Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 192


7 Yritysvaikutusten arviointi

 

Yritysvaikutusten arviointi päätöksenteossa

 

Kunnanhallitus 24.10.2022 § 192  

527/00.01.03.00/2022  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Janne Airaksinen, 040 488 3011, janne.airaksinen@lapinlahti.fi

 

Lapinlahden kunnanhallitus on kokouksessaan 19.2.2018 §33 päättänyt, että

Lapinlahden kunnan päätöksenteossa on käytössä yritysvaikutustenarviointi.

 

Lapinlahden kokoomuksen valtuustoryhmä teki 13.4.2021 valtuustoaloitteen yritysvaikutusten arvioinnin parantamisesta Lapinlahden kunnan päätöksenteossa ja kunnanhallitus päätti 15.11.2021 § 272 uudistaa Lapinlahden kunnan päätöksenteon yhteydessä käytettävän yritysvaikutusten arviointilomakkeen ja

määritellä nykyistä tarkemmin se, millaisista päätöksentekoasioista arviointi tehdään. 

 

Koska Lapinlahden kunnan tekemillä päätöksillä on usein joko suoraan tai välillisesti vaikutuksia kunnassa tai alueella toimiviin yrityksiin ja yritysten toimintaedellytyksiin, on yritysvaikutusten arviointi yksi keino selvittää ennalta, millaisia vaikutuksia päätöksillä on. Arvioinnin tarkoituksena arvioida päätösten vaikutuksia ja eri vaihtoehtoja etukäteen, ennen päätöksentekoa ja näin on luoda paremmat toimintaedellytykset yritystoiminnalle.

 

Yritysvaikutusten arviointia ehdotetaan käytettäväksi seuraavanlaisista asioista päätettäessä:

 1. Kunnan toimintaa ohjaavat strategiat
 2. Hankinnat
 3. Palvelusetelin käyttöönotto
 4. Palvelujen ulkoistukset ja palvelujen ostot
 5. Toimintojen yhtiöittäminen
 6. Maankäyttö ja kaavoitus
 7. Rakennus- ja ympäristövalvonnan vasteajat
 8. Liikennesuunnitelmat ja liikenneratkaisut
 9. Tilaratkaisut
 10. Yrityspalvelut kunnan yrityksille
 11. Koulutus
 12. Investoinnit
 13. Ilmastotoimet - hiilineutraalius
 14. Energian tuottaminen
 15. Veden hinnan muutokset
 16. Lainsäädäntöuudistusten toimeenpano

 

Yritysvaikutusten arviointi liittyy olennaisena osana em. asioiden valmistelua ja se tulee käynnistää asian tultua vireille. Arviointiin käytetään tämän päätöksen liitteenä olevaan arviointilomaketta ja arvioinnin tekee se toimielin, jonka päätösvaltaan asian käsittely kuuluu. Yritysvaikutuksiltaan merkittävissä asioista tulee pyytää kannanottoa paikallisilta yrittäjäyhdistyksiltä. Mikäli arvioinnin tuloksena on kielteisiä yritysvaikutuksia, tulee päätökseen sisällyttää ehdotuksia siitä, miten kielteisiä vaikutuksia voidaan vähentää tai ainakin muuttaa neutraaleiksi.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy
1. listan asioista, joista tehdään yritysvaikutusten arviointi sekä
2. arviointilomakkeen, jota käytetään päätöksen vaikutusten arvioinnissa.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi
1. listan asioista, joista tehdään yritysvaikutusten arviointi sekä
2. arviointilomakkeen, jota käytetään päätöksen vaikutusten arvioinnissa.