Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 190 

Lapinlahden kunnan ja Servica Oy:n välisen palvelusopimuksen hyväksyminen

 

Kunnanhallitus 24.10.2022 § 190  

789/00.01.00/2021  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Janne Airaksinen, 040 488 3011, janne.airaksinen@lapinlahti.fi,

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Kunnanvaltuusto päätti 13.6.2022 § 25 siirtää Lapinlahden kunnan ravitsemuspalvelut Servica Oy:lle 1.11.2022 alkaen.

 

Kunnan ja Servica Oy:n välisellä palvelusopimuksella varmistetaan kunnan ateriapalvelujen toteutus.  Servica Oy tuottaa omistaja-asiakkailleen tukipalveluja, kuten ruokapalveluja, puhtaus- ja välinehuollon palveluja sekä kiinteistö- ja logistiikkapalveluja. Lapinlahden kunta on Servica Oy:n osakkeenomistaja. Kunnan ei näin ollen tarvitse kilpailuttaa omistamaltaan yhtiöltä hankittuja palveluja, vaan kunta voi hankkia Servican tuottamia palveluja käyttäen suoraa neuvottelumenettelyä.

 

Palvelusopimuksen piiriin kuuluvat palvelut ja niiden sisällöt on kuvattu sopimuksen liitteissä. Lapinlahden kunnalla on oikeus hankkia kaikkia Servican palveluja palvelusopimukseen perustuen.

 

Sopimuskausi alkaa 1.11.2022 ja on kestoltaan kolme (3) vuotta ja kaksi (2) kuukautta. Sopimus päättyy 31.12.2025, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, ellei toinen osapuoli ole irtisanonut sopimusta kirjallisesti kaksitoista (12) kuukautta aikaisemmin. Toiminnan äkillisistä muutoksista tai uusista palveluista neuvotellaan erikseen.

 

Palvelusopimuksen piiriin kulloinkin kuuluvat palvelut, palvelukuvaukset ja niiden hinnastot on kirjattu sopimuksen liitteisiin. Palvelut hinnoitellaan kustannusperusteisesti ja niihin kohdistetaan kaikki ne kustannukset, jotka palvelujen tuottamisesta aiheutuu.

 

Palvelusopimuksen piiriin liitettävistä uusista palveluista tai merkittävistä palvelumuutoksista neuvotellaan erikseen ja niistä tehdään erillinen palvelukuvaus- ja hinnastoliite. Uudet palvelut voidaan hyväksyä sopimukseen sopimusyhteyshenkilöiden välisellä sähköpostihyväksynnällä ja kirjaamalla muutos sopimusluetteloliitteeseen.

 

Ensimmäisenä sopimusvuotena palvelukuvausten ja niihin perustuvien hintojen tarkistukset tehdään kaksi (2) kertaa vuodessa. Mahdolliset uudet tarkistetut hinnat astuvat voimaan 5/2023 ja 9/2023. Tämän tarkoituksena on luoda perusta molempia sopijaosapuolia kannattavalle palvelutuotannolle heti ensimmäisenä sopimusvuotena.

 

Seuraavina vuosina hinnantarkistukset tehdään kerran vuodessa. Hinnantarkistuksissa huomioidaan edellisen sopimusvuoden toteuma, kustannuskehitysennuste sekä Servica Oy:n yhtiökokouksen linjaukset Tuottajalle asetetuissa taloudellisissa ja toiminnallisissa tavoitteissa. Seuraavan vuoden

hinnantarkistuksista ilmoitetaan toukokuun loppuun mennessä. Mikäli alakohtainen lainsäädäntö, viranomaisohjeet tai yleinen kustannustason nousu edellyttävät palvelun sisällössä olennaisia kustannuksiin vaikuttavia muutoksia, hintojen tarkistamisesta kesken vuoden neuvotellaan erikseen sopimusyhteyshenkilöiden toimesta.

 

Kiinteähintaiset palvelut laskutetaan etukäteen kerran kuukaudessa. Mikäli toiminnassa tapahtuu merkittäviä muutoksia, joita ei sopimusta neuvoteltaessa ole voitu huomioida, tehdään korjauslasku kolmen (3) kuukauden kuluessa niiden kuukausien osalta, joihin muutos kohdistuu. Toiminnan muutoksista tulee ilmoittaa viimeistään yhtä (1) kuukautta aikaisemmin hyvityksen saamiseksi. Vain merkittävät yksittäisten kohteiden supistukset huomioidaan kuten esim. tilanne, jossa asiakaskohteen tilat ovat kokonaan pois käytöstä ja sulku kestää vähintään viikon. Erityisen pitkäkestoisessa tai useampaa kohdetta samanaikaisesti koskevassa sulkemistapauksessa, joka mahdollisesti edellyttäisi merkittävää Tuottaja resurssien uudelleenkohdentamista tai isompia työnantajan menettelytoimenpiteitä, kuten YT-menettelyä, neuvotellaan erikseen etukäteen.

 

Erillislaskutettavat tai toteuman mukaan laskutettavat palvelut laskutetaan seuraavan kuukauden aikana voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy palvelusopimuksen liitteineen.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi palvelusopimuksen liitteineen