Dynasty tietopalvelu Haku RSS Lapinlahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynasty.lapinlahti.fi:443/Internet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 196 

Lausunto Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän konserniohjeesta

 

Kunnanhallitus 24.10.2022 § 196  

518/00.04.01/2022  

 

 

Valmistelija hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

 

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän voimassa oleva konserniohje on hyväksytty

yhtymävaltuustossa 31.5.2017. Konserniohjetta on tarve päivittää

kuntayhtymän osakkuusyhteisöissä (mm. Savon Eläinsairaala Oy:n toiminnan

lakkaaminen) ja muissa yhteisöissä tapahtuneiden muutosten takia

vastaamaan nykyistä tilannetta.

 

Kuntalain 64 §:n mukaan konsernin muodostavaan kuntayhtymään

sovelletaan lain 46 §:ää omistajaohjauksesta, 47 § kunnan tytäryhteisöjen

toiminnasta ja konserniohjeesta sekä 48 §:ää konsernijohdosta. Kuntalain 47

§:n mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että tytäryhteisön

toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu ja tytäryhteisön

hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan

edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin

osuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

 

Kuntayhtymän perussopimuksen 1.6.2017 mukaan sen on pyydettävä

jäsenkunnilta lausunnot konserniohjeesta ja konserniohjeen muutoksista

ennen ohjeen ja sen muutosten hyväksymistä. Yhtymähallitus pyytää

jäsenkunnilta lausunnot konserniohjeesta 11.11.2022 mennessä.

 

Suunnitelman mukaan konserniohje tulisi voimaan 1.1.2023.

Esittelijä Kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän päivitetystä konserniohjeesta.

 

Päätös Kunnanhallitus totesi lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän päivitetystä konserniohjeesta.