Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 194 

Lausuntopyyntö ympäristöterveyspalveluiden vuoden 2023 talousarviosta

 

Kunnanhallitus 24.10.2022 § 194  

529/02.02.00/2022  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 4883 211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Ympäristöterveyslautakunnan ja ympäristöterveyspalvelujen taloutta hoitaa ja siitä vastaa Siilinjärven kunta. Yhteistoimintasopimuksen 10 §:n mukaisesti, sopimuskuntia kuultuaan, ympäristöterveyslautakunta tekee toiminta koskevan talousarvion ja taloussuunnitelman, jonka hyväksyy Siilinjärven valtuusto.

 

Talousarvio 2023 on eläinlääkintähuollon osalta laadittu tuotteistuksen mukaisesti (kustannuspaikka 5610). Terveysvalvonnan osalta kustannustenjako perustuu asukaslukuun sekä valvontakohteiden edellyttämään työpanokseen. Liitteessä esitetään vuoden 2023 alustavat kuntaosuudet kustannuspaikoittain.

 

Kustannusten nousu vuodelle 2023 johtuu kohonneista henkilöstökustannuksista (palkankorotukset), sisäisten kustannusten kasvusta ja KuEL eläkemenoperusteisesta tasausmaksusta (jotka johtuvat pääosin SOTE.n siirtymisestä hyvinvointialueille) sekä yleisestä kustannustason noususta. Yksittäisten kuntien erot eläinlääkintähuollon kustannuksissa johtuvat suoritemäärien vuosittaisesta vaihtelusta. Sopimuskuntien toiveesta vaihtelua on tasattu arvioimalla tulevat suoritteet aiemman yhden vuoden sijaan kolmen edellisen vuoden toteutumien keskiarvoilla.

 

Talousarvioesityksen mukaan ympäristöterveyspalvelujen vuoden 2023  toimintamenot ovat 2 055 949 euroa. Vuoden 2022 talousarviossa toimintamenot olivat 1 905 223 euroa. Talousarvioesityksen mukaan Lapinlahden kunnan kuntaosuus kasvaa noin 19 000 eurolla (5,8 %) ja on 345 949 euroa.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa, että Lapinlahden kunnalla ei ole huomautettavaa Siilinjärven kunnan ympäristöterveyslautakunnan talousarvioehdotukseen vuodelle 2023.

 

Päätös  Kunnanhallitus totesi, että Lapinlahden kunnalla ei ole huomautettavaa Siilinjärven kunnan ympäristöterveyslautakunnan talousarvioehdotukseen vuodelle 2023.