Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 191


6 Lapinlahden kunnan hankintaohje

 

Lapinlahden kunnan hankintaohjeistus

 

Kunnanhallitus 24.10.2022 § 191  

526/02.08.00.00/2022  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Janne Airaksinen, 040 488 3011, janne.airaksinen@lapinlahti.fi

 

Lapinlahden kristillisdemokraattien valtuustoryhmä teki 18.8.2020 valtuustoaloitteen hankintapoliittisen linjapaperin laatimisesta. Kunnanhallituksen päätöksessä 7.9.2020 § 174 todettiin, että Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (2016/1397) määrittää hankinnoissa noudatettavat periaatteet, joita myös Lapinlahden kunnan hankinnoissa noudatetaan sekä että osana uuden kuntastrategian laadintaa tehdään pienhankintaohjeistus.

 

Valmisteltu Lapinlahden kunnan hankintaohje on ohjeistus kunnassa tehtäville julkisille hankinnoille. Hankintaohje keskittyy erityisesti pienhankintoihin ja niiden hankintaprosessiin, sillä kansalliset kynnysarvot ja EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa sovelletaan hankintalakia. Julkisella hankinnalla tarkoitetaan tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankkeita, joita julkiset tahot (valtio, kunnat ja kuntayhtymät ja muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt) hankkivat oman organisaationsa ulkopuolelta.

 

Hankinnat tulee pääsääntöisesti kilpailuttaa. Kilpailuttaminen tulee tehdä avoimesti ja tarjoajia on kohdeltava syrjimättömästi ja tasapuolisesti. Kilpailuttamismenetelmäksi tulee valita hankinnan luonteeseen soveltuva ja hankintalainsäädäntöä noudattava menettelytapa. Hankintalainsäädännön merkitys korostuu kansalliset kynnysarvot ylittävissä ja EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Pienhankinnoissa eli kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa tulee soveltaa hankintayksiköiden omaa ohjeistusta. Kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Lapinlahden kunta käyttää pääasiassa Sansia Oy:n hankinta-asiantuntemusta.

 

Nykyinen hankintalaki astui voimaan 1.1.2017 ja sen tavoitteena (HL 2§) on tehostaa entisestään julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä, turvata yritysten ja yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet osallistua kilpailuun ja edistää toiminnan avoimuutta.

Kunnan tavoitteena on olla vastuullinen, tehokas ja tasapuolisesti kaikkia kohteleva hankintayksikkö. Lisäksi tavoitteena on, että myös paikalliset yritykset pystyvät jättämään tarjouksia kunnan hankintoihin.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy Lapinlahden kunnan hankintaohjeen.

 

Päätös   Kunnanhallitus hyväksyi Lapinlahden kunnan hankintaohjeen lisäämällä siihen, että kansallisen kynnysarvon ylittävissä kilpailutuksissa, tulee perustaa kilpailutustyöryhmä, jossa hankintapalveluyhtiön asiantuntijan lisäksi on kunnan edustajina ao. osaston viranhaltija sekä substanssiosaamisen perusteella valittu lautakunnan jäsen.