pääasialliset tehtävät ja valtuudet

Rehtori: hallintosääntö 42§

Lukion henkilöstöasiat, talousasiat, kiinteistöön liittyvät asiat, opetuksen

järjestäminen ja kehittäminen sekä opetustyön luonteeseen kuuluvat

lukuisat määrittelemättömät tehtävät.

Vastuu kaikesta lukion toiminnasta

Muun toisen asteen koulutuksen yhdyshenkilö

 

Sivistysjohtaja: hallintosääntö 29 § ja 40 §

Vastaa sivistyspalveluiden hallinnosta ja palvelutoiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa palvelulautakunnan alaisuudessa.

Palvelulautakunnan esittelijä.

Johtoryhmän jäsen

 

Esitys palkkaukseksi viran perustamisvaiheessa:

 

Rehtori: OVTES 4 04 01 00 5

Tehtäväkohtainen palkka 5 200 euroa/kk.

 

Lisäksi esitetään, että lukion rehtorin ja sivistysjohtajan yhdistelmävirkaan valinnan tekee kunnanhallitus ja valintaryhmän nimeää kunnanjohtaja niin, että valintaryhmään kuuluu myös palvelutautakunnan puheenjohtaja.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus 1) Henkilöstöjaosto esittää kunnanhallituksella ja edelleen valtuustolle lukion ja perusopetuksen rehtorin viran lakkauttamista.
2) Henkilöstöjaosto esittää kunnanhallituksella ja edelleen valtuustolle lukion rehtorin ja sivistysjohtajan yhdistelmäviran perustamista.
3) Henkilöstöjaosto esittää kunnanhallituksella ja edelleen valtuustolle, että valtuusto määrittää lukion rehtorin ja sivistysjohtajan yhdistelmäviran kelpoisuusvaatimukset esityksen mukaisesti.
4) Henkilöstöjaosto esittää kunnanhallituksella ja edelleen valtuustolle, että lukion rehtorin ja sivistysjohtajan yhdistelmävirkaan valinta tehdään esityksen mukaisesti.
5) Henkilöstöjaosto vahvistaa lukion rehtorin ja sivistysjohtajan yhdistelmäviran palkan perustamisvaiheessa esityksen mukaisesti.

 

Päätös 1) Henkilöstöjaosto esittää kunnanhallituksella ja edelleen valtuustolle lukion ja perusopetuksen rehtorin viran lakkauttamista.
2) Henkilöstöjaosto esittää kunnanhallituksella ja edelleen valtuustolle lukion rehtorin ja sivistysjohtajan yhdistelmäviran perustamista.
3) Henkilöstöjaosto esittää kunnanhallituksella ja edelleen valtuustolle, että valtuusto määrittää lukion rehtorin ja sivistysjohtajan yhdistelmäviran kelpoisuusvaatimukset esityksen mukaisesti.
4) Henkilöstöjaosto esittää kunnanhallituksella ja edelleen valtuustolle, että lukion rehtorin ja sivistysjohtajan yhdistelmävirkaan valinta tehdään esityksen mukaisesti.
5) Henkilöstöjaosto vahvisti lukion rehtorin ja sivistysjohtajan yhdistelmäviran palkan perustamisvaiheessa esityksen mukaisesti.

 

 

Kunnanhallitus 03.10.2022 § 177  

467/01.01.00/2022  

 

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus 1) Kunnanhallitus esittää valtuustolle lukion ja perusopetuksen rehtorin viran lakkauttamista.
2) Kunnanhallitus  esittää valtuustolle lukion rehtorin ja sivistysjohtajan yhdistelmäviran perustamista.
3) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se määrittää lukion rehtorin ja sivistysjohtajan yhdistelmäviran kelpoisuusvaatimukset esityksen mukaisesti.
4) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että lukion rehtorin ja sivistysjohtajan yhdistelmävirkaan valinta tehdään esityksen mukaisesti.
 

 

 

Päätös 1) Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle lukion ja perusopetuksen rehtorin viran lakkauttamista.
2) Kunnanhallitus  päätti esittää valtuustolle lukion rehtorin ja sivistysjohtajan yhdistelmäviran perustamista.
3) Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se määrittää lukion rehtorin ja sivistysjohtajan yhdistelmäviran kelpoisuusvaatimukset esityksen mukaisesti.
4) Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että lukion rehtorin ja sivistysjohtajan yhdistelmävirkaan valinta tehdään esityksen mukaisesti.