Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 195 

 

Kunnanhallitus 24.10.2022 § 195  

519/00.04.01/2022  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Ylä-Savon osaamisen kehittämisen yhteistoimintasopimuksen osapuolia ovat Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Iisalmen ja Kiuruveden kaupungit sekä Keiteleen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän kunnat. Palvelujen järjestäjänä toimii Ylä­Savon koulutuskuntayhtymä.

 

 

Sopimuksella osapuolet sopivat Ylä-Savon osaamisen kehittämisen mallin järjestämisestä ja rahoittamisesta.

 

Sopijapuolet sitoutuvat toiminnassa noudattamaan yhdessä hyväksyttyjä tavoitteita. Toiminnan tavoitteita ovat:

 

?         alueen yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen ja kasvu

?         työvoiman saatavuuden ja osaamisen varmistaminen eri toimijoiden yhteistyötä lisäämällä

?         työvoima- ja osaamistarpeita koskevan ennakointitiedon tuottaminen, jakaminen ja hyödyntäminen pitkäjänteisen kehittämistyön tueksi

?         olemassa olevien osaamisen kehittämisen ja työvoiman saatavuuden varmistamiseen tähtäävien palveluiden hyödyntäminen mahdollisimman laajasti ja pitkäjänteisesti

 

Ylä-Savon osaamisen kehittämisen mallin koordinointi sisältää seuraavat tehtävät:

 

?         virtuaalisen palvelupisteen järjestäminen ja ylläpito työvoima- ja osaamistarpeiden välittämistä varten

?         palvelun tuottajien verkoston ylläpitäminen ja kehittäminen osaamistarpeiden mukaan

?         ennakointitiedon tuottaminen, analysointi ja välittäminen verkostokumppaneille

?         toiminnan seurannan koordinointi

 

Sopimuksen kautta osapuolet antavat Ylä-Savon koulutuskuntayhtymälle oikeuden laatia yhteistyösopimukset mukaan tulevien yritysten ja verkostolle palveluja tuottavien palveluntuottajien kanssa.             

 

Ylä-Savon osaamisen kehittämisen mallista ja sen koordinaatiosta rakennetaan tarkempi kuvaus ja toimintasuunnitelma palvelutuottajien verkostossa. Tätä kuvausta ja suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa.

 

Toiminnan rahoittamiseksi kunnat varaavat osaamisen kehittämisen mallin koordinointiin 1 euron / asukas / vuosi, jonka kuntayhtymä laskuttaa sopimuksessa mukana olevilta kunnilta virallisten väestötietojen julkaisun jälkeen yhdessä erässä.

 

Tällä sopimuksella sovitaan toimintamallista ja sen rahoituksesta vuosille 2023-2025. Asukaslukuna käytetään toiminnassa mukana olevien kuntien edellisen kalenterivuoden virallisia väestölukuja.

 

Kuntayhtymä raportoi tuottamistaan palveluista ja toiminnan kustannuksista seurantaryhmälle/kunnille seurantaryhmässä sovitun aikataulun mukaisesti.

 

Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2023. Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun saakka, ellei sitä viimeistään elokuun loppuun mennessä irtisanota päättymään seuraavan kalenterivuoden lopussa. Yhteisesti sopien sopimus voidaan purkaa muutoinkin.

 

Sopimuksen voimassaolo päättyy automaattisesti, mikäli Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän toiminta päättyy järjestämisluvan päättymisestä tai muusta syystä johtuen.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy yhteistoimintasopimuksen Ylä-Savon osaamisen kehittämisen mallin koordinoinnista ja valtuuttaa johtavat viranhaltijat allekirjoittamaan sopimuksen.

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yhteistoimintasopimuksen Ylä-Savon osaamisen kehittämisen mallin koordinoinnista ja valtuuttaa johtavat viranhaltijat allekirjoittamaan sopimuksen.